neděle 19. února 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 20. do 26.2. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 20. do 26.února. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Poselství archandělů. Jsou jedny z mých nejoblíbenějších a moc ráda se k nim vracím, protože jsou velmi přímé, mají vysokou energii a také nás učí o jednotlivých archandělech. Nejprve je zamíchám a modlím se k Bohu za poselství pro tento týden pro nás všechny, jak osobně, tak globálně. 

Pro pondělí a úterý tady máme kartu Jasnocítění. To znamená intuici, jasné cítění a vnímání. Ze začátku týdne budete silně vnímat svou intuici, budete hodně cítit, můžete být obzvláště citliví a brát si osobně věci, které byste si normálně osobně nebrali, a můžete být podráždění - stejně jako lidé kolem vás. Proto jsou karty dobré, říkají nám o tom předem, abychom věděli, o co jde, a nebrali si to pak špatně. Pokud můžete, vezměte si den volna a zůstaňte doma. A vězte, že pokud jste hodně emocionální, nejste to jen vy, ale i všichni ostatní. 
Andělé poukazují na vztahy mezi dospělými a dětmi - i děti budou hodně cítit, a tak jim pomozte své citlivosti porozumět. Děti nás ale také mohou velmi pozvednout, protože jsou velmi moudré a zkrátka vědí

Středa bude skvělý den, co se týká Andělských čísel, protože bude mít datum 22.2. a tři dvojky znamenají "Udržte si víru!" To znamená, že bez ohledu na to, co se bude dít kolem vás, zůstaňte soustředěni uvnitř. Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Příroda, která vás zve k pobytu venku. Samozřejmě, pokud právě počasí ve vaší lokalitě prochází extrémy, je důležité dbát na své bezpečí. Ale pokud to jde, běžte do přírody, je to důležité.
Také se to týká očištění energie ve vašem domově. Všechny zdi a celé budovy vstřebávají energie, a ty v nich pak zůstávají - např. po hádkách nebo nedejbože nějakém zneužívání. A když počasí dovolí a vy si otevřete okna a pustíte dovnitř světlo, čerstvý vzduch, nebo si přírodu vnesete domů ve formě rostlin, krystalů, olejovou lampu - šalvějová je na očisty skvělá.
Znamená to také změny naší Země, takže přírodní změny a záležitosti životního prostředí vyvstanou. Modlíme se za všechny, kdo jsou postiženi nějakými katastrofami. Posílejme léčivé modlitby Matce Zemi. Udělejme to teď hned:

Drahá Matko Země a drahý Bože, Stvořiteli Matky Země, žádáme vás o přijetí našich modliteb za to, aby byla naše Země stabilizovaná, uzdravená a ctěná. A pokud jde o lidi, kteří ji zneužívají, prosíme, aby byly jejich záměry zahaleny do neprostupného obalu, aby už ničemu neuškodily - obzvláště kvůli sobeckým zájmům a zisku. Žádáme vás, abychom byli co nejlepšími strážci této nádherné planety a všech jejích obyvatel. Pomozte nám získat peníze a všechny prostředky k tomu, abychom žili ekologicky a používali věci šetrné k přírodě. Posíláme nyní energii míru naší planetě i všem, kdo na ní žijí.

Podívejme se na konec týdne. V neděli 26.února budeme mít novoluní ve znamení Ryb a tentýž den nastane také sluneční zatmění, což je velmi neobvyklá kombinace. Novoluní je z historického hlediska časem přijímání a sklizně úrody, přijímání hojnosti. Ale zatmění nám právě pomůže uvolnit bloky, které v souvislosti s přijímáním hojnosti máme.  
Pojďme se pomodlit hned teď:

"Drahý Bože, pomoz mi prosím odstranit jakýkoli strach, který mohu mít z přijímání, pocitů zasloužení si, z žádání o pomoc a jejího přijetí. Zbav mě prosím těchto obav vycházejících z ega, neboť ty jsi náš skutečný Zdroj a dáváš vše potřebné nám všem. Pomoz nám prosím setrvávat ve stavu vděčnosti za všechno dobré, co máme, a být otevření ještě většímu množství dobra."

Kartou pro konec týdne je Jemnost, což souvisí s kartou pro začátek týdne - že na sebe máte být hodní, máte poslouchat jemnou hudbu, udělat si kolem sebe příjemné, jemné prostředí, obklopit se jemnými lidmi, máte-li tu možnost, a nebo také zvířátky. Je to také o zjemnění své stravy. Je to vhodné období k detoxikaci, vyškrtání intenzivních pokrmů ze svého jídelníčku. Obecně je to však o detoxikaci od čehokoli ve vašem životě, co vám škodí.
Někdo, kdo sleduje tento výklad, byl podle andělů sám na sebe velmi hrubý v poslední době. Shazoval se a verbálně si ubližoval, snažil se být dokonalý a trestal se za to, že něco nestíhá. Těm, kterých se to týká, andělé vzkazují, že mají mít se sebou trpělivost a brát toto všechno jako proces učení.
Dále vzkazují těm, kdo považují jemnost za slabost, že si tyto významy pomýlili a že to není jedno a totéž. Zvlášť pokud máte například práci, kde jste zvyklí soutěžit a mohli jste se nechat pohltit agresivní energií, vám andělé vzkazují, že můžete být velmi úspěšní i tehdy, budete-li jemní a brát věci zlehka. 

Než to uzavřeme, pomodleme se spolu. Představme si sebe samé v bublině z růžového světla, skrze kterou může projít pouze láska a nic jiného. Všechno ostatní se od bubliny odrazí a bude proměněno na čistou energii. A pokud něco takového máte sami v sobě, bude to vyléčeno. Nechť je tato koule ze světla všude s vámi, ať půjdete kamkoli. Ať jste na sebe hodní a ctíte sami sebe. Nechť se staráte o své tělo jako o Boží dar, kterým skutečně je. Je to vaše schránka pro tento život, mí drazí. A tak se o něj starejte s jemnou, láskyplnou péčí. 

