neděle 27. listopadu 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 28.11. do 4.12. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 28.listopadu do 4.prosince. Nemůžu uvěřit tomu, že už máme prosinec a schyluje se nám ke konci tohoto roku! Budu samozřejmě dělat i roční výklad na další rok - již jsem měla nějaké vhledy o dalším roce a mohu říci, že bude opravdu zajímavý! A s naším přispěním bude moci být ještě lepší!
Dnes bych chtěla pracovat s Vykládací i kartami archanděla Michaela, se kterými pracuji nejraději, kdykoli jsou ve světě intenzivní energie nebo stres. Archanděl Michael nám pomáhá na věci dohlížet a cítit se opravdu v bezpečí. Nedávno mi řekl něco, co bych ráda řekla i vám: "Na konci svého života se ohlédneš zpátky a uvidíš, že ani jednou jsi neměla důvod se o cokoli strachovat." Skutečně, dělání si starostí je TAKOVÁ ztráta času - a co je horší: my na základě svých starostí a strachu VYTVÁŘÍME to, čeho jsme se báli, protože jsme tak mocní tvůrci. Trochu se na to tedy ještě podíváme a uděláme něco pro to, abyste se uzdravili ze svého návyku dělání si starostí, protože vám může zničit život, a je spousta důležitých věcí, které jste sem přišli udělat, než abyste marnili svůj čas na strach.
Míchám tyto karty s modlitbou k Bohu, aby nám skrze ně ukázal, co podle něj máme vědět pro následující týden a co můžeme udělat my sami pro dobro své, svých blízkých i našeho světa.

Tento týden začínáme novoluním, které je z historického hlediska časem přijímání a zhmotňování, a tak je více než příhodné, že nám pro začátek týdne vyšla karta s názvem V této situaci vám pomůže modlitba. Hlavně je to skvělý dodatek k tématu starostí, protože kdykoli si děláte starosti, modlitba vám pomůže. Ať už si je děláte o cokoli, řekněte: "Na, Bože, dávám Ti to. Prosím, pomoz mi s tím."  a okamžitě pocítíte tu úlevu a uvolnění. Boží nekonečná moudrost je zajedno s tou vaší, a to znamená, že jakmile do své situace vpustíte Boha, začnete vidět i mnoho dalších nových možností, zatímco když jste polapeni svým strachem, vidíte všechno jen velmi omezeně a z celé situace vidíte jen malý zlomeček. Modlitba vám umožňuje uvažovat i za hranice a připustit řešení , která by vás nenapadla.
Udělejme to ted hned. Pomyslete na všechno, co vám dělá starosti, ať už se to týká vás, vašich blízkých, světa nebo budoucnosti, a modleme se:
Drahý Bože, prosím, pomoz mi s tím.
I když tomu třeba ani moc nevěříte, už vyslovení těch slov vám pomáhá. Andělé mi řekli, že i když třeba pouze opakujete slovo "Bůh, Bůh, Bůh...", má to na vás zklidňující účinek a situaci to pomůže.
Takže tento týden se nezapomínejte modlit, kdykoli budete mít nějaké starosti.

Kartou pro střed týdne je Věř a důvěřuj. To opravdu nevymyslíte. Andělé vám tímto dávají na vědomí, že po vás chtějí, abyste více věřili Bohu. Bůh je jediná skutečná síla, která existuje. Takže pokud se potýkáte osobně s nějakým člověkem nebo situací, nebo vás třeba rozčiluje nějaká společenská či globální záležitost, andělé vás varují před tím, abyste k tomu ještě přidávali energii svými negativními soudy. Kdykoli něco nebo někoho soudíte a říkáte, jak je ten člověk zlý nebo jak je vláda hrozná, přihazujete polínka do ohně. Musíme si dávat pozor na to, co vytváříme svou energií. Mějte tedy důvěru v Boha a v to, že on tyto lidi a situace dokáže pozvednout. Už teď vidím mnoho pozitivních změn a zvratů, které nastanou díky našim modlitbám. A to jak globálně, tak i u vás osobně.
Opravdu nezáleží na tom, že nevíte, JAK PŘESNĚ se co stane, JAK se vaše modlitby projeví. I když vy to nevidíte, Bůh to vidí.

Na konec týdne tady máme kartu Travte více času venku. To pro nás nyní znamená především vytvořit si odstup od svých problémů. Jít ven na procházku vám také pomůže provětrat si hlavu, přijmout nové nápady, odstranit některé bloky, očistit se od starých energií, snáze slyšet Boha a poznat, co můžete udělat dál. Pokud bydlíte ve městě, běžte alespoň do parku nebo si udělejte výlet někam úplně jinam, kde je příroda. Pokud nemůžete ven do přírody, vneste si přírodu domů. Pozvěte si tam zvířátko, vezměte si tam rostliny, pracujte s krystaly - vneste si přírodu k sobě. Příroda je dar pro nás všechny a tak jako my chráníme ji, ona chrání nás.

