pondělí 4. prosince 2017

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 4. do 10.12. 2017

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je vaše týdenní duchovní vedení pro týden od 4. do 10.prosince. Jsem momentálně na cestách, a tak tu nemám své obvykle pozadí plné květin a svíček, ale nějak se přes to přeneseme :) Pojďme se tedy podívat, co nám chtějí naši andělé skrze květiny povědět.

A máme tady kartu Nový nápad. Ta nám říká, že máme věřit těm malým znamením, která dostáváme, a jednat podle nich. Když tedy pociťujete vedení k tomu, abyste něco udělali a máte z toho opravdu dobrý pocit, je to vedení od vašich andělů. Problém však je, že o tom začneme vykládat všem ostatním - rodině, přátelům.. a oni nám mohou namluvit, že to není zrovna nejlepší nápad. Řeknou, že to je hloupé, že si to nemůžeme dovolit, nebo se nám dokonce vysmějí. A i když to nedělají zrovna vhodným způsobem, snaží se nás tak chránit před zklamáním a selháním. Vaše myšlenka ale může pomoci spoustě lidí. A to vaši blízcí nevidí. Kdykoli dostáváte Boží vedení, vždycky pomůže kromě vás i mnohým dalším. A tak prostě napište tu knížku, běžte udělat ten seminář, vytvořte ten produkt, předejte nějak tu informaci... a pomozte tak komukoli, kdo dnes tuto pomoc právě potřebuje. 

Pro tento týden tedy andělé chtějí, abyste se zaměřili na ty malé nápady, které dostáváte, a pamatujte, že na to nemusíte být sami! Každý občas potřebuje pomoct. Hlavně ale udělejte aspoň jeden malý krok. Třeba si promluvte s někým, kdo se v dané oblasti vyzná, nebo si udělejte průzkum a zjistěte si o tom více, vypilujte si své dovednosti.. a tím vším budete postupovat kupředu. Nezasekněte se na místě tím, že budete o svých nápadech jen donekonečna přemýšlet, protože to nikam nevede. Musíme také jít a něco aktivně udělat. 

Mějte nádherný týden, brzy se těším na viděnou, posílám vám mnoho vděčnosti a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreevesnaturopath/videos/1475234635846692/
překlad: Magda Techetová