Posílám vám andělská požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/yTLLuHA_2x8
překlad: Magda Techetová


sobota 18. února 2017

Karetní výklad strážných andělů pro druhou polovinu února 2017

Milí přátelé, 

po období zkoušek a příprav na ně mám konečně prostor na výklad pro aktuální měsíc. Přestože již polovina února uběhla, stále nám zbývá spousta dní do jeho konce, a tak je tento výklad věnován všem těmto dnům bez ohledu na pořadí karet. Nejsou řazeny chronologicky - všechny vypovídají o celém zbytku února a mají pro nás význam v průběhu celého tohoto období. 
Při čtení výkladu si všímejte myšlenek, pocitů, vnuknutí, vizí, slov či znamení, která budete dostávat, protože představují individuální vedení od vašich strážných andělů specificky pro vás a vaši situaci. Přestože je výklad společný všem, kdo si k němu najdou cestu, naše individuální cesty se v některých věcech liší, a právě pro ně pak dostáváme zvláštní osobní vedení prostřednictvím již zmíněných pocitů, myšlenek, apod. Nejlépe si je zapište hned, jakmile se dostaví, a teprve pak pokračujte ve čtení. Nevadí, pokud vám přijatá poselství nebudou dávat smysl, zvlášť pokud jste nebyli zvyklí je přijímat a vnímat. Chce to čas, trpělivost a víru.
Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

- Magda

* * *

První kartou, která nám pro zbytek února vyšla, je Intuice a vhledy. Vypovídá o tom, že nám v tomto období spousta věcí není jasná a tápeme v temnotě. V takových situacích nás vede naše nitro. Nabádá nás k tomu, abychom více naslouchali své intuici a hledali odpovědi v sobě místo v druhých lidech nebo ve svém okolí. V tento čas k nám bude naše intuice více promlouvat a my jí potřebujeme více naslouchat. To mimo jiné znamená, že se potřebujeme ve svých životech zbavit přebytečného hluku a stresu - eliminovat to, co naši mysl a vnímání pouze ruší, rozptyluje a vyčerpává. Ne vždy to jde, ale pokud to možné je, udělejme to. Vypněme televizi a pišme si deník; odmítněme setkání, na které se necítíme, vypněme facebook či messenger a raději si dejme horký čaj v klidu o samotě; dopřejme si zdravý spánek namísto zbytečných starostí a nikam nevedoucího analyzování situace. Každý z nás (nejen) nyní potřebuje poslouchat svou intuici a jednat tak, jak cítí, že jednat má. Abychom ji však slyšeli, potřebujeme s ní být ve spojení. Pokud nám v tomto spojení něco brání, postarejme se o to, abychom si ho zajistili, alespoň na nějaký čas. Deset klidných minut, které si během dne dopřejeme o příjemné samotě, nikomu neublíží a svět se kvůli tomu nerozpadne.
Obecně nás touto kartou andělé vedou k obrácení se do svého nitra namísto vyhledávání vnějších autorit a k uvolnění a uklidnění se namísto panikaření a zoufalé snahy co nejdříve něco vyřešit.

Druhá karta je Dvojka Činu, která vypovídá o tom, že jsme v určité záležitosti nerozhodní a že máme více věřit ve svou schopnost se správně rozhodnout. To souvisí s první kartou, protože můžeme přešlapovat na místě jen proto, že pořád čekáme, až nám někdo potvrdí, že to či ono je správné. Ve svém nitru víme, co je pro nás správné; naše intuice tam JE a promlouvá k nám, ale protože pořád chceme, aby nám někdo potvrzoval každý náš krok, jen abychom náhodou neudělali chybu, tak pak neděláme nic, a tím pádem se také nemůže nic změnit. 
Tato karta může také znamenat náš neutrální až vlažný postoj či pohled na život, tj. že nám chybí nadšení a schopnost se do něčeho radostně pustit. To může souviset s tím, že věnujeme až příliš mnoho pozornosti denní rutině, povinnostem, všedním věcem a odpíráme si to, co by nás potěšilo, protože všechno ostatní považujeme za důležitější. Je čistě na nás, abychom se rozhodli to změnit a dopřávali si čas na potěšení stejně samozřejmě jako na povinnosti. Péče o sebe samé, jak fyzická, tak duševní, je TAKÉ povinnost. Když nebudeme v pořádku my, nebude v pořádku ani nic z toho, co my zajišťujeme. Prvořadí jsme tedy my a ne naše problémy. 

Třetí karta pro únor je Sedmička Citů a úplně stejně jako předchozí Dvojka Činu vypovídá o nerozhodnosti a odkládání něčeho důležitého, tentokrát kvůli smíšeným pocitům. Obecně tyto karty dohromady vypovídají o tom, že se nedokážeme hnout z místa, protože vlastně pořád nevíme, kudy se vydat. Nosíme v sobě pochybnosti, které v nás mohly probudit jiné osoby, nečekané zvraty, nové zkušenosti nebo také nesplněná přání, a nedokážeme učinit rozhodnutí. 
Jako lidé fungujeme především logicky - většinou se ptáme: "Co musím udělat, aby se stalo tohle a aby se to stalo takhle?" Ale ne vždy je to, co si MY myslíme, že se má stát nebo jak se to má stát, opravdu to nejlepší, a tak nás Vesmír přesměrovává jinou cestou. Když jednáme logicky a s přesvědčením, že "uděláme-li tohle a tohle, stane se to a tamto a stane se to tím a tím způsobem" a ono se to pak nestane a nebo se to stane jinak, než jsme čekali, ztrácíme víru a pochybujeme, aniž bychom pomysleli na to, že nejsme vševědoucí a že může existovat mnohem lepší cesta než ta, kterou jsme ze svého lidského pohledu viděli jako nejlepší. Touto kartou nás andělé vybízejí k tomu, abychom ponechali ve svém životě prostor i Vyšší Moudrosti než jen svému lidskému rozumu a egu, které je přesvědčeno, že má ve všem pravdu, a které se snaží mít všechno pod svou kontrolou. Je to právě ego, které chce mít pojištěný a zaručený výsledek a které vymýšlí výhradně logické postupy, podle kterých si hodlá samo zajistit to, co chce. Když se pak něco nevyvine podle "zaručeného" scénáře, ztrácí půdu pod nohama a dostává záchvat paniky. Přitom se nejedná o nic špatného, ani nás nic neohrožuje. Máme-li tedy strach, protože se v našem životě začalo něco měnit, a nebo pokud se bojíme učinit rozhodnutí ze strachu, že se něco začne měnit způsobem, který si nepředstavujeme, nabádají nás andělé k víře, že všechno dopadne nejlépe, jak může, pro nás i pro všechny ostatní, kterých se to týká. Naše ego bude vždy nenávidět změny - otázka je, zda se jeho strachem necháme ovládat a nebo sebereme odvahu, budeme si věřit a rozhodnutí, které cítíme jako nejlepší, prostě uděláme. Zjistíme pak, že učinit rozhodnutí nás zdaleka nestálo tolik energie, než jeho neustálé odkládání a strachování se "co by kdyby".