Když se tedy celkově podíváme na tento týden, je to celé o tom, že si máte uvědomit svou moc měnit věci k lepšímu, místo abyste se nad nimi rozčilovali a stěžovali si na to, jaké jsou. Jste opravdu schopni učinit velký rozdíl skrze své modlitby! Někteří řeknou: "Hm, ale to je tak všechno, co pro to můžu udělat." Přátelé, to je HODNĚ! Když se snažíte do věcí zasahovat jen na základě své lidské mysli, nemusí se to vždy shodovat s vyšším plánem a vy tak můžete danou záležitost ještě zablokovat nebo zpozdit. Ale když se modlíte, je to vlastně to nejlepší, co pro danou věc můžete udělat. Tento týden si tedy nezapomínejte volat na pomoc Boha prostřednictvím svých modliteb a přemýšlejte, než se do něčeho vrhnete. 

Pojďme se společně pomodlit:
"Drahý Bože,  dej nám prosím potřebnou odvahu, motivaci a sílu k tomu, abychom se svých problémů dokázali pustit a přenechat je Tobě. Abychom věděli, že nemusíme být na nic sami a že jsi s námi a dáváš nám potřebné vedení a podporu. Pomoz nám prosím být součástí Tvých naplněných modliteb a zůstat plni důvěry, víry, naděje a optimismu. Tak se staň."

I mé modlitby jsou s vámi a vidím nás všechny, jak se navzájem držíme spojeni za ruce, a to jak mezi sebou, tak i s našimi anděly. Dostali jsme je od Boha jako dar, a tak je neváhejme volat na pomoc.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooha!

* * *

Zdroj: http://youtu.be/oBPTre_emPA
Překlad: Magda Techetová
Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.11. do 4.12. 2016

Milí přátelé,

stejně jako v předchozích týdnech budeme i nyní pracovat na tom, abychom si ze své cesty za štěstím odstranili to, co si do ní sami klademe. Vesmír nám v tom pomáhá všemi možnými prostředky, zejména aby nás upozornil na to, CO vlastně potřebujeme změnit, protože teprve když pochopíme, kde a jak si vytváříme překážky, můžeme s nimi začít něco dělat. Situace, lidé či podmínky, které nás potkávají, nám mají za úkol ukázat, kde je třeba učinit potřebné změny. Místo však, abychom je takto brali a vzali si z nich to poučení a informace, které nám přišly dát, vztáhneme si je na sebe, postavíme se do role oběti, stěžujeme si a obviňujeme, a svou cestu si tak zbytečně prodlužujeme a blokujeme se. 
V tomto období jsou mnozí z nás stavěni tváří v tvář situacím, v nichž se setkáváme s tím, co jsme dříve odsuzovali. Pokud jsme byli zvyklí soudit určitý typ lidí, jejich jednání či názory, můžeme najednou zjistit, že jsme se ocitli přesně na jejich místě a že najednou chápeme, že ne všechno je takové, za jaké jsme to považovali. Můžeme je tak lépe pochopit a více s nimi soucítit, což nás vyvede z pozice soudícího ega a nasměruje nás místo toho k lásce. Existuje nespočet možných podob, jaké na sebe tato výzva může vzít, společným znakem je však to, že naše ega jsou konfrontovány láskou a skutečnou pravdou, která může mít nekonečně mnoho tváří, na rozdíl od "pravdy ega", která je ve skutečnosti jen velmi omezeným, nesoucitným soudem, který nám má zajistit jakousi jistotu; názor či přesvědčení, na které se můžeme spolehnout a které se nikdy nezmění. Ego vždy usiluje o neměnnost, jenže život je proměnlivý a neustále v pohybu, a proto nás snaha žít podle ega vede jen k bolesti a nic pak doopravdy nefunguje.
Právě soudy a úzkoprsá přesvědčení naší mysli jsou jednou z největších a nejčastějších překážek, které nám stojí v cestě za štěstím a za splněním našich přání. Zatvrzelé přesvědčení, že věci by měly být tak a tak, a že jedině tak a tak jsou správně, může být sice v některých případech pravdivé, ale stejně tak pravdivé být nemusí, změní-li se okolnosti nebo obsazení.
Učíme se mít otevřenou mysl. Je to hlavní téma tohoto období, které nás vede k tomu, abychom povolili, ve smyslu našeho stylu vnímání a souzení.
Čím budeme otevřenější a ochotnější pohlížet na věci jinak, nově, nezaujatě, se soucitem a s pokorou, s vědomím, že nemusíme vědět všechno nejlépe, tím snáze a tím rychleji se náš život znovu rozproudí a začne nám přinášet nové, pozitivní zkušenosti, které k nám dosud neměly přístup, protože jsme je svou odměřeností odháněli. Když se zbavíme svých škodlivých návyků souzení a omezování vlastního myšlení, otevřeme si tím cestu ke spoustě možností, příležitostí a zdrojů, k nimž jsme předtím přístup neměli. Je to další krok k našemu osvobození, štěstí, lásce a hojnosti. Vystupujeme z vězení vlastní mysli. I když můžeme mít pocit, že nás tato klec z pevných a neměnných přesvědčení a názorů chrání a dává nám určitou jistotu, stejně tak jsou tato přesvědčení a názory tím, co nás drží zavřené v kleci a co k nám nepřipouští to, co bychom si přáli. Nebesa toto vědí a povedou nás přesně tak, jak bude třeba, aby toto období naplnilo svůj účel. 
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Devítka Citů. Ta nás vybízí k tomu, abychom si vychutnávali život se vším, co k tomu patří, zejména v citové oblasti. Andělé poukazují na to, že silné city nemusíme zažívat pouze ve svých milostných vztazích, na které spousta z nás myslí především, ale také v jiných vztazích - rodinných, přátelských, pracovních - a nebo i mimo vztahy - pocity naplnění z toho, jací jsme, co děláme, čemu se věnujeme, jak si hrajeme, nebo z jiného požitku, jako je třeba čtení dobré knihy nebo příjemný odpočinek. Je to karta, která nám říká, že si máme dopřávat, a to bez výčitek svědomí nebo neustálého omezování se např. penězi. Je mnoho věcí, které si můžeme dopřát bez ohledu na aktuální podmínky v našem životě, a tak si na ně udělejme čas a nehledejme si výmluvy, proč tak neučinit. Tato péče je projevem zdravé sebeúcty a sebelásky, která se pozitivně promítne na naší energii a její přitažlivost - a v důsledku toho si k sobě přitáhneme další podobně naplňující příležitosti.