sobota 2. prosince 2017

Karetní výklad strážných andělů pro prosinec 2017

Milí přátelé,

na poslední měsíc tohoto roku nám andělé přinášejí krásná poselství lásky a připomínají nám, jak důležitá je láska pro náš život i náš svět.
Uplynulé měsíce nám přinesly mnoho těžkých zkoušek, ale zároveň také velkou podporu a obrovské množství lásky, přestože ne vždy se nám jí dostalo od těch, od nichž jsme to čekali. Máme za sebou mnoho překvapení, milých i nemilých, ale přesto jsme stále tady a znovu se ohlížíme za téměř uplynulým rokem.
Protože je prosincové období plné rozmanitých emocí, můžeme jako vysoce citliví lidé tyto emoční energie vnímat o to silněji, a to nejen své vlastní, ale i emoce ostatních lidí a lidstva jako takového. Svátky jsou časem, kdy se sjednocujeme a konáme pro sebe navzájem dobré věci a připomínáme si kouzlo vděčnosti a laskavosti. Když se však podíváme i na jiná období, včetně těch, v nichž došlo k různým nešťastným událostem, zjistíme, že i ty nám mnohdy pomohly se sjednotit a vytrvávat ve víře v lásku. Láska je naším kompasem v dobrých i zlých časech.
Naši andělé nám také radí, abychom zůstávali spokojení sami se sebou bez ohledu na to, že se nám možná za celý rok nepodařilo naplnit vše, co jsme si "předsevzali", nebo co jsme si přáli, aby se v tomto roce splnilo. Připomínají nám, že všechno má svůj nejlepší čas a že pokud se něco nesplnilo tehdy, kdy jsme si to přáli, nebo se to stalo jinak, než jsme chtěli, nakonec to poslouží tomu největšímu dobru pro nás i pro všechny, kterých se to týká, i když to teď možná vidíme jinak. Radí nám, abychom své štěstí a spokojenost nepodmiňovali tím, kdy se co a jak stane. Sami si tak totiž klademe do cesty k pocitům štěstí zátarasy a stavíme se do pozice obětí závislých na vnějším dění - a přirozeně také máme snahu mít všechno pod svou kontrolou a neustále dohlížet, zda se vše děje tak, jak chceme. Snažíme se mít kontrolu nad budoucností a v samé snaze ji neustále řídit zapomínáme žít. Naši andělé však vědí (a my někde hluboko uvnitř také), že skutečně šťastní se můžeme cítit jen v přítomném okamžiku. Snít o budoucnosti a mít v životě směr je samozřejmě skvělé, neměli bychom se však stát závislými na tom, zda se všechno stane tak, jak si to představujeme, a naopak bychom svému životu měli ponechat svobodu a prostor, tak aby mohlo všechno přirozeně zapadat na své místo. Jestliže do toho zasahujeme, tento přirozený a dokonale fungující systém, v němž do sebe všechno skvěle zapadá, tím narušujeme a plnění našich přání tak jen komplikujeme a zdržujeme. Když si dovolíme těšit se z toho, co máme teď, přestože to nemusí být dokonalé, naše vibrace spokojenosti k nám začnou přitahovat vše, co nás v nich bude nadále podporovat - a zároveň díky tomu přestaneme úzkostlivě ochraňovat svou budoucnost a snažit se mít kontrolu nad všemi a nad vším, na čem jsme své štěstí udělali závislým.
Láska, na kterou se podle andělů máme tento měsíc zaměřit, se netýká pouze Vánoc a dávání či přijímání dárků nebo dobrých skutků pro druhé. Je to láska obecně - láska ve všem a ve všech. Je to láska v nás, která udržuje naživu naše bijící srdce a pomáhá nám prožít každý nový den, ať už je příjemný či nepříjemný. Je to láska v lidech, kteří jsou pořád s námi, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, když jsme zaměřeni na někoho nebo na něco jiného. Je to láska našich andělů a dalších laskavých průvodců, kteří nám pomáhají kráčet po naší lidské cestě plné zkoušek a jsou tu vždy pro nás. Je to láska, která léčí naše srdce i srdce druhých a které je bezmezné množství. Je to láska Vesmíru, který pro nás zařizuje vše, co potřebujeme, i kdy to potřebujeme. Je to láska přírody, která se o nás stará stejně samozřejmě jako o všechny ostatní živé bytosti, a přeje si, abychom s ní byli v kontaktu. Je to láska Slunce, které nám každý den dává světlo, i Měsíce, který sluneční světlo odráží a svítí nám na cestu i v temných nocích. Nikdy nejsme sami a vždy jsme milováni. To je prosincové poselství pro nás. Není to jen měsíc Vánoc a konce roku, ale především měsíc zaslíbený lásce ve všech podobách. A je na nás, zda se do tohoto proudu lásky rozhodneme zapojit také. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Pro první čtvrtinu prosince je tu karta Obejměte své blízké, která nám připomíná, jak je důležité být obklopeni lidmi, s nimiž sdílíme své pravé hodnoty jako je upřímnost, věrnost aj. Připomíná nám, že potřebujeme žít v integritě a že by náš život měl odrážet to, jací skutečně jsme a jaké hodnoty vyznáváme. Říká nám, že máme být upřímní, a to nejen k druhým lidem, ale i sami k sobě - a abychom si přiznali, že něco v našem životě zkrátka neodpovídá naší vnitřní pravdě a že je načase to uvést s touto pravdou do souladu. Možná jsme uvěřili pravdě někoho jiného, která nám ubližuje a která nám vůbec nesedí. Možná jsme uvěřili jiné pravdě kvůli zklamání a ranám, které jsme utrpěli a které podkopaly naši původní víru. Nyní nastal čas vrátit se zpátky na svou pravou cestu a oprostit se od všeho, co nás z ní odvádělo. Přejeme-li si žít v lásce, potřebujeme se odpoutat od všeho, co nás od lásky odvádělo nebo nám v ní dokonce bránilo - např. lpění na hněvu a neodpuštění, naslouchání lidem, kteří podkopávají naši víru, sklony k závislosti a snaze mít nade vším kontrolu, ale i vztahy či zaměstnání, v nichž s námi druzí zacházejí s neúctou nebo které se neslučují s našimi skutečnými hodnotami. Pokud milujeme přírodu, ale pracujeme ve společnosti, která ji ničí, nebo pokud vyznáváme pravdomluvnost, ale jsme ve vztahu s někým, kdo nám opakovaně lže, nacházíme se ve vážném nesouladu mezi naši vnitřní pravdou a hodnotami, a tím, co opravdu děláme a v čem setrváváme. Naši andělé nám rádi pomohou tento stav změnit, budeme-li ochotní to udělat. Potřebují jen, abychom se sami svobodně rozhodli to změnit a dovolili jim výslovně, aby nám pomohli tím nejlepším možným způsobem v ten nejlepší možný čas, a oni tak učiní. Musíme však zůstat naladěni na své vnitřní vedení, abychom poznali, kdy máme jednat a co máme udělat, až přijde čas. 
V neposlední řadě nám tato karta říká, abychom se nenechali strhávat k věcem, které sami necítíme jako správné nebo dobré pro nás, přestože druzí lidé (nebo i náš vlastní rozum) mohou mít mnoho přesvědčivých argumentů a důkazů. Naše pravda je ta nejlepší pro nás a jejich pravda je ta nejlepší pro ně. Nemusejí se vždy shodovat a neznamená to, že jeden z nás se musí mýlit. Mějme na paměti, že každý člověk, přestože je součástí velkého celku, je stále individualita a unikát a stejně tak individuální a unikátní je jeho cesta. Nenechme si tedy nic vnucovat, nelžeme sami sobě a zůstaňme věrní své vlastní pravdě. A samozřejmě - ani my nevnucujme svou pravdu a cestu jiným. Můžeme ji ukázat a nabídnout, ale co a jak dělají druzí, je čistě jejich svobodná volba a stejně jako my, i oni vědí nejlíp, co je pro ně nejlepší. 

Pro druhou čtvrtinu prosince tady máme Pětku Myšlenek. Tato karta nám říká, že i když se v našem životě něco nevyvinulo tak, jak jsme si přáli, nemáme kvůli tomu zahořknout. Mnohým z nás se staly věci, jež je hluboce zasáhly a mohly také otřást naší vírou. Jestliže se však zatvrdíme, zůstaneme sami uvěznění ve vězení plném bolesti, vzteku či beznaděje. Naši andělé chápou, že je těžké zůstat pozitivní, když zažíváme negativní zkušenosti nebo něčemu věřit, když nám svět nebo i život sám ukazuje vlastně přesný opak. Vzdát se své víry, snů a přání však znamená vzdát se sebe samých, protože tato víra, sny a přání jsou součástí nás a jsou velmi důležité pro nás i pro svět. Věřit v lásku a upřímnost, když přitom všude kolem sebe vidíme jen přetvářku, lži, faleš a zraňování, je skutečná zkouška naší síly. Mějme na paměti, že právě v tomto čase právě s těmito sny o lásce tady nejsme náhodou. Přišli jsme sem, abychom pomohli těmto důležitým lidským hodnotám nezmizet ze světa, který je nemocný. 
Vyživovat v sobě hněv a starou bolest nebo se dokonce začít sami měnit v jedny z těch, kteří nám tak ublížili, nepomůže ani nám, ani nikomu jinému. Naopak, ještě tím přihodíme další polínko do zničujícího ohně. Přestože můžeme mít pocit, že je nás málo, kdo jsou schopni být milující, upřímní a věrní, a že se naše společnost nenávratně ubírá nešťastným směrem, stále zůstáváme těmi, kdo zde lásku a víru udržuje naživu a kdo ji pomáhá uskutečňovat. Také nesmíme zapomínat na lidi kolem nás, které často inspirujeme k velkým a krásným změnám, aniž bychom o tom věděli. Náš přínos pro svět je mnohem větší, než si uvědomujeme. A děje se to právě díky hodnotám, které máme, právě díky snům, které si přejeme naplnit, byť je mnozí jiní mohou považovat za nemožné a snaži se nám je vymluvit. 
Tato karta nás vede k tomu, abychom učinili prioritou svého života lásku. Když bude láska naší prioritou, nebudeme už dále vyživovat starou bolest, strach ani hněv, nebudeme se chtít mstít, nebudeme v sobě uchovávat pomstychtivé myšlenky, nebudeme věnovat čas ani energii tomu, co se nám nelíbí, a nebudeme už přispívat ke kolektivnímu utrpení. Staneme se majáky, které svítí na velké vzdálenosti, i kdyby měly být jediným světlem široko daleko. A to je naším posláním.

