neděle 26. března 2017

5 fází truchlení nad ztrátou vztahu

Pustit se starého vztahu může být velmi komplikované, protože konec vztahu se v mnohém podobá smrti. Dokonce i tehdy, když jste rozchod zvolili vy sami a věříte, že je to to nejlepší rozhodnutí pro všechny zúčastněné, procházíte po něm stejným procesem, jako kdybyste oplakávali smrt blízkého člověka.
Elizabeth Kübler-Ross popsala ve své knize O smrti a umírání pět fází truchlení, které prožívají lidé, když zjistí, že umírají. Krátce poté byli do těchto fází zahrnuti i lidé, kteří oplakávají smrt svých blízkých, a následně pak všichni, kdo utrpěli jakoukoli životní ztrátu, jako např. konec vztahu. 

* * *

1. Popření
V této fázi ovládá náš systém přesvědčení spíše naše srdce než rozum. Nepřipouštíme si představu o svém životě bez člověka, kterého ztrácíme. I když přitom víme, že vztah skončil, doopravdy tomu nevěříme. Bez ohledu na názory všech kolem nás, nemůžeme se ubránit fantaziím o tom, že nakonec se všechno přece jen vyřeší. Vidíme skrytá světélka naděje pohřbená v jasných známkách toho, že vztah je ukončen. Právě v této fázi míváme největší tendenci dané osobě po nocích psát zprávy. 

2. Hněv
Hněv se může projevovat v mnoha různých podobách - můžete se hněvat na svého bývalého partnera či bývalou partnerku ("Jak mi to mohl/a udělat? Proč je tak sobecký/á?"). Můžete mít vztek na Boha nebo na Vesmír ("Proč nikdy nic není tak, jak chci já? Proč jsem tak prokletý/á?"). Můžete se hněvat na lidi nebo situace, které s rozchodem souvisejí (vztek na "tu druhou" nebo "toho druhého"; vztek na to, že váš partner ztratil práci, protože "proto se přece tak změnil"). Také se můžete hněvat na lidi, kteří s vaším hněvem nesouhlasí ("Jak se s ním/s ní mohou chtít bavit i poté, co mi udělal/a?!").
Toto je fáze, kdy máme sklon všem na potkání vykládat, jak hrozný ten člověk byl. Také máme v této fázi sklon posílat dané osobě nenávistné zprávy, protože nechceme, aby z toho vyváznul tak lehce.

3. Smlouvání
Smlouvání jde často ruku v ruce s popřením. Smlouvání znamená hledat jakýkoli způsob, jakým by se dal vztah ještě zachránit, ať už skrze vyjednávání, výhrůžky nebo magii - například tím, že budete své/mu bývalé/mu říkat, jak se změníte, jak půjdete na terapii, jak se přestěhujete jinam, nebo mu vykládat, jak zraňuje děti, svou rodinu, vaši rodinu nebo vašeho psa tím, že odešel. A samozřejmě, toto smlouvání se netýká pouze vašeho bývalého partnera či partnerky. Mnozí lidé smlouvají s Vyšší Silou a slibují, jak se polepší, jen když vám vašeho milovaného či vaši milovanou vrátí. V této fázi můžete najít nový zájem v astrologii, tarotových kartách nebo v čemkoliv, co by vám poskytlo náznak, že se k vám daná osoba vrátí. Rovněž můžeme shánět přátele nebo členy rodiny, kteří by mu/jí "promluvili do duše".

4. Deprese
Deprese stejně jako hněv má mnoho forem. Můžete být hodně unavení, nechtít dělat nic jiného než ležet v posteli, cítíte se odděleni od všech ostatních lidí, dokonce i tehdy, když jste přímo s nimi, máte neustále na krajíčku, máte problémy se spaním, ať už spíte příliš a nebo naopak nemůžete usnout, nemáte chuť k jídlu nebo se naopak přejídáte, požíváte více alkoholu nebo jiné návykové látky a hlavně cítíte (velkou) beznaděj. Beznaděj je v této fázi vytrvalá a neodbytná. Právě ta nás vede k pocitům, že už nikdy nic nebude lepší. Beznaděj ve vás vyvolává dojem, že už se nikdy nepohnete dál a že vám v budoucnosti už nikdy nic nevyjde.

5. Přijetí
Toto je konečná fáze, ve které jsme schopni uzavřít mír s tím, že jsme ztrátu utrpěli. Nepřichází jen tak najednou - přichází postupně, kousek po kousku, zatímco do ní pořád ještě vstupují ostatní fáze. Přijetí neznamená harmonii a květy - je téměř jisté, že budete stále cítit přetrvávající smutek. Přijetí znamená, že uzavřete se ztrátou mír, pustíte se daného vztahu a pomalu začnete putovat vlastním životem. Někdy se může zdát, že tato fáze nikdy nepřijde, ale to je tím, že se stále nacházíte v předchozích fázích.

* * *

Uvědomění si těchto fází vám může pomoci pochopit své prožívání rozchodu. Je také důležité mít na paměti, že tento proces nemá žádné časové limity a nedá se nijak urychlit. Prožívání žalu je stejné jako trávení jídla: nemůžete udělat vůbec nic proto, abyste to uspíšili. Je třeba dopřát si na to čas a jediné, co můžete udělat, je tím vším projít. Vězte však, že i toto všechno jednoho dne pomine.