Druhou kartou je Nový začátek. Tato karta vypovídá o lehkosti, bezstarostnosti a svobodném myšlení nezkaleném negativitou. Každý člověk na své dosavadní cestě prožil mnoho bolestných a negativních zkušeností, je však důležité nenechat si jimi otrávit své myšlení a prožívání. Ve spojení s první kartou je toto důrazné vedení k tomu, abychom veškerý stres, strach, hněv a odpor ze své mysli vytěsnili tím, co nám dělá radost, co nás těší a co nás naplňuje. Místo toho, abychom pořád řešili, co nám život sebral a stále bere, se zaměřme na nové příležitosti, které jsme tím získali. Naši andělé nám rádi pomohou odlehčit našemu myšlení a dívat se na svět i svůj život z nové, radostnější a uvolněnější perspektivy.

Poslední kartou tohoto týdne je Tvořivost a hojnost, karta užívání si luxusu, požitků a radosti. Vypovídá o hojném a plodném období, ať už to pro nás individuálně znamená cokoli. Hojnost může mít spoustu podob, a tak ji přijímejme, ať už přijde v jakékoli z nich, protože jsme-li zaměřeni pouze na jednu jedinou konkrétní formu hojnosti, kterou očekáváme, může nám mezitím tato hojnost uniknout, buď proto, že ji ignorujeme a nebo ji dokonce odmítneme s tím, že jsme přece chtěli něco jiného. Máme být vděční za vše, čeho se nám dostává, bez ohledu na ztráty, kterými jsme možná prošli, a těšit se z toho, co máme, i z toho, co je zatím na cestě k nám. Tato příjemná energie je tím nejlepším prostředkem k tomu, abychom svým přáním napomohli k jejich splnění.