Poslední karta, která nám pro únorové období vyšla, je Čtyřka Činu, která vypovídá o odměnách za vynaložené úsilí, o radostných událostech, oslavách (např. narození dětí, svatby, úspěšné zkoušky, povýšení v práci, úspěch v projektu, uzdravení těla aj.) a pobytu v příjemné, povzbudivé společnosti. Ve své podstatě nás tato karta povzbuzuje v našem rozhodování a říká nám, že všechno bude dobré - hlavně ať už se hneme z místa! Naprostá většina starostí, které si děláme, je zcela zbytečné a pouze nás okrádá o energii a kalí naše vnímání, takže neslyšíme vedení své intuice, která nás jasně vede ke krokům, které potřebujeme udělat. 
Naši andělé nám touto kartou dávají radu, abychom se I PŘES PROBLÉMY ze života těšili. Mnozí z nás věří, že se nemohou cítit dobře, dokud nebudou všechny problémy vyřešeny - a dokud "nepomine nebezpečí", udržují se v krizovém pohotovostním stavu. To nám fyzicky i duševně škodí a nic to neřeší. Naopak, když se uvolníme a najdeme si chvíli pro potěšení i přes to, že máme v životě nějaké problémy, dobijeme si tak energii a snáze také uslyšíme vedení své intuice. Bez ohledu na to, jak vážné jsou věci, které v životě řešíme, můžeme se ze spousty věcí těšit. Problémy budeme na své cestě potkávat vždy, a pokud by naše štěstí a spokojenost měly být podmíněny tím, zda máme či nemáme problémy, nikdo by nikdy šťastný a spokojený nebyl.

SHRNUTÍ
Celý výklad vypovídá o tom, že máme zablokované vnímání vlastní intuice, která nás jasně vede, kvůli čemuž upadáme do zmatku a panikaření, protože nevíme, co máme dělat. A protože nevíme, co máme dělat, neděláme nic. Andělé nám těmito kartami říkají, že nejprve se musíme hnout z místa my sami, aby se mohlo hnout to ostatní. A abychom se hnuli z místa, je třeba se k tomu rozhodnout a k tomuto rozhodnutí potřebujeme vnímat svou intuici. Tu neslyšíme, pokud se necháváme neustále někým nebo něčím rozptylovat a běháme od jedné povinnosti k druhé. Nikdo neříká, že nemáme plnit své povinnosti, ale že nemáme mezi všemi těmi úkoly zapomínat na toho, kdo je plní - na sebe samé. Když si budeme pravidelně dopřávat čas sami na sebe a na utišení své rozjívené mysli, velmi brzy začneme vnímat své vnitřní vedení, a tím se také významně urychlí a usnadní vyřešení problémů, s nimiž jsme si nevěděli rady. Problémy, které vznikly v důsledků vlastního sebezanedbávání, přirozeně vymizí. 
Hlavním poselstvím celého výkladu je: UVOLNĚTE SE!! Budeme-li napjatí a vystresovaní, jen těžko uslyšíme jemné vedení, kterého se nám dostává. Zmatek v našich vztazích, práci či v jiné oblasti našeho vnějšího světa často pouze zrcadlí zmatek v nás samých, v našem nitru. Zklidníme-li své vlastní nitro a nastolíme v něm pořádek, mnohé věci v našem životě se zklidní a uspořádají zrovna tak. A o to ostatní se budeme moci v klidu postarat. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Odpusťte svým minulým partnerům

Váš milostný život formují vaše pocity z minulých vztahů. Vaše emoce vytvořily ve vaší duši bloky, které brání volnému prou­dění lásky. Nejdříve musíte prosekat cestu, aby mohl přijít nový milostný vztah.
Prakticky každý člověk, s nímž jsme se potkali, v sobě nese ně­jaké pocity vůči svým bývalým partnerům. Za to se nemusíte sty­dět. Osvoboďte se od břemena, které jste sebou vláčeli tak dlouho.
Začněte tím, že se zcela otevřete naší lásce. Nechte odejít všechny bolestivé pocity z minulosti. Lásku a to, co jste se naučili v každém vztahu, si vaše duše ponechá. Dnes očišťujeme vaši duši pouze od následků zraňujících vzpomínek.
Otevřete nám srdce a soustřeďte se na to, jak z něj odstraňu­jeme pavučiny, které je vězní v chladném mlčení. Zbavte se sta­rého hněvu, zášti, napětí, obav, pocitů viny a studu. Všechno bo­lestivé nebo nepříjemné teď nechávejte při každém výdechu odejít.
Vnímejte, jak vás vymaňujeme z kleští vaší minulosti. My od­vedeme svou práci a vy musíte odvést tu část, která je na vás. To znamená, že musíte být vnímaví, otevření a přístupní. Společně vyklidíme cestu lásce, aby mohla plynout skrze vás i váš život.

* * *

Myšlenka pro tento den
Odpouštím __________. Vzdávám se staré bolesti, aby mohl přijít nový vztah. Jsem bytostí, již ze sta procent tvoří láska, a utrpení je nemožné. Je pro mě bezpečné prožívat milostný vztah, protože mí andělé mě vedou a ochraňují mě.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


pátek 17. února 2017

"Proč nemohu najít partnerku?"

„Již dlouho toužím po tom, abych se usadil, ale nemohu najít tu pravou dívku. Chodil jsem s mnoha dívkami, které vyjádřily zájem o trvalý vztah, ale já jsem si nebyl nikdy jistý a necítil jsem to tak vůči nim. Nyní se téměř obávám jít na rande, protože nemohu najít nikoho, kdo by mi vyhovoval, ale zároveň nechci nikomu ublížit tím svým odmítnutím. Dokud jsem nehledal nic vážného, bylo to mnohem snazší. Nevím, co mám dělat. Chození na schůzky nefunguje, ale bez nich je málo pravděpodobné, že se s někým seznámím."