Pro třetí čtvrtinu prosince je tady Devítka Myšlenek, která nás varuje před pesimismem a přehnanými starostmi. Z velké části se může jednat o energii strachu, stresu a starostí, které můžeme vnímat z jiných lidí. Období svátků nepřináší jen stres z nakupování dárků, návštěv apod., ale vyvolává také depresi u lidí, kterým každý takový svátek připomíná, že jsou sami, že už nemají někoho, koho milovali, nebo v nich vyvolává smutek z jiného důvodu. Pokud jsme my sami jedním z těchto nešťastných lidí, připomínají nám naši andělé, že rozhodně nejsme sami, že jsou tu pro nás a že jsme milováni, i když to nevidíme nebo to nejsme schopni cítit. A pokud budeme v kontaktu s někým, kdo je nešťastný, pozvedněme ho, ale zároveň se nenechme stáhnout do jeho deprese. Abychom mohli nešťastným lidem pomáhat, potřebujeme být sami v pořádku. Chraňme se tím, že se budeme soustřeďovat na lásku a udržovat ji ve své mysli i srdci. Přestože v těžkých chvílích čelí lidé obrovským pocitům beznaděje, vždy je tu pro nás všechny světlo, které nám svítí na cestu, a tím je právě láska. 
Chránit se můžeme také pomocí krystalů (nejlepší je vybrat si podle vlastní intuice, tedy podle toho, který kamínek nás nejvíce přitahuje), modliteb, vizualizace ochranného světla kolem nás či nějakou jinou metodou, ale i tím, že sami v sobě budeme udržovat mír a budeme o sebe dobře pečovat. 
Tato karta nám také připomíná, abychom se netrýznili pocity viny. Přestože jsme se mohli dopustit různých chyb, pocity viny to nevyřeší ani nespraví. Převzít zodpovědnost za své jednání je samozřejmě důležité, ale nikomu nepomůže, že se začneme obviňovat a shazovat. Uvědomit si svou chybu, znovu ji neopakovat a - je-li to možné - udělat maximum pro nápravu. To je celý smysl chyb, které děláme na své cestě a které nás mají naučit důležité věci. Sebetrýznění v nás možná vyvolá pocit spravedlnosti a zaslouženého trestu, ale dané situaci nijak nepomůže ani neprospěje, jen se tím zbytečně obereme o sílu, kterou bychom mohli místo toho využít k něčemu dobrému a prospěšnému. 
V souvislosti s obdobím Vánoc a obecně s tématem lásky tato karta poukazuje na to, jak pocity viny stojí v cestě lásce, jež chce vstoupit do našeho života. Kdo má pocit, že něco pokazil, že udělal něco špatného nebo že není dost dobrý, může mít problém přijímat dobré věci do svého života a těšit se z nich. Mnohdy tento pocit získávají už malé děti, když vidí utrpení rodičů nebo když je jim něco přímo vyčteno. Mohou si pak celý život nést pocit, že je s nimi něco špatně a že si nezaslouží být milovány. Kdo takový pocit má, udělá dobře, když zapracuje na léčení ran ze svého dětství, svých vzpomínek a kořenů těchto pocitů. Naši andělé nám s tím rádi pomohou a dovedou k nám i potřebné prostředky a pomocníky. Každý z nás je hoden lásky a pokud to tak někdo necítí, znamená to, že si něco neodpustil a že k němu láska nemůže přijít, protože s ní není v souladu. My ale v lásce žít máme, protože jsme-li plní lásky, plníme tak láskou další kousek světa.

Pro závěrečný týden prosince i celého roku 2017 je tady Pětka Citů, karta odpouštění a léčení našeho srdce plného žalu. Je to karta zvěstující obrovskou citovou očistu, kdy se budeme pouštět starých citových bolestí a břemen, která jsme mohli na svých bedrech tahat i dlouhé roky. Ne náhodou nám toto léčení a očišťování vychází na závěr roku. Budeme pouštět všechno, co s sebou nechceme brát dál do dalšího roku. Je to znamení velkého odpoutání, odlehčení, jako bychom chtěli letět v horkovzdušném balónu a vyhazovali z něj všechna závaží, která nám v letu výš mohla bránit. Tato očista a léčení nejsou nic špatného ani negativního a není třeba se toho jakkoli bát. Je to požehnání pro závěr našeho roku, který nebyl lehký a který mnohými z nás velmi otřásl. Díky všemu, co jsme prožili, teď ale umíme roztřídit, co je pro nás opravdu důležité a co naopak budeme moci nechat za sebou. 
Stejně jako všechny předchozí karty, i tato nám pomáhá otevřít své srdce lásce a přestat jí bránit v cestě k nám. Kromě odpouštění a očišťování našeho srdce od starých bolestí vypovídá také o léčení žalu, který mohl někde v nás zamrznout ve snaze vyhnout se další bolesti a zůstat pevní a neotřesitelní. Každý člověk má ale uvnitř citlivé a hodné srdce, kterému je přirozeně pocity cítit a nechat je plynout, a pokud jsme mu v tom bránili, nastal čas mu konečně prostor dopřát. Na pláči není nic špatného. Mnohdy právě smutek a žal pomáhají roztát ledu, který jsme si v srdci vytvořili a který spolu s dalšími příčinami bránil lásce vejít dovnitř. Cítíme-li smutek, je to pro nás velké požehnání, které nám pomáhá přestat se bát a konečně se otevřít. Dovolit si cítit smutek a oplakat to, co oplakat potřebujeme, patří mezi projevy lásky. Láska sama nám pomůže - uzdravit se, milovat i být milovaní. 