SHRNUTÍ
Tento týden jsme důrazně vyzýváni k tomu, abychom si odlehčili a přestali neustále řešit problémy. Andělé nám připomínají, že život není jen o problémech, a že i když jsou důležité, radosti našeho života jsou důležité úplně stejně. Varují nás před tím, abychom radost a potěšení odsouvali na vedlejší kolej jako něco, co "může počkat", jen co nejprve vyřešíme problémy. Stejně tak nám připomínají, že i když v životě máme problémy, stejně se můžeme radovat - nemáme svou radost podmiňovat a dělat ji závislou na tom, zda zrovna máme či nemáme nějaký problém. Radost a potěšení je otázkou volby a bez ohledu na podmínky v našem životě můžeme vždy najít něco, co pohladí naše srdce. Zaměřme se tedy právě na to - abychom nacházeli co největší potěšení a náležitě si ho vychutnali.
Kdo má problémy s přijímáním a dopřáváním si dobra, nechť požádá své anděly o pomoc a vedení, neboť pocity nezasloužení si nebo nedůležitosti vlastní osoby zbytečně blokují proud dobra v našem životě a způsobuje nám jen další zbytečné problémy navíc. Kdo si nedovoluje těšit se ze života, protože mu to přijde nepatřičné, nevhodné nebo méně důležité než řešení problémů, bude veden k důraznému přehodnocení tohoto postoje. 
V tomto týdnu pokračujeme v odstraňování toho, co nám stojí v cestě - zejména v oblasti našeho myšlení, našich přesvědčení a postojů, v nichž jsme zatvrdli - a to skrze emoční i fyzické potěšení. Masáže, objetí, dárky, milé hovory, sledování příjemných filmů nebo tvořivá činnost - to všechno má nyní svou chvíli. Jsme to však my, kdo si to musí z vlastní vůle dopřát. Pokud čekáme, až nám k tomu někdo dá svolení, až nám někdo odsouhlasí, že ano, že máme právo se z něčeho těšit, a nebo čekáme, až budou všechny naše problémy vyřešené, a teprve pak si dovolíme se uvolnit, SAMI podmiňujeme to, kdy můžeme nebo nemůžeme cítit radost a sami se děláme oběťmi okolností nebo mínění jiných lidí. My sami musíme uznat svou hodnotu a dát si svolení těšit se ze svého života, zvlášť pokud jsme dlouhodobě řešili těžkosti a byli jsme ve stresu. Toto dopřávání si a těšení se je stejné jako zdravá potrava pro naše tělo, vitamíny a další živiny, které potřebuje ke svému fungování a bez jejichž příjmu strádá a stůně. Budeme-li si potěšení a zábavu odpírat, život nám sám brzy připomene, co je opravdu důležité.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pátek 25. listopadu 2016

Udržujte ve svých vztazích rovnováhu mezi dáváním a přijímáním

"Neustále dávat, aniž byste cokoli přijímali, vás dovede k vyčerpání. Vyjasněme si však, co to vlastně znamená. Samozřejmě tím neříkám, že byste měli dávat JEN tehdy, když za to něco dostanete. To by jen těžko vycházelo ze srdce.
Je ale třeba se ujistit, že vaše vztahy s vašimi milovanými, s rodinou, s přáteli, spolupracovníky nebo kýmkoli jiným ve vašem životě, jsou harmonicky vyvážené.
Druzí lidé vás někdy kvůli vaší laskavé povaze využívají. Zacházejí s vámi jako s rohožkou a čekají, že okamžitě přestanete se vším, co teď děláte, a přiběhnete jim na pomoc. Problém je v tom, že když potřebujete podporu vy, neudělají to.
Budete-li nadále dávat a dávat, ale vám nikdo nic nedá, vyčerpáte se. Dnes se tedy podívejte na všechny své vztahy a na způsob, jakým hospodaříte se svou energií. Pokud kolem sebe máte lidi, kteří vás vyčerpávají nebo využívají, pomodlete se za pomoc a vedení ohledně toho, jak to změnit: 

Drazí andělé, dejte mi prosím odvahu říct Ne. Povzbuďte mě prosím k vyhledání podpory dalších lidí z mého okolí a k sebevědomému vymezení jasných hranic. Rád/a dávám a pomáhám a stejně tak jsem ochotný/á přijímat všechno dobro, které je na cestě ke mně. Děkuji vám."
 
* * *

- Robert Reeves

Poselství andělů o důvěře ve vlastní intuici

"Jako vaši andělé máme na srdci vaše dobro i bezpečí a rádi bychom vás tedy vybídli k tomu, abyste věřili své intuici a jejímu vedení, i když zdánlivě neexistuje žádný důvod pro to, abyste danou věc, ke které vás vede, udělali. Někdy totiž své vnitřní vedení ignorujete či vyvracíte i ve velmi závažných případech, a to jen proto, že se nedá vysvětlit vaším rozumem.

Velmi často se stává, že je pro vás například kontakt s určitým člověkem škodlivý a máte z něj nepříjemný pocit, ale přitom zjevně neexistuje nic špatného, co by daný člověk dělal, a z racionálního hlediska je vše v naprostém pořádku. Nenechte se zmýlit - přestože si nedokážete racionálně zdůvodnit, proč vás vaše intuice vede pryč, důvod k tomu existuje, a ať už ho chápete či nikoli, je ve vašem vlastním zájmu své vedení poslechnout. Toto vedení a jeho následování nemusíte nikomu vysvětlovat ani ospravedlňovat - někdy to prostě nejde a jediné, co je vám jasné, je to, že to prostě MÁTE udělat. Nenechte si nikým - ani svou vlastní hlavou! - vyvracet to, o čem víte, že je to to správné. Spousta věcí se odehrává v rovinách, na nichž je neumíte postřehnout, a když o nich nevíte, těžko je můžete chápat. Vaše intuice není omezena smyslovým vnímáním ani racionalitou, a v každém okamžiku vašeho života vám poskytuje to nejlepší vedení směřující k vašemu bezpečí a nevyššímu dobru pro vás i všechny další bytosti, kterých se daná situace týká. Nevyvracejte ji tedy, nesnažte se ji oklamat, neignorujte ji a nezrazujte sami sebe.