Když něco opravdu chcete, ale díváte se na něco jiného, na úplný protipól, tak budete vždy cítit negativní emoce. Když něco opravdu chcete, ale věříte, že je to nedostupné, tak budete vždy cítit negativní emoce. Ale když vám přijde na mysl něco, co je vám úplně lhostejné, tak vám to nevadí. Jinými slovy, kdyby vám telefonoval někdo, koho neznáte, a řekl by vám, že vám již nikdy nezavolá, nevadilo by vám to a neměl byste k negativním emocím žádný důvod.
Když po něčem silně toužíte, vaše emoce jsou také silné. Když se soustředíte na myšlenky, které vás povedou po proudu, směrem k tomu, po čem toužíte, vaše emoce budou nejen silné, ale také pozitivní. A obráceně: soustředíte-li se na myšlenky, které míří proti proudu, pryč od toho, po čem toužíte, tak budou vaše emoce silné a negativní.
Vaše touha po hlubokém, trvalém vztahu je silná - a to je dobře. V důsledku vašeho pozitivního očekávání se věci a události změní  natolik, že do vašeho života vejde perfektní partnerka. Lidé v podobné situaci často dělají chybu, když se na někoho fixují a snaží se z toho jedince  násilně vytvořit perfektního partnera. Když později kolem sebe vidí, že situace není právě ideální, zapomenou mířit po proudu  a situace se progresivně zhorší.

Zkuste si při tvorbě nového vztahu udržet hravý a méně vážný přístup. Místo „to je ta pravá", si říkejte, „to je někdo, s kým mám to potěšení dnes večeřet" nebo „to je někdo, s kým mám mám příjemnou konverzaci", nebo „to je osoba, v jejíž společnosti se dnes cítím dobře". Podaří-li se vám udržet hravý a méně vážný přístup k tvorbě nového vztahu, pak nebudete tuto chvíli používat jako výmluvu k popření vašich vlastních přání a vesmír se postará o rendezvous, které hledáte.

Když věříte ZÁKONŮM VESMÍRU a plynoucímu, životadárnému, produktivnímu proudu života, tak najdete vše, co hledáte. Ale vaším přesvědčením, že to musíte UDĚLAT prostřednictvím AKCE, se často držíte napříč proudu a odděleně od vlastních rozsáhlých přání. Přistupujete-li k lidem, se kterými trávíte čas, skutečně zlehka a bez usilovné snahy, potom budete podobné lidi přitahovat. Ale když je budete zkoumat, vyšetřovat a každého analyzovat, jestli jsou praví kandidáti pro váš život, pak budete přitahovat vám podobné vyšetřovatele a budete jen pokračovat ve vzájemných zklamáních.
Když budete vaším přístupem vyzařovat dobrý pocit, lehkost a radost z dnešního setkání (namísto záměru UDĚLAT Z toho trvalý vztah do konce života), pak budete mít větší příležitost setrvat ve vibračním souladu s tím, co od vztahu očekáváte, a vesmír se postará o splnění vašeho přání.
Když cítíte napětí a obavy spojené s novým vztahem nebo když se obáváte, že vás někdo chce, zatímco to vy necítíte stejně, tak míříte opačným směrem, pryč od vašich přání. Vytváříte vibrační soulad přesně s tím, co nechcete, a to, co nechcete, setrvává ve vašem životě.

Někdy je obtížné přijmout jednoduchost tohoto učení, ale opravdu to je tak jednoduché. Můžete mít radost z jídla, konverzace i z celého večera, přestože je vám jasné, že daná osoba není ženou vašich snů. Je možné zůstat namířen po proudu, směrem k vašemu přání. Ale jestli jste zahořklý, protože je již během večera patrné, že se k sobě nehodíte, nebo jestli se obáváte, že odmítnutím někoho zraníte, tak nemíříte po proudu.
Musíte přijít na způsob, jak se cítit dobře dokonce i v době zjevné nepřítomnosti toho, po čem toužíte. Jinak toho nedosáhnete. A i když budete mít nekonečně mnoho výmluv, proč se právě teď nemůžete cítit dobře, tak by bylo prospěšné ty výmluvy omezit na minimum, protože dokud se nebudete stále cítit dobře, nemůžete se dostat tam, kde chcete být.

Na vašem místě bychom se rozhodli nasměrovat po proudu  každé rande, každou konverzaci s možnou partnerkou, každou myšlenku na možnou partnerku a každou myšlenku na vztah. Nacvičovali bychom úlevu tak dlouho, až by všechny naše myšlenky mířily přirozeně po proudu. A potom nejenže povedete obnovený život plný dobrých pocitů a nejenže budete přitahovat ostatní, abyste spolu strávili radostné chvíle, ale znenadání se ve vašem životě někdo objeví a oba budete vědět, že jste si navzájem převtělenou odpovědí na vaše přání.
A když k tomu dojde, nikdo nebude hrát hry a nikdo se nebude škádlit a nikdo nebude říkat „miluji tě, ale potřebuji, aby ses trochu změnila". Budete se navzájem vnímat jako perfektní odpověď na vaše perfektní otázky, které jste oba formulovali většinu vašeho života. A to bude ten očekávaný vztah, který vás oba bude uspokojovat, naplňovat, a který se bude neustále rozvíjet. Jediným vaším cílem právě teď je najít úlevu v myšlenkách namířených po proudu. Začněte tedy v místě, ve kterém se právě nacházíte, a snažte se o zlepšení vašich pocitů:

Je obtížné najít pravého partnera.
Jsem žádaný, ale ostatní jsou mi nežádoucí.
Nechci nikoho zranit, ale zároveň se nechci spokojit s někým, koho bych neměl rád.
 
Je přirozené, že na začátku míří vaše výroky proti proudu. Nyní zkuste, abyste se cítil lépe:

Není nutné pojímat každé rande jako konkurz na životního partnera.
Rád poznávám nové lidi z různých důvodů.
Poznávám mnoho zajímavých lidí.
Rád prozkoumávám možnosti nových příležitostí.
Vize mé životní partnerky vyrostla ze schůzek, které jsem prožil v minulosti.
Každá osoba, kterou jsem v minulosti potkal, se podílela na mé současné vizi nové životní partnerky.
Každá životní zkušenost přispívá k vývoji našich myšlenek a tužeb.
Oceňuji přirozenost tohoto procesu.
Nevím, proč jsem to za každou cenu vždy tak komplikoval.