* * *


SHRNUTÍ
Prosinec tohoto roku je věnován ohromnému léčení našich srdcí a jejich otevírání. Ať už jsme prožili cokoli (a v rámci tohoto roku toho opravdu nebylo málo), budeme se toho všeho nyní pouštět a nechávat to za sebou. Podíváme-li se na karty pro každý týden společně, uvidíme, jak krásně na sebe navazují. Začínáme rozhodnutím uvést náš život do souladu s láskou a s našimi pravými hodnotami, které jsou pro nás důležité. Pokračujeme rozhodnutím vzdát se hněvu a hořkosti vůči druhým nebo vůči životu samotnému, protože jsme hodně utrpěli a protože si neustálým oživováním těchto bolestí nechceme ubližovat ještě více. Následně se vzdáváme pocitů viny vůči sobě samým, protože i my sami jsme se mohli dopustit chyb, jejichž následek nežádoucím způsobem ovlivnil druhé nebo i nás samé. A na závěr pak budeme odpouštět, zbavovat se emočních a myšlenkových břemen, která jsme za sebou tahali, a začneme léčit svá srdce, abychom je mohli naplnit láskou - k čemuž jsou naše srdce určena. 
Soustředíme se na lásku. To také znamená, že se nebudeme snažit kontrolovat druhé a jejich jednání, trýznit sami sebe kvůli domnělým či skutečným chybám, nebudeme si lhát a vzdávat se svých hodnot, nebudeme už v sobě vyživovat starou bolest a zatvrzovat svá srdce kamenem. Přestože se naše navyklé chování samozřejmě nezmění ze dne na den, začneme si toto chování více uvědomovat a postupně ho přeměňovat na jiné, které nám bude prospívat a pomáhat. Tímto růstem všichni postupně projdeme. Kdybychom však setrvávali v oné hořkosti, kontrole nad druhými, pocity viny a nedostatečnosti nebo v jiných věcech, od kterých se nám prosincová energie bude snažit pomoci odpoutat, zasekli bychom se na místě a jen bychom se na své cestě zdrželi. 

Všechny tyto hluboké změny přicházejí právě v tento čas ve jménu lásky. Život nás miluje a přeje si pro nás, abychom žili milovaní a milující. A až uplyne tento rok, můžeme s ním nechat odplynout zároveň všechno, co nám v láskyplném životě bránilo.  

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 20. listopadu 2017

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 20. do 26.11.2017

Ahoj, já jsem Robert Reeves a vítám vás u týdenního duchovního vedení. Ještě než se podíváme na poselství květinových karet pro tento týden, rád bych vám připomněl, jak je důležité své kartičky energeticky čistit. Kdykoli s nimi pracujete, je důležité je pak energeticky očistit od starých energií, tak aby následující výklady byly opravdu jasné. Můžete to udělat například tak, že balíček karet vezmete mezi své dlaně a budete cítit jeho energii. Představte si, jak z vašich dlaní proudí světlo a proniká každou jedinou kartou. Toto světlo je očišťuje od energií starých otázek a navrací jim tu nejvyšší možnou energii. 
Pojďme se nyní podívat, co nám vyjde pro další týden a co máme pro tento týden vědět. Už nám končí listopad! Andělé říkají, že ještě než kartu vytáhnu, máme se soustředit na léčení. Na léčení sebe samých i pro druhé. A do léčení může spadat i to, že ze svého života propustíte něco, co vám ubližuje a škodí a že začnete více spolupracovat se svými anděly.

A pro tento týden tu máme mou oblíbenou slunečnici s jejím poselstvím Usmívejte se. Říká nám, že to těžké už máme za sebou. Nemusíme se už zabývat tím, co jsme museli řešit, nemusíme si ani dělat starosti s tím, že by se nám podobné věci mohly dít znovu. Tato karta je znamením, že hned za rohem na nás čekají dobré věci. Nemusíme se stresovat kvůli těžkostem. Místo toho se soustřeďme na požehnání a dary. Kdykoli se na něco soustřeďujeme, dáváme tomu více a více energie - ať už je to něco dobrého a nebo zlého. Vím, že to není snadné, ale čím více to budeme cvičit, tím lépe nám to půjde. Udělejme tedy to nejlepší, abychom se soustřeďovali na to hezké a pozitivní. Zaměřme se na to nejlepší, co z této situace může vzejít. Andělé vám tímto vzkazují, že se máte usmívat, být šťastní a lehcí, protože tak budete nejlépe inspirovat i všechny ostatní ve svém okolí. Nepotřebujeme k tomu být obklopeni úžasnými auty apod. - to, co se nejvíc počítá, je to, co máme uvnitř sebe. Náš úspěch nemůžeme soudit podle toho, co všechno máme okolo sebe. To, na čem opravdu záleží, je uvnitř nás. Věci, které nemůžeme vidět, změřit, ty všechny naplňují bankovní konto vaší duše. 

Vaši andělé tedy chtějí, abyste tento týden procvičovali svou radost, prožívali lásku, měli otevřené srdce, měli soucit a hlavně byli šťastní. Pokud nyní prožíváte něco, co vás stahuje dolů, požádejte své anděly, aby vám pomohli najít způsob, jak se toho všeho pustit. Tak, abyste mohli vnášet co nejvíce štěstí a radosti do každého svého dne. 