- Dr. Jennifer Kromberg

* * *

zdroj: https://www.psychologytoday.com/blog/inside-out/201309/the-5-stages-grieving-the-end-relationship
překlad: Magda Techetová Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 27.3. do 2.4. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 27. března do 2.dubna. Je neuvěřitelné, jak rychle to ubíhá! Pro tento týden bych chtěla pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Miluji jeho energii! Je samozřejmě Božím stvořením, není omezen časem ani prostorem, takže může být s námi všemi zároveň a všem nám pomáhat mít více odvahy, sebedůvěry, Boží síly a také ochrany - jak energetické, tak i duševní a fyzické. 
Nad kartami se nejprve pomodlím a zamíchám je. Pak vyberu tři karty pro začátek, střed a konec týdne. Někteří lidé se bojí, že archanděla Michaela unaví svými žádostmi. To je nesmysl, Michael je čistá energie a energie se nemůže nijak unavit, nemá žádné fyzické tělo, které by mohlo cítit únavu. 

Pro pondělí a úterý je tu karta s názvem Připusťte si pravdu a jednejte podle ní. Tato karta vychází, když před sebou popíráte potřebu nějaké změny, protože vám připadá nepohodlná nebo z ní máte strach. První, co vás napadne, je vaše pravda. Už víte, co byste potřebovali změnit nebo co byste chtěli dělat. Ale vaše ego vám namlouvá, že to není možné, protože jednoduše miluje, když nás může odrazovat a plnit pochybnostmi. Je to jeho nejoblíbenější zábava. Když jde pak o váš sen, máte o něm pochybnosti. My všichni jsme si tím prošli - je normální o sobě nejprve pochybovat. Ale jsou dva způsoby, jak se s pochybnostmi vypořádat - buď si zjistit více informací, více se vzdělat v dané oblasti, upevnit si své dovednosti, spojit své síly s někým, kdo se v daném tématu vyzná lépe než vy v současnosti, nebo třeba crowd-fundingové stránky, pokud jde o peníze... Jde zkrátka o to, odlupovat jednotlivé vrstvy pochybností jednu po druhé. A ten druhý způsob je, že necháte pochybnosti, aby vás dobyly, a svých snů se vzdáte. To je nešťastné. Mně se to stalo kdysi, když jsem skrze sen dostala vedení k napsání knihy. Velmi jsem se nadchla a knihu napsala, ale když jsem ji poslala vydavateli, okamžitě řekl Ne. V první chvíli jsem nechala pochybnosti, aby mě dostaly, pomyslela jsem si, že ta kniha asi prostě neměla vyjít, a rukopis jsem odložila. Ale později jsem to překonala a mé knihy dnes vychází bez problémů. Můžete se tím nechat inspirovat i pro své vlastní případy a situace. 

Podívejme se na kartu pro střed týdne, neboť karty vždy společně vyprávějí příběh. Líbí se mi, jak se navzájem vždycky doplňují. Ctěte své pocity a důvěřujte jim. Jaký máte opravdu pocit? Nemluvíme teď o pochybnostech, protože to nejsou vaše pocity - to jsou pocity ega, je to negativita a nízká energie. Pokaždé, když chcete udělat něco, co může pomoci světu, negativita se zděsí a snaží se odstranit z cesty všechny z nás, kdo jsou léčitelé, učitelé, pomocníci, kteří se modlí za svět a chtějí mu pomáhat... Negativita na nás pracuje a snaží se nás odvádět od našich pravých pocitů. Tato karta vypovídá o pocitech vašeho pravého Já.  
Jaké máte tedy OPRAVDU pocity z dané změny, z daného nápadu či projektu? Jaký máte pocit při představě, že už je to hotové, že už máte danou změnu za sebou? Jaký máte pocit při představě, že tím učiníte svět lepším, nebo že tím pomůžete sami sobě a svým blízkým? Jaký je to pocit? Ctěte tyto pocity a důvěřujte jim, protože je to vedení od Boha pro vaši budoucnost! 

A třetí karta to dokonale doplňuje - Rozhodněte se být šťastní hned teď! Toto je skvělá cesta, jak k sobě přitáhnout vše, co potřebujete. Mně se to velmi osvědčilo, kdykoli jsem potřebovala nějakou hmotnou věc nebo peníze na něco. Cokoli, co potřebujete pro své zdraví, štěstí a život, můžete získat, když místo toho, abyste začali panikařit, že to nemáte, začnete být předem vděční za to, že to dostanete: "Drahý Bože, děkuji Ti, že všechny mé potřeby jsou naplněny nyní i vždycky. Děkuji Ti, že mi dáváš všechno, co potřebuji, včetně sebedůvěry, vědomí, že pracuješ skrze mě, tak abych mohl/a svými činy pomáhat světu - a to je i mé vlastní štěstí."
Archanděl Michael mě naučil tuto lekci už před několika lety, když jsem hodně cestovala a byla z toho velmi neštastná. Cítila jsem, že kdybych nemusela cestovat, byla bych mnohem šťastnější. Ale Michael mě tehdy naučil být šťastná bez ohledu na to, jaké jsou mé současné podmínky v životě. 
Naše ego nám vždycky namlouvá, že šťastní budeme, AŽ se něco stane. Odkládá tak naše štěstí donekonečna a nikdy ho tak neprožíváme. "Až bude světový mír, až budou všichni mí blízcí šťastní, až budu mít dost peněz, až se přestěhuji, až budu vdaná/ženatý, až dokončím tohle a tamto, PAK budu šťastný/á." Ano, samozřejmě, že všechny tyto věci mohou naše pocity štěstí ovlivnit, to je pravda. Ale nejsou KLÍČEM ke štěstí. Klíčem ke štěstí je ROZHODNUTÍ být šťastní v přítomném okamžiku. Moc se mi líbí modlitba na kartě: "Drahý Bože, děkuji Ti, že otevíráš mé srdce štěstí, radosti a požehnání. Jsem nyní ochotný/á vidět veškeré dobro, které se v mém životě nachází."