Naučíte-li se následovat svou intuici i tehdy, kdy je její vedení zdánlivě naprosto nelogické a iracionální, naučíte se věřit sami sobě. Zjistíte, že se můžete spoléhat sami na sebe. Podkopávat vedení své intuice znamená podkopávat si důvěru v sebe samé. Nebojte se prosím věřit tomu, co vám vaše intuice říká, protože toto vedení je zajedno s Božím vedením, a vždy tedy vychází z lásky - a jednání vycházející z lásky vždy vede pouze k další lásce.

Nesnažte se sami sobě namluvit, že je něco v pořádku, když cítíte, že to v pořádku není, ani že něco v pořádku není, když cítíte, že to v pořádku je. Váš rozum, který v sobě nese všechna vaše přesvědčení, soudy a způsob uvažování, se často dostává do rozporu s vedením vaší intuice, protože můžete být vedeni ke krokům, které váš vlastní rozum odsuzuje a nesouhlasí s nimi, považuje je za špatné a má k tomu také nespočet důvodů a důkazů. Intuici to nezajímá. Intuice nepotřebuje žádné důvody ani podklady. Intuice prostě VÍ, a ví také, že někdy i kroky, které jsou podle rozumu nesprávné, mohou být v dané chvíli a za daných okolností tím nejsprávnějším rozhodnutím, jaké můžete udělat.

Nebojte se tedy prosím iracionality svého vnitřního vedení a následujte ho, přestože se to může zdát být v rozporu s vaším myšlenkovým přesvědčením. Intuice by vás nikdy nevedla k ničemu, co by bylo pro vás nebo pro další bytosti škodlivé. Ani když vás po cestě potkávají nějaké ztráty nebo změny, které se vám nelíbí, neznamená to, že vás intuice vede špatně. I když dané cesty mohou být někdy i trnitější, vaše intuice vás vede v souladu s přáními vaší duše, které jsou pro vás a váš život tou nejvyšší prioritou a které vás v konečném důsledku vedou k tomu největšímu štěstí. Není se tedy čeho bát, a tak neztrácejte čas ani energii zbytečnými hádkami s druhými či se sebou samými, ani snahou si za každou cenu najít důvod pro ten či onen krok. Nemusíte mít ke všemu důvod; nemusíte umět všechno vždy vysvětlit. Je to v pořádku a je to součást života. Pro vás je důležité, abyste žili v souladu s vedením své vlastní duše, která je odrazem Boha.
A Bůh se nikdy nemýlí."

* * *

(Poselství andělů, M.T.) 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

úterý 22. listopadu 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 21. do 27.11. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27.listopadu. Dnes bych chtěla pracovat s Andělskými kartami. Jsou to mé úplně první karty. Byla jsem k jejich vytvoření přivedena skrze lucidní sen - takový, který vám přijde více než skutečný a pamatujete si ho ještě roky poté. A tak jsem je vytvořila, ale nakladatel je odmítl, protože v té době žádné takové karty nebyly. Ale já měla ty vize nadále, a tak jsem vytrvala, a opět slyšela ne - celkem čtyřikrát! Pokud však dostáváte opakovaně nějaké vedení, následujte ho a nenechte se žádnými Ne odradit. Někdy Ne znamená, že svou cestu musíte pozměnit, ale pokud dostáváte pořád dokola ta znamení, vytrvejte. Já také vytrvala - po čtyřech pokusech řekl nakladatel "Tak dobře", vydal asi 500 výtisků těsně před Vánocemi - a byly vyprodány během prvních minut. Dnes se prodávají ve 38 jazycích po celém světě. 
Karty nejprve zamíchám s modlitbou k Bohu, aby nám řekl, co potřebujeme vědět pro tento týden. 

Pro pondělí a úterý nám vyšly dvě karty. První z nich je Archanděl Michael, který nám říká, že jsme v bezpečí a chránění a že budeme mít hodně odvahy a síly. Je to poselství pro ty z vás, jak mi říkají, kdo mají problémy v rodině, že máte vycházet z pozice síly. Ne z agrese, ne ze strachu, ale síly. Budete tedy schopni hovořit se členy vaší rodiny asertivně. Také říkají, že budete mít sílu truchlit - někteří z nás v tomto období ztratili někoho blízkého. Upozorňují na to, že se vám dostává vedení k různým změnám - např. stravování, apod., což s tím vším jde ruku v ruce.
Druhá karta je Nová láska, která pro nás v tomto období znamená především zamilovat se opět do svého života, znovu najít smysl pro štěstí a radost. Amorci na kartě mohou samozřejmě znamenat také to, že vás potká nová romantická láska. Všimla jsem si, že listopad se vždy třpytí krásou romance. Může se také romantika a vášeň vrátit do vašeho současného vztahu. Dělat jeden pro druhého hezké věci je jedním z krásných způsobů, jak svou lásku udržet naživu. 

Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Božské vedení a andělé říkají, že to souvisí s vašimi zesnulými blízkými, kteří odešli do Nebes. Obrázek je zde mnohem důležitější než slova - říkají vám, že žádní lidé by neměli vést váš život, ať už na Zemi nebo na Nebesích. Ale že tato hvězda, toto světlo, je o tom, že vám vaši zesnulí milovaní budou posílat znamení. A že pro nás všechny to znamená, abychom se nechali vést vděčností, soustřeďovali se na všechna požehnání, kterých se nám dostává.

Karta pro konec týdne je Znamení. To nevymyslíte. Opět, pokud se vám bude dostávat nějakých znamení, může to být od někoho zesnulého, kdo vás prosí, abyste mu odpustili, co udělal nebo neudělal; vidím hodně těch, kdo vás zneužívali nebo byli daleko, když jste je potřebovali, tak se vám nyní snaží dát tu lásku, kterou potřebujete, ve formě znamení a vedení. Můžete vídat různé květiny, záblesky světla, motýlky, vážky, ptáky, nebo slyšet písně v rádiu. Spoustou cest se vám těchto znamení může dostávat.

Je to tedy nádherný týden pospolitosti, síly, hezkých věcí, za které můžete být vděční, a shromažďování lásky. Je to týden, kdy máte přijímat, mí drazí. 

Posílám vám spoustu lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/TPtD1MqTPf4
překlad: Magda Techetová


neděle 20. listopadu 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.11. 2016

Milí přátelé,

i když se nám může zdát, že svět je v poslední době vzhůru nohama, nejedná se o nic jiného, než o vyslyšení našich modliteb a silné vedení ke krokům, které máme učinit, aby se naše modlitby mohly naplnit. Jestliže si něco přejeme, ale něco v nás, našem myšlení, našich postojích či v našem konání tomu brání, jsme zcela přirozeně nejprve vedeni ke změně toho, co stojí našim splněným přáním v cestě, místo aby se naše přání rovnou vyplnila. Všechna přání se plní v pravý čas, pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, a tím nejlepším možným způsobem, což se ne vždy přesně slučuje s našimi představami o tom, jak by to mělo být, kdy by se to mělo stát a koho by se to mělo týkat. Naši andělé nám připomínají, jak je důležité být do jisté míry flexibilní, přestože je samozřejmě dobré mít ve svých záměrech jasno. Je jen třeba nechat jim volný prostor a čas pro jejich růst a připravit jim vhodnou půdu. Přejeme-li si, aby v našem životě vykvetly květy lásky a hojnosti, ale každou chvíli je zase vykopáváme, abychom se podívali, jestli už klíčí, a nebo jim půdu zaléváme jedem místo živinami, nemůžeme se divit, že buď nesklízíme nic, a nebo něco, co jsme si zrovna nepředstavovali. Čím živíme svá semínka, svá přání? Jsou to myšlenky plné víry, optimismu, lásky a radosti, a nebo naši mysl plní samé výčitky, kritika, obviňování, vztek a stížnosti? Naši andělé chápou, že se můžeme cítit všelijak a že naše lidské emoce zkrátka patří do našeho života v celé své škále - přesto by nám rádi pomohli usměrnit ty naše emoce, které by mohly stát v cestě našim přáním, a to tak, aby se to nikoho a ničeho negativně nedotklo a nám se přitom ulevilo. Jsme vedeni k očištění se od energií (myšlenkových, emočních, fyzických atd.), které nám ani druhým nic dobrého nepřinášejí a které nám nebudou nijak chybět. Čím méně budeme s procesem bojovat a čím pokorněji a vděčněji ho místo toho přijmeme a využijeme, tím snáze vše proběhne a tím dříve se budeme moci těšit na první splněná přání.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta pro tento týden je Nový začátek, která nám zvěstuje, že je na obzoru něco nového - a že zároveň necháváme za sebou něco starého. Jedná se o lehký, radostný nový začátek, novou fázi naší cesty, na které půjdeme nezatíženi starými břemeny. Kdo za sebou stále ještě něco tahá, bude veden k tomu, aby svůj náklad odlehčil a nebral si s sebou nic, co opravdu nepotřebuje. Andělé říkají, že to pro většinu z nás znamená zahodit starosti - které jsou jen zbytečnými těžkými balvany okrádajícími nás o sílu.