Každá takováto myšlenka přináší lepší pocity, úlevu a ještě něco velmi cenného: stavíte se do pozice přijmout nové zkušenosti prostřednictvím nových setkání se skupinou nových žen, které se budou od předchozích lišit. Jako vy, i ony budou hledat nové cesty, nové možnosti, budou vyhledávat radost a dobrou konverzaci. Nebudou žádostivé ani beznadějně zoufalé. Budou sebejisté, sebevědomé, se všestranným zájmem o život. Jedna z nich může být ta, kterou hledáte, nebo vás povede k další skupině, ale nebude trvat dlouho, než se tváří v tvář setkáte s tou, která vás pozná a kterou poznáte jako tu, co jste hledal. Za toto setkání budete vděčný všem vašim předchozím přítelkyním a partnerkám.

* * *

- z knihy Úžasná síla emocí, Esther a Jerry Hicks

neděle 12. února 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 13. do 19.2. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 13. do 19.února. A protože v tomto týdnu máme svátek sv. Valentýna, chtěla bych pracovat s kartami Andělů lásky, které jsou věnované milostnému životu. Dají se však použít pro jakoukoli oblast života - protože zamilovat se můžeme i do samotného života! Zeptáme se tedy Boha, co potřebujeme pro tento týden vědět, jak co se týká milostného života, tak i obecně.

Pro pondělí a úterý vychází karta Peníze a kariéra. Tato karta říká, že váš milostný život je nyní ovlivněn penězi. Možná se kvůli nim hádáte s partnerem nebo vám váš milostný život kazí starosti kvůli penězům. Ale první, co mě k této kartě napadlo, byla obecně vaše vášeň v životě. Co milujete? Co je vaší vášní? Co rádi děláte? Je to o tom, jakou činnost milujete, a o tom, abyste ji dělali jako svou kariéru. Když děláte práci, kterou milujete, dává vám to pocit naplnění a přináší vám to úspěch. Vždy si nejlépe vedeme v takové práci, která je naší vášní. Pokud existuje ve světě nějaký problém, kterému byste chtěli pomoci k vyřešení, požádejte o vedení ohledně toho, co byste vy mohli začít dělat, abyste přispěli ke zlepšení. Můžete začít v nějaké dobrovolnické činnosti - i já jsem tak začínala. A nakonec si z toho udělat kariéru.
Dny okolo svátku sv. Valentýna budou tedy především o tom znovu se zamilovat do života.
Pojďme se také pomodlit za to, aby vaše finance nezasahovaly do vašeho milostného života:

"Drahý Bože, zdroji všeho, pomoz prosím každému, kdo potřebuje pomoc, dej jim jasné vedení, kterému snadno porozumí a ze kterého snadno pochopí, co mohou sami udělat pro svou finanční jistotu, stejně jako jistotu v jakékoli jiné oblasti - v citech, ve vztazích, i ve všech ostatních. Prosíme o hojnost pro všechny. Amen."

Pro středu a čtvrtek tu máme dvě karty. Pomalu se z toho stává vzorec. První z těchto karet - věděla jsem, že vyjde! - je Vzdejte se potřeby mít nad vším kontrolu. To se týká hlavně spoluzávislosti ve vašich vztazích, kdy se snažíte mít pod kontrolou všechno, co druhý člověk dělá, a protože nikdo nemá rád, když ho někdo kontroluje či ovládá, přirozeně se brání a vrací se nám to. I když třeba v některých případech víte, co by pro daného člověka bylo lepší, lze mu to nabídnout lepšími způsoby než vnucováním své vůle.
Druhou kartou je Přijměte pomoc svých přátel. Tyto dvě karty spolu souvisejí. Máte-li totiž problémy s tendencí snažit se mít všechno a všechny pod kontrolou, nechcete, aby vám kdokoli pomáhal. Chcete to dělat sami, ať už proto, že si myslíte, že to víte lépe a nebo že když si necháte pomoci, budou vás považovat za slabé. Nebo máte strach, že vás budou držet v šachu, protože jim budete něčím zavázáni. Také je velmi častým problémem spoluzávislých lidí, že mají strach, že budou druhé obtěžovat. Nebo že budou obtěžovat Boha - jak by mohli, když Bůh není ničím omezený a je všudypřítomný? 
Dovolte si přijmout pomoc - je to důležitá součást lásky a péče o sebe! Je důležité přijímat a ne jen pořád dávat.

Podívejme se na konec týdne - ach, to se mi tak líbí! Opět tu máme dvě karty a první z nich je Důvěra, která souvisí se schopností věci odevzdat ze svých rukou Bohu a věřit jeho vůli. Vzdát se potřeby mít nad nimi naprostou kontrolu. Vůle vašeho vlastního Vyššího Já je zajedno s Boží vůlí a nejedná se tedy o cizí vůli, která by vám byla vnucována. Ve skutečnosti je tou cizí vůlí vaše ego. Vaše Vyšší Já chce pro vás to nejlepší. Jak by se váš život změnil, kdybyste přenechali otěže svému Vyššímu Já? V čem by byl váš život jiný, kdybyste se pustili a odevzdali svůj život Bohu? 
Je to samozřejmě také o důvěře ve vašem milostném životě - o důvěře vašemu partnerovi a propuštění jakéhokoli odporu. Pokud máte v sobě nějakou část, která odporuje a nechce otevřít srdce lásce, odevzdejte ji do rukou Bohu a podívejte se, co se stane:
Pravá láska. Tato karta má spoustu významů - jedním z nich je samozřejmě romantická láska a nalezení toho pravého nebo té pravé. Velká láska pro vás existuje! Ve světě je mnoho krásných a hodných lidí! Pokud jste byli zraněni a podvedeni, chápu vás, mně se to také stalo. Ale nemůžeme uzavřít své srdce nebo celý svůj život vůči lásce jen proto, aby nás zase někdo nezranil! To by bylo tragické! Můžeme své srdce udržovat stále otevřené, je však třeba, abychom zároveň neignorovali varovná znamení o různých lidech a nepopírali to, co upřímně cítíme. Je třeba být opatrní na to, do jakých vztahů vstupujeme, stejně jako být asertivní a ozvat se, když je to třeba. Místo abychom pocity potlačovali, je třeba je vyjádřit. 
Dále vzkazují některým z vás, kteří dlouho někoho hledali a nenašli a kteří se vzdali naděje, že "čeká hned za rohem", ale že máte chodit více ven a mezi lidi. Pokud sedíte doma a modlíte se za velkou lásku, tak se můžete seznámit maximálně s lidmi online, s pošťákem nebo doručovatelem pizzy. Musíte chodit ven a být v kontaktu s lidmi - nejlépe ve skupinách podobně zaměřených a naladěných lidí, kteří mají podobné koníčky a zájmy. Studie prokazují, že nejdéle trvající a kvalitní vztahy pocházejí z kontaktů s přáteli. Proč? Protože se svými přáteli máte mnoho společného, a ti mají zase hodně společného se svými dalšími přáteli. Je to tedy hlavně o tom vycházet z domu a potkávat lidi. 
Pojďme se nyní pomodlit za naplnění vašich milostných potřeb:

"Drahý Bože, Ježíši, Matko Marie, archanděli Michaeli a andělé lásky, žádáme vás, abyste nám pomohli se připravit a být otevřeni velké lásce. Pomozte nám všem si uvědomit, že si lásku zasloužíme, že jsme hodni lásky a že jsme sami milující. Pomozte nám být otevření vůči jiným typům partnerů a partnerek, než jaké jsme měli doposud. Pomozte nám umět se ozvat, kdykoli potřebujeme vyjádřit své potřeby, nebo si s partnerem či partnerkou něco vyjasnit, tak abychom měli neustále mezi sebou jasnou komunikaci. Ať dáváme prostor i našim vnitřním dětem, neboť více hravosti pomáhá nejen přitáhnout si vztah, ale také vnést nový život do již existujících vztahů. Dovolme si bavit se a dělat hlouposti, které chceme dělat. Ať si umíme užívat! A nechť jsme my všichni i naše vztahy chráněni. Představme si sebe, naše vztahy i náš celý svět v kouli z růžového světla lásky."

Pamatujte, že můžete požádat i strážného anděla svého partnera či partnerky duše, aby vám pomohl svést vás dohromady. I když nevíte, kdo konkrétně to je nebo bude, vždy můžete říct: "Milý strážný anděli mé spřízněné duše, pomoz nám prosím se setkat. Veď nás k sobě. A dej mi odvahu říct 'Ahoj' a usmát se, až se potkáme."

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/-BKYmORevkw
překlad: Magda Techetová

 

neděle 5. února 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 6. do 12.2. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 6. do 12.února. Hodně se toho ve světě děje a navíc budeme mít ve čtvrtek silný úplněk ve znamení Lva a také měsíční zatmění, a tak bych chtěla pracovat s kartami Andělského tarotu. Tyto karty nám poskytují detailní vedení ohledně toho, co můžeme očekávat, jak můžeme světu nejvíce pomoci a také jak zůstat na své cestě a nenechat se z ní vystrnadit. Andělská čísla o víkendu jsou 2-10, což znamená "Bůh vám pomáhá udržovat si víru a pozitivní myšlenky." a 2-11, což znamená "Buďte opatrní na své myšlenky, protože to, na co myslíte, se zhmotňuje."

Pro pondělí a úterý nám vyšla karta Síla. Připomíná vám, že jste mnohem silnější, než si uvědomujete, i to, že máte mnohem větší moc, než si uvědomujete. Nenechte se zastrašovat lidmi, kteří mají tituly, více peněz nebo vyšší vzdělání. Máte v sobě stejnou sílu jako oni a jste jim rovni. Jste jako David stojící proti Goliášovi, kterého porazil díky víře. Máte v sobě velkou vnitřní sílu a schopnost vytrvat. A také říkají, že někteří z vás potřebují slyšet, že máte více motivace, než si uvědomujete. Že někteří z vás jsou vedeni k nějakému důležitému pozitivnímu kroku, ale říkají, myslí si nebo si jinak afirmují, že se jim do toho nechce a že nemají motivaci. Tyto afirmace se vám zhmotňují a stávají se realitou - tak jste mocní! 
Andělé říkají, že si máme pozorně vybírat zejména slova, jimiž popisujeme sami sebe, protože jakékoli soudy namířené vůči sobě, jakékoli urážky, kritizování nebo negativní popisování nás blokuje. Je tedy třeba být pozitivní, a samozřejmě také při popisu druhých lidí a světa, protože vaše slova se pak zhmotňují. Jste mistry zhmotňování a jste velmi silní. 

Pro středu a čtvrtek nám vyšly dvě karty. Podívejme se na první z nich. Věděla jsem, že tato karta vyjde! A nechtěla jsem, aby vyšla, ale je tady. Je to karta Trojka Vzduchu a vypovídá o smutku. Neupadejte prosím do strachu! Jde o to, že tak jak nám říká předchozí karta, jsme velmi silní, a proto jsme přišli na tento svět, abychom mu pomohli. Je možné, že se stane něco, co nás zneklidní, ale opět, neupadejte do strachu - místo toho pomáhejte dané situaci tím, že se budete modlit a budete pozitivní! Modlitba danou situaci povznáší a léčí ji. Rovněž nám v této souvislosti andělé připomínají sílu odpuštění. Odpouštějte, i tehdy, když máte pocit, že to v dané situaci není možné.
K této kartě vyšla zároveň Pětka Ohně, která vypovídá o protichůdných cílech, ale také o situaci, kdy šlapete na plyn a zároveň na brzdu. Andělé říkají, že na jednu stranu chcete mír, ale na druhou stranu - mluvíte o míru? A nebo si stěžujete a obviňujete, a neustále dokola rozebíráte, co všechno je špatně a kdo je špatný? Říkají, že jste velmi silní a mocní, a tak musíte sladit to, co říkáte, s tím, co si přejete a čemu věříte. Obzvláště nyní v období úplňku, který je časem uvolňování a propouštění nefunkčních věcí, a je to tedy skvělý čas pro propuštění negativních návyků, zbavení se negativních a hrubých energií, a také negativního vyjadřování a vašeho slovníku. Není se tedy čeho bát. Ano, může se sice něco stát v průběhu týdne, ale znovu - proto tady jsme! Abychom pomohli, ne abychom ještě přidali ke strachu, a tím ještě přilili olej do ohně! Jste tak mocní, že vaše starosti ještě znásobí už existující energie strachu! 
Pojďme se společně pomodlit:

"Drahý Bože, Ježíši, Svatý Duchu, pomozte nám prosím si uvědomovat, jak silní a mocní jsme, a ukažte nám, jak můžeme nejlépe pomoci sami sobě, svým blízkým i tomuto světu. Pomozte nám prosím zůstat pozitivní, a to i tehdy, když právě aktivně jednáme v nepříjemných záležitostech. 
Být pozitivní neznamená dělat ze sebe rohožku a dovolovat věcem, aby se děly, jak chtějí, a být pasivní. Je zcela možné být pozitivní a přitom říkat nahlas svou pravdu. Lze být pozitivní a přitom jasně říct Ne něčemu, o čem cítíte, že je to špatně. A andělé chtějí, abychom se s takovouto pozitivitou sladili.
Bože, pomoz nám prosím, volit si pozitivní slova a vyjadřovat se v souladu s láskou a její silou, která je tou jedinou skutečnou silou na tomto světě."