Pro tento týden celkově to vypadá, že se začnete více podílet na utváření své vlastní cesty. A k tomu je třeba být v kontaktu se svými pocity. Když vycházejí takovéto karty, bývá to znamení, že v daném období budete velmi citliví a emocionální. Ale to je dobře! Poznáte tak přesně, co cítíte! Udělejte však určitá opatření, ať jste energeticky chráněni, a rozhodněte se cítit se šťastně bez ohledu na podmínky. 

Bůh vám žehnej, posílám vám andělská požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/fOjymc6Vvlw
překlad: Magda Techetová
 

pátek 24. března 2017

Kdy už se pustit a odejít?

Každý z nás už zažil chvíle, kdy si nebyl jistý, jaký krok by měl dále učinit - a zda by vůbec nějaký měl dělat. 
"Mám v tomto vztahu zůstat a nebo mám odejít? Mám si udržet tuto práci, a nebo se podívat po jiné? Jsem šťastný v tomto městě a nebo bych se měl odstěhovat jinam?"
I když se můžete cítit velmi zmateni při takovém rozhodování, existují snadno rozpoznatelné varovné známky, které vám řeknou, kdy už je čas jít.

* * *

1. Máte pocit, jako byste běželi stále do kopce.
Samozřejmě, nikdo z nás nemá svou cestu pouze vystlanou tulipány, avšak pokud trávíte většinu svého času snahou řešit či napravovat svou situaci, je velmi pravděpodobné, že se zkrátka nejedná o tu pravou cestu pro vás. Když se nacházíte tam, kde máte být, provází vás radost. Pokud musíte neustále bojovat o to, abyste se cítili dobře, nastal zřejmě čas na změnu.

2. Zůstáváte z pocitu povinnosti, nikoli z radosti.
Vztahy, které jsou založeny pouze na povinnostech, jen zřídka vydrží dlouho, protože vždy - vždy - vedou k odporu a hořkosti. Máte-li hlavu plnou všech těch "musím", omezuje to vaši svobodnou volbu a protože ve svobodě volby se skrývá síla, pak ve vás omezená možnost volby vyvolává pocity bezmoci. Zůstávat někde jen proto, že si myslíte, že musíte, nikomu nijak neprospívá: Pokud tam nechcete být, nebudete ze sebe moci vydávat nic skutečně smysluplného.

3. Nejste oceňováni.
Není nic tak zničujícího jako vědomí, že jste postradatelní. Když někomu nebo něčemu dáváte své všechno, ale přitom vidíte, jak málo to znamená pro druhou stranu, je načase jít. Nedovolte si být srovnáváni s druhými lidmi, nedovolte si nechat se shazovat a za žádných okolností se nesmiřujte s něčím méně, než si zasloužíte. To jsou jasná znamení k východu. 

4. Svazuje vás strach.
Pokud někde zůstáváte kvůli strachu z děsivých věcí, které by se mohly stát, kdybyste odešli, vědomě si volíte nerůst. A život bez růstu vás bude hodně stát. Zůstávat někde pouze ze zvyku a z pohodlnosti znamená přicházet o více lepších příležitostí, než si umíte představit. 

5. Přistupujete na nezdravé kompromisy.
Integrita je náš vnitřní mechanismus, který nás povzbuzuje k tomu, abychom dělali to, co je správné, i když ostatní nesouhlasí. Když tento mechanismus ignorujete - ať už proto, že se snažíte někomu zavděčit, aby se cítil lépe, a nebo si chcete ušetřit těžkosti s tím, kdybyste dělali správnou věc - zaděláváte si na pořádnou dávku citové bolesti. Mizerné pocity ze sebe samých nebo ze svého jednání a z toho, jak děláte všechno pro ostatní, ale pro sebe nic, nakonec přivodí právě tu situaci, které jste se snažili předejít. Nedovolte, aby se to stalo. Mějte nezlomnou odvahu, postavte se tváří v tvář pravdě a pohněte se dál.

- Iyanla Vanzant

* * *

zdroj: http://www.oprah.com/spirit/Iyanla-Vanzant-When-to-Let-Go
překlad: Magda Techetová

úterý 21. března 2017

O koho se opřít?