Mějte úžasný týden, hodně se smějte a ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreevesnaturopath/videos/1462147020488787/
překlad: Magda Techetová


neděle 19. listopadu 2017

3 fáze duchovního probouzení (od Waynea Dyera)

Vesmír je celistvý a dokonalý. Neexistují v něm žádné chyby. Nic není náhodné. Celý jeho "orchestr" je dokonale synchronizovaný. Abychom porozuměli synchronicitě a mohli ji využívat, je třeba, abychom se vzdali některých svých starých přesvědčení - přestali věřit v náhody, chyby nebo nedokonalost. Myšlenka na princip, že každá jediná událost a každý jediný člověk jsou nějakým způsobem spojeny, může být pro některé z nás příliš na to, abychom ji přijali. Většina z nás se raději drží principu náhody a omylů. Sami však zjišťujeme, že všechno v našem dokonale fungujícím vesmíru funguje také dokonale. Je pro nás však jednodušší prostě věřit, že nevysvětlitelné náhody se dějí bez jakéhokoli smyslu.

Pravdou je, že čím více se uvolníme a dovolíme si plynout energetickým systémem vesmíru, tím více budeme zažívat tento jev. Rozhodně budeme překvapeni tím, co se bude dít, a uvědomíme si, že to všechno je součástí kouzelné dokonalosti naší existence. Vsadím se, že jste už určitě zažili případ, kdy jste věděli, kdo vám volá, ještě než jste vzali telefon do ruky. Také jste možná někdy udělali něco, co jste předtím nikdy neudělali, a neuměli jste vysvětlit, proč, až jste se jednou ohlédli zpět a celý důvod pochopili.

Ve vesmíru je rytmus. Když se dokážeme dostatečně ztišit, prožíváme to, jak jsme sami součástí tohoto dokonalého rytmu. Myšlenky coby energie v nás nevyvstávají jen tak náhodou, ale proto, že jsme jak zdrojem myšlenek, tak i zároveň součástí velké univerzální Mysli. Schopnost myslet a tvořit nové myšlenky nám poskytuje schopnost vytvořit si spojení s jakoukoli myšlenkou, kterou si vybereme.

Když si toto uvědomíme, náhody už nás nepřekvapují. Začneme je tak nějak očekávat. Dokonce je začneme umět sami vytvářet. Uvědomění si synchronicity v našich životech vyživuje naše božské spojení s neviditelným světem bez formy. Umožňuje nám to započít proces probouzení a uvidět svou vlastní schopnost myslet a utvářet či přesměrovávat naše celé životy.


Zde následují 3 fáze procesu našeho duchovního probouzení1.fáze: VAŠE ZAČÁTKY NA CESTĚ

Pamatujete si na období, kdy jste měli zlomené srdce a cítili jste, jako byste se z toho otřesu neměli nikdy dostat? Vaše mysl jako by pracovala proti vám, protože vám neustále vysílala nekonečný proud bolestivých myšlenek o tom, jak jste zoufalí a jak hrozná bude vaše budoucnost. Mohla to být milostná krize, rozvod, finanční pohroma, nemoc nebo nějaká nehoda. Nedokázali jste tomu nijak porozumět.
Prožitek takové krize nás znehybní na dlouhý čas. Naše mysl je soustředěná pouze na to, jakou zkázu nám situace přinesla, a my nejsme schopni pořádně fungovat. Nemůžeme spát ani jíst a nevíme, jak bychom mohli překonat takovou otřesnou souhru okolností. Užíváme svou mysl k zaměřování se na to, co je špatně, jak nás to bolí, a jak strašné to bude do budoucna. Rady našich přátel a příbuzných nám připadají úplně mimo mísu a obvykle nás ještě nahněvají nebo frustrují. Nedokážeme vidět ze svého zoufalství žádné východisko.
To je typická reakce u nás všech, kdo putujeme po své cestě s přesvědčením, že je řízena vnějšími ukazateli. Nedokážeme si představit, že by v našem utrpěném traumatu mohlo být nějaké požehnání nebo dar. Odmítáme jakékoli poznámky o tom, že si jednou na svůj zážitek vzpomeneme jako na důležitý mezník v našem vývoji. Chceme si jednoduše hovět ve svém zranění a věřit, že někdo jiný (nebo něco) tam venku nám způsobil tuto bolest, a přát si, aby se tyto vnější podmínky změnily. 
Na tomto místě naší osobní cesty k probuzení jsme každý posedlý svými traumaty. Skutečně věříme, že nás zoufalými činí události a okolnosti, a zatím si neuvědomujeme, že v tomto zoufalství vázneme kvůli způsobu, kterým tyto události vnímáme a zpracováváme. Neuznáváme, že by se v tomto dramatu, jímž náš život momentálně je, mohl skrývat nějaký dar. 

2.fáze: STŘEDNÍ ÚROVEŇ
Zatímco se probouzíme a jsme více a více uvědomělí, začínáme svou sílu utvářet náš svět využívat na mnohem vyšší úrovni. Když se ohlížíme zpět, vždy najdeme na situacích něco dobrého, co můžeme využít k dobru. Rozvod, který jsme si mysleli, že nikdy nepřekousneme, nám najednou připadá jako to nejlepší, co nás mohlo potkat. Dřívější krize, které jsme vnímali jako ohrožení pro náš život, nám najednou připadají jako přirozené součásti našeho rozvoje. Závislost na alkoholu, která nám ničila život, je pro nás nyní jednou z nejdůležitějších zkušeností - naučili jsme se díky ní, kolik síly jsme skutečně měli sami v sobě, i přesto, že se dříve zdálo, že dny naší opilosti všechno zcela zničí. Někdejší bankrot nás možná nastartoval k životu, který nám nyní přináší spoustu odměn. Vážná nemoc nám mohla pomoci uvědomit si skutečné priority a zpomalit. Tento odstup, s nímž se ohlížíme zpět, nám dává nový pohled na věci a možnost uvědomit si příležitosti skryté v tom, co jsme dříve prožili. 
V druhé fázi si však začínáme uvědomovat přínos všech našich zkušeností již v přítomném okamžiku a nepotřebujeme k tomu už časový odstup. Přestáváme se soustřeďovat na to, co nám chybí, a přestáváme si představovat katastrofy v naší budoucnosti. Místo toho se zaměřujeme na to, co si z dané zkušenosti můžeme právě teď odnést, a jak ji využít, aniž bychom museli roky trpět, než si uvědomíme, jak to všechno bylo důležité. 
Toto je důležitý krok na cestě k osvícení a pomáhá nám vidět, jak sladěný vesmírný orchestr skutečně je. Ano, stále prožíváme bolest i utrpení, ale současně víme, že se v tom všem skrývá i něco většího. Jsme schopni být k sobě laskaví a přijímat, ctít a milovat i tu naši část, která vytváří tuto krizi. Možná nevíme právě teď, proč tato bolest přišla, ale někde hluboko uvnitř víme a věříme, že je za tím skryto něco cenného. 
V této druhé fázi jsme přítomni v současném okamžiku a přítomně vše prožíváme, spíše než abychom trávili dlouhé hodiny trápením se, dokud nezjistíme, k čemu to všechno bylo. Když se chytíme toho "něčeho vyššího" právě teď, postoupíme dál na své cestě k třetí a poslední fázi, kde spočívá čistá synchronicita a kde se již mnohem aktivněji podílíme na spoluutváření našeho světa. 