Druhá karta pro tento týden je Pětka Citů, karta žalu a oplakávání. V souvislosti s první kartou to může znamenat, že můžeme truchlit pro to staré, co necháváme za sebou, zatímco kráčíme dál, avšak naši andělé nám připomínají, že všechno je v pořádku a že i když jsme nyní nešťastní, všechno se brzy zlepší. 
Kromě nynějších událostí v našich životech však tato karta vypovídá také o našem starém smutku a žalu, který dosud nemohl vyjít na povrch, protože jsme mu to nedovolili a nebo ho nějakým způsobem v sobě popřeli. Všechny ty případy, kdy nám bylo do pláče, ale místo toho jsme se usmáli a řekli "Já jsem v pohodě", se někde uvnitř nás střádají a vytvářejí v nás studnu plnou smutku, který pak prosakuje do celého našeho života a jeho prožívání. Pokud cítíme, že se nám nedaří radovat se ze svého života, a přitom ke svému smutku nemáme vlastně žádný důvod, můžeme si být poměrně jisti tím, že se jedná o starý nevyléčený žal, kterému je třeba uvolnit cestu ven. V tomto týdnu si tedy udělejme čas na sebe a své city, poseďme si o samotě nebo s dobrým přítelem, a vyplačme se, pišme si deníky, uspořádejme si své myšlenky a nechejme své staré smutky odplout. Naši andělé nám na požádání rádi pomohou s celým procesem.
Připomínají nám také, že pokud se v tomto období něco nebo někdo dotkne našeho srdce a vyvolá v něm smutek, je to pro nás prokázaná služba sloužící právě k vyplavení starého žalu, a nemusí vůbec souviset s daným konkrétním člověkem nebo situací. Je to pouhý impuls, který přišel spustit dlouho napjatou lavinu, a tento proces je naprosto v pořádku.

Poslední karta pro tento týden je Devítka Činu, která poukazuje na to, že se o sebe máme dobře starat, zatímco jsme v tomto období tolik citliví a řešíme si v sobě mnoho věcí. Máme odmítat všechny požadavky a nároky, na které nemáme sílu, a nebát se komunikovat s těmi, kdo je na nás kladou. Jsme lidé, máme své potřeby a je zcela v pořádku říct si o to, co potřebujeme. Postarejme se tedy o své fyzické i duševní bezpečí, dopřejme si co nejvíce klidu a umožněme tak probíhajícím změnám a léčení proběhnout co nejsnáze a nejjemněji.

SHRNUTÍ
Tento týden budeme velmi citliví, a to nejen kvůli vnějším okolnostem a energiím, ale také proto, že se budeme léčit uvnitř, z dávných i méně dávných ran a potlačených pocitů. Tento proces je součástí dobré péče o sebe samé, a tak se nezdráhejme ho připustit a umožnit mu, aby se odehrál. Nemá smysl bojovat proti změnám a léčení, které nám přitom přišly pomoci, aby se nám mohla splnit naše přání. Vesmír ví, proč nám pomáhá uvolnit staré smutky, hněv a další emoce, které jsou v rozporu s energií toho, co si přejeme přitáhnout do svého života. Věřme mu a umožněme mu, aby nám pomohl. 
Postarejme se o to, abychom na sebe byli v tomto období vlídní a soucitní a nenechali se vtahovat do žádných dramat, protože ta za prvé nikam nevedou a za druhé nám kradou naši drahocennou energii, kterou nyní potřebujeme pro vlastní léčení. Lidé mohou být popudliví, protože se sami potýkají se svým nitrem, a tak mohou vyvolávat zbytečné konflikty a bezdůvodné problémy. Nenechme se do toho zatáhnout. Nikomu by to nepomohlo. Náš vnitřní mír a klid v duši jsou mnohem prospěšnější, a to jak pro nás samé, tak i pro druhé, kterým tím dáváme pozitivní příklad - a také pro svět, protože do něj sami nepřispíváme další negativitou, ale naopak mírem. 
Chraňme se v tomto období jak fyzicky, tak duševně; postarejme se jak o své fyzické potřeby, tak o ty duševní. Velmi nám budou pomáhat meditace, krystaly, čtení pozitivních knih, psaní deníku, umělecké a tvořivé činnosti, hraní si s dětmi nebo zvířaty, nebo cokoli jiného, k čemu se budeme cítit vedeni. Naši andělé nás povedou k uvolnění našich pocitů, ale také k jejich potenciálnímu pozitivnímu využití - dostaneme-li tedy nějakou inspiraci, neváhejme a následujme ji. 
Současné zmatky nás vyprovázejí na novou cestu, která bude o mnoho lehčí, ale nejprve musíme nechat za sebou vše, co jsme s sebou zbytečně vláčeli. Je to odpověď na naše modlitby za lepší život a na nás je, abychom s nimi nebojovali, ale přijali je v takové podobě, v jaké k nám přicházejí.
 
* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

čtvrtek 17. listopadu 2016

Dovolte si ve vztahu změny

Čím více podporujeme svého partnera v jeho plánech, tím větší je pouto, které mezi námi vzniká.