Ten, kdo nám poskytne útočiště v těžkých chvílích, je ten, kterému důvěřujeme. Věříme člověku, který nás v minulosti nenechal na holičkách a u něhož jsme si jisti, že nás nezradí ani teď. Důvěra funguje, protože cítíme dlouhotrvající spolehlivé propojení. Je to nejčastěji v něčím objetí, kdy se zklidníme a vzpamatujeme poté, co byl narušen nebo ohrožen náš vnitřní klid. Ve zdravém vztahu mohou partneři bez obav požádat v případě potřeby druhého o podporu. Když si poprvé sedneme na kolotoč, náš strach se zmírní ve společnosti někoho neohroženého. V přítomnosti člověka, který se nebojí a podporuje nás, vnímáme svůj strach jinak. Býváme většinou odvážnější.

Prvotním objektem naší důvěry bude vždy člověk vyplňující naše nejzákladnější potřeby. Z emocionálního hlediska lze za prvotní potřeby v dětství i v průběhu života označit pět P: pozornost, přijetí, porozumění, přízeň a podpora. Právě v jejich přítomnosti se úspěšně rozvíjí důvěra. U milující osoby se můžeme spolehnout na to, že nám bude věnovat pozornost, přijme nás takové, jací jsme, porozumí naší pravé povaze a ocení ji, projeví nám vhodným způsobem přízeň a podpoří nás, abychom se svobodně a bez omezení projevovali. Sebevědomý dospělý člověk bude druhému důvěřovat jen tehdy, když mu bude projevovat pět P pravidelně. Právě to můžeme nazvat spolehlivostí a oporou.

Důvěryhodný blízký člověk, ten, k němuž se uchylujeme pro pomoc, s námi vydrží i v konfliktní situaci: "Vím, že mě máš rád a zůstaneš se mnou i v této krizi, kterou právě prožíváme. Budeš se snažit konflikt vyřešit, nikoli dokázat, že máš navrch." 
Vzájemná důvěra se projevuje následovně: "Může mezi námi dojít ke sporu, ale bez pocitu ohrožení. Ty nebudeš trestat mě a já nebudu trestat tebe. Až se vzduch vyčistí, budu tu stále pro tebe, stejně jako ty tu budeš pro mě." 
Výdrž a vytrvalost ve stresových situacích je pro důvěru klíčová.

V dobře fungujícím vztahu se vždy snažíme konflikty prozkoumat, zpracovat, vyřešit a integrovat. Pokud takový postoj nezaujmou obě strany, nemáme důvod k tomu, abychom věřili, že vztah vydrží.  

Žádný závazek neexistuje tam, kde partneři problém popírají a vyhýbají se mu. Není žádné pouto tam, kde lidé odmítají projevit pocity a postavit se tváří v tvář překážkám, protože tak si uzavírají cestu ke zpracování sporných otázek. Nelze najít spokojenost tam, kde se problémy přehlížejí, místo aby se řešily. V takovém případě nemůžeme zážitky integrovat do života, ani se z nich poučit a duchovně vyrůst.

V minulosti jsme se často setkávali s tím, že nám lidé nerozuměli, bránili nám se plně projevit, trestali nás, když jsme se vzepřeli zákazu. Tyto staré křivdy můžeme smést ze stolu, pokud se postavíme čelem k problémům v přítomném okamžiku. Možná se bojíme, že své současné potíže nedokážeme vyřešit, možná máme strach, že si nás nikdo nevšimne a nikdo nás nevyslyší. Vzdáváme se dřív, než jsme se chopili své šance. Pak si ovšem uzavíráme cestu k neomezeným možnostem. 
Zážitky z minula nám však nemusejí v aktivitě a iniciativě bránit. Přes veškeré pochyby se přece jen můžeme otevřít a projevit svá přání. Třeba nás tentokrát lidé budou poslouchat a třeba tentokrát jejich pozornost ani nebudeme tak zoufale potřebovat. Pokud nám ostatní v něčem brání, můžeme se pokusit jejich zákazy překonat. Takový risk nás osvobozuje. 

* * *

- z knihy Odvaha důvěřovat, David Richo

neděle 19. března 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 20. do 26.3. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 20. do 26.března. V tomto týdnu máme přelom ročních období - u nás na severní polokouli začíná jaro a na jižní polokouli začíná podzim. Cítím, že tato změna nám přinese velký povznes - začneme se detoxikovat a pomůže nám to k lepšímu zdraví. Chtěla bych dnes pracovat s kartami Andělské terapie. Jsou to léčivé karty založené na mém kurzu Andělské terapie, kde učím, jak pracovat s anděly a Boží poselstvími, která nám přinášejí. Tak jako každý týden se nad kartami pomodlím a zamíchám je, zatímco žádám Boha, aby nám skrze ně dal své poselství pro další týden. Tyto karty jsou dobré k meditaci, ale zároveň nám dávají spoustu rad ohledně duchovní léčivé práce.