3.fáze: Ryzí synchronicita
Jestliže první fáze byla o využití přínosu časového odstupu, kdy si uvědomíme s postupem času, jakou příležitostí pro nás byla ta která těžkost, a druhá fáze o tom, že se včas uvědomíme a začneme si uvědomovat požehnání dané situace už když se děje, pak možná přemýšlíte, co dalšího by tu ještě mohlo být. Odpověď může být složitá k pochopení u těch, kdo neumí vidět dále než za sebe samé.
Protože třetí a nejvyšší fáze osvícení nám dává možnost volby myšlení v té nejryzejší podobě. Nabízí nám možnost myšlení prožívaného bez zprostředkovávaných, hmotných takzvaných příčin. Je to synchronicita v kontextu vědomí, že jsme myšlenkou a zároveň sami vytváříme myšlenky jak v sobě, tak vně. 
V této fázi jsme schopni vidět překážky na své cestě jako pouhé obecné události, u kterých máme možnost volby. Nepotřebujeme si z nich dělat těžkosti nebo v nich uvíznout, abychom se z nich poučili. Negativně znějící slovo "překážka" je nahrazena neutrálnějším pojmem "událost". 
Božská část nás samých je schopna se spojit s Bohem a jeho silou ve vesmíru, věříme-li tomu a jsme-li ochotni to udělat. V té nejryzejší fázi synchronicity máme na výběr, zda si něco prožít jen v myšlence, a nebo i hmotně. Intuitivně cítíme, že určité jednání nebo další pokračování určitého jednání vyvolá určité nadcházející události. 
Naše intuice nám říká, že míříme k této situaci, a my cítíme, že máme na výběr, zda se jí potřebujeme zúčastnit či nikoli. V této fázi jsme schopni obejít hmotné zážitky tím, že si myšlenku, kterou nám měly předat, vezmeme už při procesu přemýšlení, aniž bychom měli potřebu si ji zhmotňovat. Doslova to znamená vzít si to, co nám měla situace dát, už předem, místo abychom si to vzali až s časovým odstupem a nebo během jejího prožívání. Když dovolíme myšlenkám, aby synchronně plynuly, a nebudeme jim klást odpor nebo je popírat, budou k nám proudit přirozeně, bez potřeby zhmotňovat se v našem vnějším světě.

Máme moc užívat svou mysl tak, abychom činili svou přítomnost plnou radosti. Ztráta určitého vztahu je pro nás neúnosná jen tehdy, pokud nemáme žádný vztah sami se sebou. I to je kouzlo synchronicity. Traumata a překážky jsou ve skutečnosti události, které nám pomáhají porozumět sobě samým. 

- Dr. Wayne Dyer

* * *

zdroj: https://www.healyourlife.com/wayne-dyer-on-the-3-stages-of-spiritual-awakening
překlad: Magda Techetová


pondělí 13. listopadu 2017

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 13. do 19.11.2017

Ahoj, já jsem Robert Reeves a vítám vás u našeho týdenního duchovního vedení. Vím, že se toho hodně děje a že možná ani nemáte moc času na sledování výkladu, ale dopřejte si prosím tuto chvíli na to, abyste byli skutečně přítomní. Právě když jsme přítomní, nám naši andělé mohou poskytnout veškerou jasnost, inspiraci a vedení, abychom věděli, co udělat dál. Ale když skáčeme do jedné činnosti k druhé, přehlížíme spoustu znamení, kterých se nám dostává. Andělé nás v tomto období vedou mimo jiné k tomu, abychom více četli. Třeba vás zaujme nějaká knížka nebo její název. I to je znamení. Může to být i nějaká vtipná knížka, u které si odpočinete. Je to součást péče o sebe. 
Nyní se tedy zhluboka nadechněte, položte svým andělům otázku a nalaďte se na jejich odpovědi, které nám poskytnou skrze tyto karty. 

Pro tento týden nám vyšla karta azalky s názvem Moudrá duše. Ta vám říká, že už teď v sobě máte obrovskou moudrost získanou ze všeho, co jste v tomto životě prožili. Nejsou to jen věci, které jste se naučili z knih, seminářů apod., ale i ty, které jste zažili. Každá zkušenost, každá překonaná překážka, každá interakce s druhým člověkem nás něco naučila. Když se na to vše díváme s odstupem času, můžeme nacházet nové způsoby, jakými bychom k těmto situacím mohli přistoupit, a tím vším se učíme, jak to udělat v budoucnu lépe, nebo jak tím přispět někomu jinému. Když budeme brát své prožitky jako lekce, budeme díky nim růst, učit se a začneme jim více rozumět. Podíváte-li se na svá přesvědčení, která jste měli pět let zpátky, jistě budou mnohá z nich jiná, než jaká máte teď. A to neznamená, že to, co jste si mysleli předtím, bylo špatně. Znamená to jen, že dnes už se na to prostě díváte jinak. Ale to všechno je součástí procesu. Kdybychom svou cestu začali s tím, že už všechno víme, jaký smysl by naše cesta měla? Místo toho, abyste si dělali starosti kvůli tomu, že nevíte dost, soustřeďte se do svého nitra, kde už teď je mnoho moudrosti a je připravená k tomu, abyste ji začali využívat a předávat. Nebojte se ji sdílet s druhými. Vše, co jste zažili a co jste se naučili, vám v budoucnu poslouží, ať se bude dít cokoli. Máte tolik schopností a dovedností, které ani neoceňujete! Vaši andělé chtějí, abyste tento týden využili příležitosti ocenit svou vnitřní moudrost tím, že ji začnete využívat ve svém životě. 