Pro konec týdne tady máme Dvojku Vzduchu, což může znamenat, že nás potkají nějaké těžkosti. Nebudu vám mazat med kolem pusy, ale neupadejte kvůli tomu do strachu. Je to jako předpověď počasí - když víte, že bude pršet, vezmete si deštník. Ke konci týdne, možná i vlivem silného úplňku, mohou nastat určité výkyvy a turbulence. Ale co uděláte v letadle, když nastanou turbulence? Zapnete si pásy a modlíte se. To tedy udělejte i o tomto víkendu. Pokud se přistihnete, že si děláte nějaké starosti, nadechněte se... a s výdechem je odevzdejte Bohu. Pamatujte, že jediná skutečná síla na tomto světě je Boží Láska. A tak jak nás učil Ježíš, všechno, co potřebujeme, je nám vždy k dispozici, jen musíme být otevření tomu to přijmout. Zůstaňte tedy pozitivní.

Nechť jsou všechny vaše potřeby naplněny! Nechť jste chráněni a zajištěni ve všech směrech - fyzicky, citově, finančně, duchovně, energeticky. A každá energie, která by narušovala vaše míruplné vyzařování a štěstí, nechť je povznesena a odnesena pryč od vás, vašich blízkých i z tohoto světa. Prosíme Tě, Bože, abys proměnil všechny možné plány, které vycházejí z ega, v něco, co vychází z lásky a soucitu pro dobro všech. 
A andělé chtějí, abych vás nyní zahalila do bubliny potěšení. To už jsme dlouho nedělali, ale nevadí. Představte si nyní, ať už vizuálně, pocitově či myšlenkově, že jste v bublině ze zrcadla - obdobně jako disko koule, ale bez těch čtverečků a spárů. A skrze tuto bublinu může procházet pouze láska - tam i zpět. Všechno ostatní, co s ní přijde do styku, se odrazí a bude přeměněno v lásku a ti, kdo to vyslali, se podívají sami na sebe. Pokud na vás tedy někdo vyšle psychický útok a nebo lidé ve vašem okolí budou negativně mluvit a obviňovat, odrazíme to. 
Znovu připomínám, že být pozitivní neznamená předstírat, že je všechno v pořádku, když není. Proto jsme sem přišli, abychom své dary, které jsme dostali, využívali ke službě a pomoci světu. 
Nechť si tedy uvědomujete svou sílu a využíváte ji k modlitbám a ke krokům, ke kterým jste vedeni. A ať se neustále cítíte být chráněni touto bublinou tvořenou z Boží lásky.

Opět, neupadejte do strachu, je to zkrátka jen o tom se na vše dobře připravit. Já se vždy dobře starám o své tělo, pozorně si vybírám, co sleduji a poslouchám, hudbu si vybírám pouze energeticky čistou a příjemnou, jím lehkou a zdravou stravu, vybírám si lidi, se kterými se v takovém období stýkám, aby byli pozitivní, a chodím hodně do přírody, cvičím jógu... a čím více toto děláme, tím vyšší máme vibrace a podle nich si pak také do života přitahujeme věci založené na vyšších vibracích. Jste na správném místě v pravý čas. Máme tady úkol a potřebujeme ho naplnit.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/gpb2M5_cZ0w
překlad: Magda Techetová

 

neděle 29. ledna 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 30.1. do 5.2. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 30.ledna do 5.února. Jsem tady s kůzlátkem jménem Košíček a ráda bych o něm něco pověděla, protože to souvisí s tématem našeho výkladu. Tady na naší záchranné farmě míváme hodně zvířat, ale v tomto týdnu k nám přišli dva sirotci. Košíček je divoká koza - tady na Havaji jsou běžné - a mí přátelé ji našli u silnice bez matky a bez jakéhokoli zranění, tak ji přivezli sem k nám. A pak jsme s Michaelem našli osamocenou matku s kůzlátkem, která měla právě mléko, a tak jsme je všechny spojili. Následně jsme přijali malé telátko, které skončilo v příkopu - jeho matka nepřežila pád - a tak jsme si ho sem vzali a pojmenovali ho Noe. Další mládě bez matky. Je to tedy velké téma v tomto období. A jak si možná pamatujete, nedávno jsme sem přijali krávu s telátkem, a to teď má bratříčka. Každopádně téma matek nyní vychází velmi silně. Samozřejmě, že i otcové jsou velmi důležití, ale nyní jde především o matky. Taktéž to souvisí s Matkou Zemí a problémy s životním prostředím, protože i tato Matka je pro nás velmi důležitá.
Rozhodla jsem se tedy tento týden pracovat s kartami Marie, královny andělů, protože Matka Marie, bez ohledu na to, jaké máte vyznání, je duchovní matkou nám všem a záleží jí na každé bytosti na této planetě - osobě, zvířeti, květině, stromu.. Pokud máte v sobě jakoukoli citovou bolest související s vaší matkou, zavolejte si Matku Marii na pomoc s léčením této své části. 
Nyní tedy vytáhnu karty pro začátek, střed a konec týdne, s modlitbou k Bohu, aby nám sdělil, co potřebujeme vědět pro tento týden a jak můžeme světu i jeden druhému přinést co nejvíce požehnání. Matka Marie je velmi milující a nežná, ale přitom silná. Já sama se od ní naučila, že mohu být jak velmi laskavá, tak zároveň silná, a že se to vzájemně nevylučuje. Ve skutečnosti je důležité obojí, protože když jste silní, ale necitliví, můžete být agresivní, a naopak jste-li příliš laskaví, ale nestojíte si za svými hranicemi, stáváte se pasivními. Marie nám pomáhá najít zlatý střed, a tím je asertivita. 