Pro pondělí a úterý nám vyšly dvě karty. První z nich, kterou absolutně zbožňuji, je Vysajte strach. Tuto techniku jsem se naučila v roce 1996 při jedné meditaci. Jak víte, mým převládajícím duchovním smyslem jsou vize a vizuální podněty. Tehdy jsem tedy uviděla archanděla Michaela a skupinu andělů, která ho obklopovala, a měli s sebou něco jako vysavač, jaký používáme doma k úklidu. Nebyl to samozřejmě vysavač, ale je to to nejlepší, k čemu to mohu přirovnat. Michael přiložil trubici toho "vysavače" k mé hlavě a požádal mě o svolení, aby mohl odsát nízké energie a negativní myšlenky. Já souhlasila, protože mu věřím, a hned jsem cítila, jak ze mě odcházejí všechny ty nízké energie a mohla jsem dokonce i slyšet "zvuky", jak ze mě odchází ten psychický odpad. Tehdy jsem z normální psychoterapie přešla na Andělskou terapii a vyzkoušela tuto novou techniku hned se svou další klientkou. Požádala jsem ji o svolení a ona souhlasila. Také pocítila úžasnou změnu, hned celá zářila a cítila se i mladší. Pak jsem to vyzkoušela u dalších klientů a také jim to pomohlo. Začala jsem to tedy vyučovat své studenty.
Pojďme to udělat nyní společně.
Nejprve zavřeme oči, abychom se oprostili od vizuálního rozptylování, a pak si zavoláme na pomoc Boha a jeho pravou ruku, archanděla Michaela. Může být s každým z nás současně - stejně jako Bůh je energií a ta je neomezená časem či prostorem. Nikdy se nebojte, že byste ho "obtěžovali" - čistá energie se nemůže nijak unavit. 

Archanděli Michaeli, žádáme tě, abys přišel ke každému, kdo sleduje tento výklad a kdo ti dá své svolení (to musíte udělat, stačí na to pomyslet a stane se tak), abys z nás odsál veškerou negativní energii, kterou jsme buď vstřebali ze svých vlastních myšlenek, z myšlenek druhých nebo z médií, a ať už nás blokuje jakákoli energie strachu, prosím, detoxikuj nás od ní právě teď.  

A zatímco dýcháte, můžete cítit, jak je z vás odsávána energie strachu, nízké energie, energie ega, jakékoli psychické jedy, toxické myšlenky a emoce. To všechno odchází do roviny vysokých energií, kde je to přeměněno v lásku. Nijak tím tedy neznečišťujeme Nebesa. Dýchejte... Nechte to všechno jít.. Váš dech vás otevírá přijímání tohoto léčení. Pokud potřebujete více času, dejte si na to teď čas a ke zbytku výkladu se vraťte až potom.

Druhá karta, která vyšla pro začátek týdne, je karta Knihy. Ta vypovídá o tom, že knihy jsou součástí vašeho životního poslání. Někteří z vás chtějí vydat své vlastní knihy, ať už zaměřené na pomoc sobě samým a seberozvoj, nebo duchovně založené novely. Možná dokonce scénář pro film. A říkají, že když jste takto vedeni, dostane se vám veškeré motivace, energie, inspirace, a všeho ostatního, co potřebujete. Někteří z vás se příliš strachují o budoucnost, jako kdo si knihu koupí, nebo marketing, výnos.. To neřešte. Soustřeďte se na to, abyste naplnili svůj úkol, a tento úkol pak zase zpětně naplní vás. Vy prostě napište svou knihu a zbytek se o sebe postará sám. 
Další význam této karty spočívá v knihách, které čtete - máte si pozorně vybírat, které to budou, protože jejich obsah vás ovlivňuje. Pokud čtete knihy, v nichž je například násilí, než jdete spát, ovlivňují pak i vaše sny. Jste velmi citliví a čímkoli krmíte svou mysl, s tím potom žijete; to si pak zhmotňujete a přitahujete. 

Pro střed týdne jsou tu Víly. Víly jsou také Božími stvořeními, i když nejsou stejně "nebeské" jako andělé. Jsou to duchové přírody a krajin. A stejně jako všechna pozemská stvoření mají ego, úplně stejně jako třeba zvířata, a liší se jedna od druhé tak jako lidé. Toto je pro nás poselství, abychom užívali svou přirozenou schopnost rozlišování, s kým se stýkat a s kým nikoli. 

Poslední kartou pro konec týdne je Základní čakra, někdy také zvaná kořenová. Čakry jsou energetická centra v našem těle a tato základní je umístěna dole na konci páteře. Základní čakra souvisí s vašimi základními potřebami - vychází vždy, když si děláte starosti ohledně peněz, bydlení, jídla - zde vychází velmi silně i změna stravy - a obecně potřeby vašeho fyzického těla. 
Pojďme se společně pomodlit a udělat si meditaci. 

"Bože, Ty víš, co každý z nás potřebuje, a neustále nám to poskytuješ, jsme-li ochotní následovat Tvé vedení. Také víme, že když se modlíme za Tvou pomoc, nedostane se nám jí jen tak magicky, ale sami se na ní podílíme vlastními kroky, ke kterým nás vedeš prostřednictvím myšlenek, inspirace, pocitů a dalších. A že když následujeme Tvé vedení k pozitivním změnám, dostává se nám k nim všeho, co potřebujeme, čímž se nám otevírá brána k neustálému proudu hojnosti. Nechť je každý požehnán a jeho potřeby jsou naplněny. Zejména děti po celém světě, ať mají čistou, čerstvou vodu, dostatek jídla, zdravotní péči, zodpovědné dospělé, kteří se o ně postarají, bezpečné místo k životu, a nechť o nás všechny je stejně tak postaráno Bohem. Tak se staň."