Mějte nádherný týden, posílám vám spoustu andělů, vděčnosti a lásky a ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreevesnaturopath/videos/1455908267779329/
překlad: Magda Techetová


středa 8. listopadu 2017

Karetní výklad strážných andělů pro listopad 2017

Milí přátelé, 


přišel listopad a spolu s ním se dávají do pohybu energie, které nás mají přimět k tomu, abychom zvolnili tempo, popřípadě se i úplně zastavili, je-li to třeba, a než abychom se snažili řídit dění věcí kolem nás, máme se místo toho naučit, jak přijmout, že některé věci se dějí samy svým vlastním způsobem, aniž bychom na jejich proces museli neustále dohlížet. Naši andělé poukazují na to, kolik energie zbytečně ztrácíme snahou vše řídit, dále také spěchem, zanedbáváním péče o sebe, udržováním nezdravých vztahů aj. a jak ztrácíme v tom všem shonu sami sebe. Zpomalení, které na nás může působit jako zdržování nebo náhlá stagnace, nastává proto, abychom přestali "běžet závod", a místo toho se zamysleli nad tím, proč vlastně běžíme, zda to za to stojí a zda už se tento neustálý stres nepodepisuje na našem zdraví, ať už fyzickém nebo duševním. To se přitom netýká vyloženě pouze aktivit, plnění úkolů a povinností, ale i permanentního stresu, který si působíme starostmi a úzkostí. Pokud se tedy věci nehýbají, nemáme to brát jako něco špatného - ve skutečnosti se díky této pauze dáme do pořádku my i všechny okolnosti, které mohly být problematické právě kvůli našemu nátlaku, který jsme na ně vyvíjeli. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom (pokud se v konkrétní situaci nebudeme cítit být vedeni jinak) se pustili oteží, přestali se snažit vše kontrolovat, šetřili si svou sílu pro sebe a uvolnili se. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Pro první čtvrtinu měsíce zde máme kartu Pozitivní zjištění, která vypovídá o úspěchu, někdy i veřejném uznání a všech důvodech k optimismu. Pokud nám tedy něco dělalo starosti, je toto dobré znamení, že se vše vyřeší tím nejlepším možným způsobem (přestože ne vždy podle našich očekávání - jak víme, někdy pro nás nemusí být nejlepší to, jak si to představujeme my). 
Tato karta nám také připomíná, že optimismus má vysokou energii, která podporuje naši přitažlivost, a pokud tedy upadáme do negativity a pesimismu, může se nám spousta věcí kazit, protože naše energie přitahuje ještě více negativity a podporuje ji v nás samých ještě více. Abychom se z toho dostali ven, potřebujeme se nabudit k dobré náladě. Může nám pomoci hezká hudba, obklopení se barevnými dekoracemi, předměty nebo si obléknout nějaké veselejší barvy, setkání s pozitivně naladěnými lidmi (zvlášť pokud máme ve zvyku pobývat většinu času s lidmi, kteří si stěžují, a nebo s těmi, kteří neustále řeší jen problémy a ani na chvíli se neuvolní) apod. Je to svým způsobem výzva k detoxikaci od dramat - včetně našeho vlastního dramatického myšlení a představ, jimiž si navozujeme negativní emoce.
Někteří lidé si myslí, že být "preventivně negativní" jim pomůže, aby je nepřekvapilo nic zlého a vyhnuli se tak zklamání. Mají dojem, že jim to pomáhá mít nad vším větší kontrolu. Ve skutečnosti si tím ale způsobujeme ještě více bolesti. Emoce otupené permanentním dramatem sice nevnímají nečekaná zklamání tak silně, přicházíme tím však i o prožitek každého možného dobra, které si přitom v životě tolik přejeme mít. Chceme-li tedy do svého života vpustit lásku a hezké věci, musíme se vzdát svého lpění na negativitě a přestat se snažit pořád chránit. Ve skutečnosti nám nehrozí ani zdaleka tolik špatného, kolik si naše dramatem nemocná mysl myslí, a i když nás v budoucnu potká něco nepříjemného, vždy to zvládneme mnohem lépe se srdcem plným lásky než se srdcem zatíženým strachem a spoutaným úzkostlivou snahou mít všechno pod kontrolou. Je to o prioritách a naší volbě: 
"Je pro mě důležitější láska nebo strach?"
Když si to vyjasníme, snáze se rozhodneme a začneme podle svého rozhodnutí také měnit svůj život.Pro druhou čtvrtinu listopadu je tady Léčitel Citů, což je poselství, které nás vybízí k péči o sebe samé, zejména citové, zvláště pokud jsme zvyklí se neustále starat o všechny ostatní nebo naše vztahy a na sebe přitom zapomínáme. Když neustále energii vydáváme, musíme ji také přijmout, abychom si udrželi zdravou přirozenou rovnováhu. Totéž platí při vydávání energie na naše starosti, snaze ovládat běh věcí, snaze se někomu zavděčovat, vnitřním boji s tím, jak některé věci jsou, a také snášení citové tíhy v srdci, kterou v sobě nosíme, místo abychom ji propustili. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom v tomto období udělali sami sebe prioritou a podle této priority se také zařídili. Slibme si, že se o sebe budeme minimálně v toto období dobře starat a že to pro nás bude na prvním místě. To znamená odmítnout řešit zbytečnosti, odmítnout řešit cizí problémy, pomáhat ostatním jen tehdy, kdy se na to opravdu cítíme, odmítnout poslouchat ty, kdo si pořád jen stěžují, a také přestat si působit utrpení sami svým myšlením, sebekritizováním apod. Vše dělejme v souladu s laskavostí vůči sobě samým a dejme péči o své duševní a fyzické zdraví na první místo. Všechno ostatní bude pak pozitivně ovlivněno touto láskyplnou pečující energií, která se v nás probudí a bude prosakovat do každé oblasti našeho života.