Partnerský vztah zůstává živý jen tehdy, když se může měnit a transformovat. Když se každý z partnerů může samostatně rozvíjet. Jen tak můžeme růst a zrát, stávat se moudřejšími a bdělejšími, můžeme si lépe uvědomovat, co prožíváme, a žít naplno. A jen tak můžeme do vztahu trvale přinášet energii a inspiraci.
Když si budeme chtít udržet vztah takový, jaký je teď, začneme ho mít brzy dost. Dokonce si budeme myslet, že nás partner už nemiluje. Nebo budeme přesvědčeni o tom, že naše  láska polevila. To je většinou pravda. Láska chřadne, když se lidé nemohou měnit. Cítí se pak omezováni a sevřeni.

Žít v partnerském vztahu znamená prožívat stálé změny. I v partnerství se kolo života stále točí a my s ním. Ze zamilovaného páru se změníme v rodiče a poté v prarodiče. Postupně můžeme my i náš partner objevovat věci, které jsou částí naší osobnosti nebo našeho potenciálu a které bychom rádi prožili. K tomu, abychom se mohli rozvinout, potřebujeme dostatek svobody a bezpečí.
Nedopřejeme-li si tyto změny, vnější i vnitřní, budeme číst dál nespokojenější. Když ustrneme v počátcích našeho vztahu, v dobách, kdy pro nás bylo všechno nové, jen jsme si hráli, byli naivní a nezkušení, a budeme-li si chtít tento stav udržet, pak si tyto změny nedovolíme. Nebudeme moci objevovat a prožívat nové úžasné věci, které partnerství přináší a které nám přinesou nové pocity štěstí.

Pokud máme pocit, že se v partnerském vztahu nesmíme změnit, nebudeme v takovém vztahu šťastní.

Ne vždy to musí být nějaké závratné změny. Někdy i malé změny postačí k tomu, aby do vztahu vnesly nový impulz.
Najdi něco, co ti dělá radost. Tam, kde je tvá radost, leží i tvé štěstí. Když partner přijde s myšlenkou, že se chce učit potápět nebo tancovat, podpoř ho v tom. Motivuj ho, aby vybočil ze starých vyjetých kolejí a začal dělat něco nového. Na to není nikdy pozdě.
Je možné, že bude chtít pozvat své přátele a známé, nebo bude naopak potřebovat čas pro sebe. Třeba objeví lásku k hudbě či nový druh sportu. Nebo najednou pocítí, že by rád změnil svou práci. Nebo bydliště. Nebo způsob myšlení.

Právě změna myšlení je něco, co bývá v partnerstvích obtížné. Velmi rádi stále udržujeme "vyjeté koleje" a bráníme se jakýmkoliv změnám. Tím, že pořád vyzdvihujeme situace a vzorce chování z minulosti, zabraňujeme svému vývoji. Přestaň tedy lpět na tom, co bylo - na událostech i na starých charakterových vlastnostech.

Přestaň lpět na minulosti. Nechej každý den, ať se zrodí nově.

Držíme-li partnera zkrátka a zavřeme-li ho za mříže, byť jen myšlenkově, začne tyto mříže jednoho dne přeřezávat. Kdo nemá svobodu, neustále po ní touží. Když mříže uvolníme, budeme mít možná zpočátku strach, protože nevíme, jakým směrem se situace vyvine. Ale prohloubíme tím náš partnerský vztah.
Čím více podporujeme svého partnera v jeho plánech, tím více se prohlubuje vzájemné pouto. Oba pak budeme chtít prožívat štěstí a budeme se cítit v bezpečí. Kdo by chtěl opustit ráj?
Vzájemná podpora patří k nejsilnějším stránkám spokojeného a naplněného milostného vztahu.

To nejlepší, co nás ve vztahu může potkat, je změna. Jen díky změně můžeme rozvinout celý svůj potenciál. To může někdy způsobit rozbroje. Někdy nás to může připravit o jistotu, protože přesně nevíme, jakým směrem se bude náš vztah vyvíjet. Ale pokud chceme, aby bylo naše partnerství stále živé, je důležité procházet novými zkušenostmi. Inspirujme se a buďme otevření novým zkušenostem.
Co jsem si dosud nedovolil? Co jsem ještě nikdy nedělal? Z čeho bych měl radost? Po čem toužím?

Když můžeme růst, roste i náš vztah. To stejné platí pro našeho partnera. Může-li se rozvíjet, prohlubuje se naše pouto a vzájemná důvěra. Není nic, co bychom museli tajit. Můžeme se ukázat takoví, jací opravdu jsme. Se vším, po čem toužíme a v co věříme. Včetně všech neznámých věcí, které cestou objevíme.

Štěstí je... když můžeme na partnerovi stále objevovat něco nového.

* * *

- z knihy Jednoduše buďte šťastní, Pierre Franckh