Když se podíváme dohromady na všechny karty, se změnou ročních období vyvstane spousta změn. Nepodceňujte prosím vliv, který na vás tato změna má. Pokud máte zdravotní problémy, tak to může být právě změnou ročních období, může to znamenat, že si prostě máte odpočinout, na chvíli se zastavit, chodit brzy spát, a celkově se o sebe dobře starat.
Když tyto karty všechny vidím, vypovídají o PŘÍPRAVĚ na to, co přijde potom. Detoxikujeme se od strachu, detoxikujeme to, co čteme a přijímáme, zbavujeme se také prokrastinace ve svém psaní a tvoření. Víly nás vedou ven do přírody, abychom se s ní dostali opět do spojení, užívali květinové esence - v této souvislosti zde silně vychází květinová terapie a užívání květin k léčení. A základní čakra vypovídá o detoxikaci od strachu z toho, že se nenaplní vaše fyzické potřeby. Dávejte si zvlášť pozor na to, abyste si neustále nestěžovali, jak nemáte něčeho dost, protože pak se vám přesně to zhmotňuje: Nemáte dost. Takže místo toho říkejte: "Děkuji Ti, Bože, že naplňuješ všechny mé potřeby a že udržuješ tento proud stálý." To, jak už jsem řekla, otevírá brány všemu, co potřebujete.

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili, posílám vám andělská požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/yd8cHOHkmQE
překlad: Magda Techetová

 

neděle 12. března 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 13. do 19.3. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 13. do 19.března. Mnohokrát vám děkuji za vaše milé dopisy, ve kterých jste mi blahopřáli k mému křtu a mé cestě. Vaše podporova pro mě mnoho znamená. Stejně tak jsem dostala spoustu upřímných dopisů od těch z vás, kdo znejistěli a kteří se ptali, co se tím nyní změní. Naprosto respektuji jakoukoli cestu založenou na lásce! Pro mě osobně bylo toto rozhodnutí opravdu úžasné a očišťující! Bůh si pro nás všechny přeje jen to nejlepší a dává nám k tomu své vedení. Já se cítím vedena k tomu, abych rozdělila toto video každý týden na tři části, z nichž první bude náš klasický karetní výklad, druhá bude o Ježíšově učení, o které bych se s vámi v daný čas chtěla podělit - takže pokud to nebudete chtít sledovat, můžete video po výkladu jednoduše zastavit. A třetí část bude o novinkách z našeho záchranného zvířecího ranče. 
Pojďme se tedy podívat na karty, které nám vyjdou pro tento týden. V pátek budeme slavit svátek sv. Patrika, což je irský svátek. Já sama mám irské kořeny - i jméno Doreen je irského původu. Sladila jsem se tedy do zelena a pro výklad na tento týden jsem zvolila zeleně laděné Léčivé karty archanděla Rafaela. Kdykoli Rafaela vidím, je obklopen nádherným smaragdově zeleným světlem. Stejně tak když potkám člověka, za jehož zdraví se někdo modlí, vídám určité části jeho těla obklopeny tímto světlem. To je znamení modliteb. Kromě těla nám pomáhá léčit i naše srdce a úzce spolupracuje s milovaným Ježíšem, se kterým se podílí na léčení všeho a všech. 
Nad kartami se nejprve pomodlím a zamíchám je. Pak vyberu tři karty pro každou část týdne.

Pro pondělí a úterý je tu karta Zlepšování zdraví. Říkají, že někteří, kdo tento výklad sledují, mají se zdravím problémy, které pocházejí z temnoty ve vašem životě - temného myšlení a také z vaší citlivosti vůči závisti druhých. Když vám někdo závidí nebo závidíte někomu vy, je to jedovatá energie, která ovlivňuje vaše zdraví a stahuje vás dolů. Vedle fyzického zdraví se to týká i vašeho mentálního a emočního zdraví - všechno se to zlepšuje! Ale je třeba, abyste byli ochotni se této temnoty vzdát a nechat ji jít. Když se toho pustíte, hned se budete cítit lehčí. Je to součást toho "být pozitivní". Neznamená to ignorovat věci, které se dějí ve světě nebo ve vašem osobním životě - těch si samozřejmě musíme být vědomi - ale je třeba nenalaďovat se kvůli nim negativně. Když se vzdáte této negativity a nebudete plnit prostor ve svém nitru negativitou, pak toto místo zaplní místo toho mnohonásobné množství Boží lásky a světla.

"Drahý Bože, pomoz prosím nám všem propustit vše, co nepochází od tebe, veškeré jedy, negativitu, závist... Pomoz nám propustit z našeho vědomí vše, co nás stahuje dolů, a tento uvolněný prostor vyplnit svým Božským světlem a láskou. Dej nám prosím pocit jistoty, bezpečí, útěchy, přijetí a pocit, že si všichni zasloužíme lásku, kterou tolik potřebujeme a kterou si přejeme."

Říkají také, že se nyní dostává zvláštního léčení těm, kdo jsou závislí na kouření, ale jen pokud toto léčení dovolí. Je to samozřejmě otázka vlastní volby. Pomoc je nám vždy nabízena a Boží láska je nám neustále k dispozici. Je však třeba přestat poslouchat hlas strachu a otevřít se lásce, přestat se bát lásky. 