Pro pondělí a úterý tady máme... ach, skoro se mi chce brečet... Je tu karta Otevřete své srdce. Vypovídá hlavně o soucitu, kterým léčíme sami sebe i náš svět. Léčení nás všech spočívá v soucitu. Vím, že je těžké soucítit s lidmi, s nimiž nesouhlasíme, nebo kteří páchají zlo, ale skrze soucit vede soucit k léčení a uzdravení, stejně jako odpouštění. 
Tato karta také souvisí s naším prožíváním široké škály různých pocitů. Někdy svá srdce uzavíráme, protože máme v životě tolik citové bolesti, že se od svého cítění raději odpojíme. Ale tato karta nám připomíná poselství i z minulého týdne, že jsme sem všechny tyto pocity přišli prožít jako zkušenost. A tak si dovolte cítit! I když vás mohou některé pocity děsit, existují z nějakého důvodu. 

"Drahý Bože, prosím, pomoz nám všem otevřít naše srdce Tobě i Tvé lásce a dovolit si cítit celou škálu pocitů. Pomoz nám mít soucit jak sami se sebou, tak i s každým na této planetě, a to bez výjimky."

Prosím, pamatujte si, že soucítit s někým NEZNAMENÁ s ním souhlasit! Je v tom velký rozdíl. Samozřejmě, že s některými budete v konfliktu. Nejde však o to, zda nastal konflikt, ale co s ním uděláte. Nejsme tu proto, abychom druhé lidi měnili. 

Podívejte se, co nám vyšlo pro střed týdne: Víra. Máme kráčet ve víře. Mou vírou je, že Bůh každého z nás stvořil jako svaté dítě, s dobrem, moudrostí, pravdou a integritou uvnitř. A když toto v druhých vidíme, posilujeme to v nich a vynášíme to na povrch. A naopak, když v nich vidíme jen to špatné, pak právě to v nich posilujeme a vynášíme na povrch. Soustřeďujme se tedy na nádhernou formu síly, na férovost, integritu, a mějme víru, že Bůh v každém člověku nakonec vždy udělá správné rozhodnutí. Neznamená to však, že nemůžete promluvit! Matka Marie nás učí vymezovat jasné hranice - a přitom s láskou. Neříká to s žádým hněvem nebo nenávistí. Říká to zkrátka mateřsky. 
Druhá karta, která nám rovněž vyšla pro střed týdne, je karta Znamení. Budeme tedy v tomto týdnu dostávat hodně znamení, a andělé říkají, že nejen od nich, ale i od vašich zesnulých milovaných. Hodně silně vycházejí peříčka, která budete nacházet, také ti z vás, kdo ztratili někoho z mužů, např. dědečka, budete nacházet mince, a tak tato znamení přijímejte. Rovněž můžete slýchat písničky v rádiu, které měli rádi. A ještě jedna věc - týká se to miminek a dětí, takže nová narození, a to jak metaforická (např. zrození nového projektu), tak i přímo děti, ať už vaše vlastní nebo třeba úspěšná adopce. 

Na konec týdne tady máme kartu Pravda a je na ní napsáno: "Vyjadřuji LÁSKYPLNĚ svou pravdu jak sám sobě, tak i druhým." Důraz je kladen na to "láskyplně". Když vás něco rozčílí nebo zneklidní, nemůžete to v sobě držet. To by vedlo k depresím, nemocem, nebo i k rozpadu vztahů kvůli potlačeným citům. Modlete se tedy za ta správná slova, tak abyste mohli svou pravdu vyjádřit a přitom nikomu neublížili - a naopak mu přinesli požehnání. Víte, hněv je prostě jedna z lidských emocí, je normální, jde ale o to, co s ním uděláme. Protože ho můžeme usměrnit způsobem, který je konstruktivní. A tak se modlete za to, aby nám to šlo.

Máme tady jednu kartu navíc, dodatečné poselství, a to je karta Zázrak. Pro mě tato karta mnoho znamená, protože jsem si ji vytáhla kdysi, když se Michael vážně zranil a vezli jsme ho do nemocnice. Všechno dopadlo úžasně, opravdu to byl zázrak. A pro nás všechny je to poselství o tom, že můžeme očekávat zázraky. Pamatujte, že Bůh má vše pod kontrolou. A i když nám někteří vůdci ve světě mohou připadat šílení, Bůh je ten pravý vůdce, to On je nad nimi všemi. Dovolávejte se tedy Jeho, Vyšší Instrance. Jak říká to známé pořekadlo: "Namísto proklínání tmy raději rozsviť svíčku." To učiníte skrze modlitby. 

Chtěla bych vám ještě povědět o dárku zdarma, který nakladatelství Hay House momentálně poskytuje na stránce bit.ly/2FREECrystalBook a který přinese do světa spoustu třpytu. Já a má kamarádka Judith Lukomski jsme společně napsaly knihu Krystalová terapie. Judith je expertka na krystaly a kameny, naslouchá jim a přijímá od nich poselství. A tuto knihu, kterou jsme nedávno vydaly jako eBook, je nyní k dispozici zdarma! Děkuji tedy nakladatelství Hay House, že ji takto poslalo do světa, protože ten opravdu potřebuje více třpytu. 

Pojďme se ještě společně pomodlit k Matce Marii, než tento výklad uzavřeme:

"Boží požehnaná Matko nás všech, Kristova matko, žádáme tě, abys požehnala nám všem i naší planetě, Matce Zemi, kterou všichni sdílíme. Ukaž prosím nám všem společně i individuálně, jak můžeme být nápomocní. Dej nám prosím jasné vedení, kterého si snadno všimneme a kterému porozumíme. A dej nám prosím odvahu, podporu a motivaci k tomu, abychom tvé vedení následovali. Pomoz nám udržet si víru a otevřená srdce. Ať jsme soucitní a odpouštějící a ať veškerý hněv usměrňujeme pozitivním a zdravým způsobem směřujícím k řešení. Děkujeme ti, Matko Marie, za léčení jakýchkoli ran v našich srdcích, které souvisejí s našimi matkami; jakéhokoli smutku, žalu či hněvu, nebo dalších těžkých emocí, které cítíme vůči svým matkám nebo mateřským osobám. Odevzdáváme ti veškerou naši vinu související s našimi matkami či oběma rodiči a pomoz nám prosím žít naše životy na té nejvyšší možné úrovni. Amen."

Bůh vám žehnej. Mnoho lásky a andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/EfcETxlsuuY
překlad: Magda Techetová