Kartou pro střed týdne je Přijetí. Musím zmínit, že někdy se lidé bojí přijímat duchovní zdraví, lásku a léčení, protože to mají spojeno se soudícími lidmi, kteří patří k určitém náboženství nebo naopak nepatří - s lidmi, kteří způsobili spoustu zranění. Chtěla bych vám doporučit nechat si pomoci Ježíšem, který je tou nejzářivější bytostí, s jakou jsem se kdy setkala. Nikdy nikoho nesoudí. Když uděláte chybu, místo odsudku vám řekne, co můžete udělat k nápravě. Pokud vám někdo říká, že jste špatní, není to od Boha, není to z lásky. Pro nás je důležité být v pozici bezpodmínečné lásky, i když s vedením. 
Co se týká významu této karty, existuje nějaká vaše část, která vás odmítá, soudí vás, tvrdí, že jste méně než druzí, horší než druzí, jiní než druzí, nezapadající mezi ostatní, nebo že jste udělali něco, co jste si dosud neodpustili? Pojďme se za to společně pomodlit:

"Drahý Bože, dosáhni prosím do srdcí všech, kteří sledují tento výklad a pomoz nám zjemnit naše srdce. Pomoz nám přestat se tolik bránit a udržovat kolem sebe obranné zdi, které jsme si vystavěli ve snaze ochránit se před zraněními. Pomoz nám milovat se stejně tak, jako nás miluješ Ty. Pomoz nám vidět naše dobro a naši hodnotu. Pomoz nám najít své místo v tomto světě a naše poslání. A také nám prosím pomoz odpustit sami sobě, za všechno, co si myslíme, že jsme udělali nebo neudělali, a pak také těm, které soudíme. Nesuďme a nebudeme souzeni. Protože když soudíme, cpeme věci do malé, omezené krabičky a navíc se nemůžeme navzájem spojovat s láskou. Pomoz nám, Bože, zbavit se naší závislosti na souzení, protože to nám k žádnému bezpečí nepomáhá. Místo toho ať následujeme Tvé vedení, které může být například o tom, s kým se máme či nemáme stýkat a podobně."

Přijímejte se tedy takoví, jací jste, mí drazí, neboť Bůh vás stvořil takové, jací jste, z velmi specifických důvodů.

Poslední karta pro konec týdne má název Zavolejte si archanděla Rafaela na pomoc. Rafael léčí zdraví, také pomáhá nacházet a uzdravovat vztahy spřízněných duší, nebo také nacházet si vlastní cestu. Je naprosto důvěryhodnou bytostí světla. Pomůže vám, budete-li chtít sami někoho léčit. Je to on, kdo nechává vypadávat knihy z poliček, když si máte něco přečíst. Významně podporuje váš kontakt s jakoukoli další bytostí světla.
Pojďme ho zavolat hned teď:

"Bože a archanděli Rafaeli, pomoz prosím každému, kdo prožívá bolest, ať už duševně, citově či fyzicky. Víme, Bože, že jsi všude kolem nás i v nás, ale prosíme Tě, abys nám pomohl být si toho nyní více vědomi. Pomoz nám všem otevřít se proudu vlastní léčivé síly."

Ukazují mi, že je to jako řeka nebo vodopád, které proudí neustále skrze nás, a na nás je, abychom si dopřáli chvíli na to, abychom v něm poseděli. Pokud máte problém v nějaké části svého těla, nasměrujte tento proud do tohoto místa a vnímejte, jak ho léčí. 

"Žádáme o pomoc i v tom, abychom byli ochotni vzdát se přesvědčení, že tuto bolest potřebujeme, nebo že je nám k něčemu dobrá - jako že díky ní například máme více sympatií a soucitu od lidí, nebo že se nám díky ní dostane více peněz, nebo že se skrze ni můžeme někomu pomstít. Cokoli takového nyní prosíme, aby bylo propuštěno. Vzdáváme se svého příběhu o tom, že jsme v něčem pokažení. Navracíme se ke skutečné pravdě - že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, celiství, dokonalí a kompletní, a to nyní i vždycky."

Procházíme tedy nyní mnohým hlubokým léčením. Modlím se za vás i za všechny ostatní, kdo sledují tyto výklady, tak prosím tyto modlitby přijměte. Vězte, že vás milujeme a nikdo z nás vás nesoudí. Vy sami víte, která cesta je pro vás ta nejlepší, co pro vás funguje a co naopak ne. Vaše srdce i tělo vám vždy dávají najevo, co je pro vás dobré nebo není. 

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Posílám vám mnoho andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/uMj45CV4gQY
překlad: Magda Techetová

 

neděle 5. března 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 6. do 12.3. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 6. do 12.března. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Andělé a svatí. Je to jedna z mých nejoblíbenějších sad - jednoduše miluji jejich světlo a nádhernou energii, kterou mají. V tomto týdnu nás čeká úplněk, takže to bude silné období. Ptám se tedy Boha, co si přeje, abychom pro tento týden věděli, a jak můžeme nejlépe pomoci sobě i druhým. Nejprve se podíváme, které karty nám vyšly, a pak na to, jaké nám společně dávají poselství. To je podstatná součást karetních výkladů - ne jen přečíst význam samostatných karet, ale i to, co říkají dohromady a co ve vás vyvolávají. Když vám dělám výklad, všímejte si toho, co vy sami přitom dostáváte za poselství od Boha a od svých andělů. Mohou to být pocity, myšlenky, vize nebo znamení... Každý dostává ještě osobní vedení vedle toho, které vám předávám já.

Pro pondělí a úterý tady máme dvě karty, které k sobě dokonale pasují. První z nich je Zvládání stresu. Víte, když je toho na vás hodně a jste z toho vystresovaní, není to chyba okolí - o tom vypovídá druhá karta, Moudré rozhodnutí. Jste to VY, kdo musí udělat rozhodnutí, která napomohou eliminovat stres ve vašem životě! K čemu jste vedeni? Co by napomohlo zredukovat váš stres? Možná jste vedeni k tomu, abyste odmítli určité požadavky na vás a váš čas. Možná jste vedeni k tomu, abyste fyzicky cvičili, a tím odbourali napětí ze svého těla. Nebo jste vedeni k tomu, abyste si každé ráno, než začnete svůj den, přečetli něco pozitivního. Já sama, když ráno vstávám, si přečtu úryvek z Bible a protáhnu se. Ať už se cítíte být vedeni k čemukoli, co vám pomůže odbourat stres, je to moudré rozhodnutí. 
Andělé dodávají, že mnozí z nás jsou citliví na fáze Měsíce a že v období úplňku bude ovlivněn náš spánek - někteří budou velmi ospalí a jiní naopak neobvykle bdělí, a to také přispěje k našemu stresu. Je tedy dobré dopřávat si více spánku a odpočinku, detoxikovat se - úplněk je časem propouštění všeho, co vás tížilo a co už vám neslouží, takže je to opravdu vhodný čas k detoxikaci.

Pro středu a čtvrtek je tady karta Vítězství, která vypovídá o tom, že budete schopni uspět. Hodně to souvisí s tím, že se začnete cítit lépe, protože budete více rozhodovat o svém životě vy sami. Andělé říkají, že někteří z vás se bojí rozhodovat se sami za sebe kvůli strachu z toho, že se na ně někdo nahněvá nebo že se hned stane něco špatného - nemáte to řešit a máte to prostě udělat. Prostě se chopte vlády nad svým vlastním životem a uvidíte, že to bude pozitivní změna, která vám přinese pozitivní výsledky. Zasloužíte si to!

Na konec týdne tady máme úžasnou kartu Pauza. To znamená, že ustoupíme do ústraní, odpočineme si a dobře se prospíme, zvlášť pokud jsme předtím kvůli úplňku nespali dobře. Znamená to obecně dopřát si čas sami pro sebe. 
Pojďme se společně pomodlit za to, ať máme sílu přeuspořádat své životy, aby zrcadlily naše zdraví a ne naši nerovnováhu. 

Drahý Bože, Ježíši, Svatý Duchu a naši strážní andělé, voláme vás a prosíme, abyste nám pomohli mít sílu a odvahu i všechny prostředky k uskutečnění jakýchkoli změn, které potřebujeme udělat, abychom snížili hladinu stresu ve svém životě, abychom si dokázali odpočinout a opravdu dobře se o sebe postarali. Pomozte prosím každému, kdo sleduje tento výklad, aby si uvědomil, že péče o sebe je nezbytná, zvlášť když se stará o druhé. 

Pečujete-li o druhé lidi, musíte se v první řadě starat o sebe. Je to stejné jako v letadle - než nasadíte kyslíkovou masku svým blízkým, musíte si ji nasadit vy sami, jinak byste jim nemohli pomoct.

Nechť vám Bůh dá sílu a nechť jste chráněni před všemi negativními a hrubými energiemi.

Vypadá to tedy na silný týden, pro který je hlavním poselstvím DOBŘE SE O SEBE STARAT. Bůh si pro nás přeje, abychom se měli dobře a aby o nás bylo postaráno jako o jeho děti. I vy byste přece chtěli, aby se o sebe vaše děti dobře staraly. A tak to dělejte i vy. 

Pro tento týden bych chtěla vytáhnout ještě dodatečnou kartu z Láskyplných slov Ježíše. Toto nejsou vykládací karty, ale meditační karty. A první, která se objevila, říká: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Je to tedy poselství o míruplnosti. 

Ráda bych se s vámi podělila o jednu novinku - i když mám blízko k Bohu, mívala jsem často pocit, že v určitých směrech narážím na zeď, a tak jsem se rozhodla odevzdat se spojení s Ježíšem ještě více a nechat se pokřtít, protože cítím, že nyní ve světě potřebujeme Boha a Ježíše mnohem více než kdy dřív. Bylo to opravdu nádherné. Chci, abyste věděli, že naprosto respektuji jakoukoli duchovní cestu založenou na lásce. Vím, že mnozí z vás nemají rádi patriarchální vyznání, rozumím tomu, chápu to, ale chci prostě vyjadřovat svou pravdu. Doufám, že na Ježíšovo učení úplně nezanevřete a budete alespoň trochu otevření tomu, co vám od něj předávám, a budete nadále kráčet se mnou po mé cestě.  

Jsme moc vděční za to, že nám pomáháte utvářet mír ve světě. Vím, že to někdy není zrovna lehké, žít na této planetě. Ale věřím, že skrze sdílení naší lásky, požehnání a modliteb opravdu můžeme utvářet Nebe na Zemi, bez ohledu na to, co všechno se kolem nás děje, a pomáhat druhým činit totéž. 

Posílám vám andělská požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/AgyYO5FNVKo
překlad: Magda Techetová