Pro třetí čtvrtinu měsíce zde máme Eso Hojnosti, kartu, která vypovídá o nových příležitostech, nových začátcích (s příslibem úspěchu do budoucna!) a také o zdrojích toho, co potřebujeme. Máme být otevřeni novým a nečekaným cestám, kudy k nám něco může přijít, protože tyto cesty často zavíráme jen proto, že o nich nevíme nebo že by nás nenapadly. Tato karta vypovídá především o materiálních záležitostech spíše než o citových. Je to tedy období, kdy se máme zaměřit na to, abychom do těchto aspektů svého života nevnášeli energii strachu, ale naopak si uvědomovali hojnost, které se nám dostává, přestože ne v takové míře, v jaké bychom si přáli, a na této hojné a vděčné energii pak mohli začít stavět. Nic z toho, co si přejeme, nezískáme tím, že si budeme stěžovat, jak to nemáme nebo jak toho není dost.

Poslední čtvrtinu listopadu budeme podle poselství Pětky Citů trávit zpracováváním a léčením svých pocitů, zejména pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu. Tato ztráta přitom vůbec nemusí být nedávná - mohla se udát i dávno, třeba i v rané fázi našeho života. Odněkud nás však dosud ovlivňovala a nyní nastal čas pustit tyto city ven a konečně se od nich osvobodit. Kdo má neustálou potřebu kontroly nad ostatními lidmi a jejich chováním a nad všemi okolnostmi ve svém životě, pravděpodobně utrpěl nějakou bolestivou zkušenost, se kterou se doopravdy nevyrovnal a snaží se prostřednictvím této kontroly předejít další takové nežádoucí zkušenosti. Život se ale nedá "zmrazit" ani znehybnit a nedá se ovládat. Nikdo z nás nemůže řídit, co a jak se má stát, i když je možné do velké míry spoustu věcí ovlivnit. Potřebujeme se smířit s tím, že některé věci, byť si je nepřejeme, se v životě zkrátka dějí a budou se dít. Přestat s touto skutečností bojovat, uvěřit, že vždy všechno zvládneme, a konečně uzavřít mír se životem ve všech jeho podobách nám pomůže k obrovskému vnitřnímu osvobození a zbaví nás naší neustálé snahy ovládat běh života, kterou pouze ztrácíme energii.  
Když v tomto období dopřejeme prostor všem zraněným citům a pomůžeme jim dostat se ven z našeho srdce i mysli, budeme se moci otevřít vlně lásky, která přijde s nástupem prosince, mimo jiné i vlivem Vánoc. Začneme si uvědomovat, že láska je mnohem důležitější než strach nebo bolest. Láska nikdy nikomu neublíží, ani nás nečiní slepými či naivními - jak se domnívá mnoho z nás, kdo utrpěli velká zranění. Právě naše schopnost milovat je v tomto světě velmi cenná a je důležité, aby z ní nezmizela - abychom se nestali jen dalšími uzavřenými srdci, kterých je už tak ve světě plno. Přišli jsme světu pomoci k větší lásce, a tak se jí otevřeme. Vyplavení vlastní bolesti a uzdravení svého vlastního srdce je prvním krokem. 

* * *

SHRNUTÍ
Měsíc listopad nám slouží jako měsíc očisty - od negativního myšlení, omezených přesvědčení, nedůvěry, nezdravých návyků v péči o sebe a také od staré bolesti, která zabírá v našem srdci místo, jež ve skutečnosti patří lásce. Začnou se nám objevovat nové cesty a příležitosti, kterých můžeme využít, avšak nejprve musíme uvěřit, že tyto jiné cesty existují. Často se řídíme výhradně rozumem, který nepovažuje za reálné nic, co sám nevidí a co není sám schopen logicky vyvodit a dát do souvislosti. Pokud se otevřeme i možnostem, o kterých nevíme, a uznáme, že existují, začnou se nám ukazovat. Týká se to především zdrojů toho, co potřebujeme, zejména ve hmotné rovině. Máme se zbavit negativních a pesimistických postojů, které nám brání v nové cesty uvěřit. To souvisí také s našimi starými zraněními, kvůli kterým jsme možná uvěřili v něco negativního a vytvořili si nešťastnou víru v něco, co nemusí být pravda, ale co jsme kvůli opakovaným bolestivým zkušenostem začali za pravdu považovat. Naši andělé nám rádi pomohou tato přesvědčení proměnit, požádáme-li je o pomoc a budeme-li ochotni se těchto starých přesvědčení vzdát. Andělé nemohou rozhodovat za nás, a tak, pokud se nebudeme chtít vzdát své negativity, nebudou s tím moci nic udělat a na našem stavu se nic nezmění. Listopad nás vybízí k tomu, abychom se přestali bát, přestali nechat řídit celý svůj život strachem a začali být konečně svobodní. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pátek 3. listopadu 2017

Listopadový výklad

Milí přátelé,

protože jsem pracovně velmi vytížená a o víkendu budu na školení, udělám pro vás výklad na listopad až po svém návratu v neděli k večeru. Prozatím jsem vám vytáhla kartičku pro první čtvrtinu měsíce, a je to POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ, která vypovídá o úspěchu, někdy i veřejném uznání a všech důvodech k optimismu. Pokud nám tedy něco dělalo starosti, je toto dobré znamení, že se vše vyřeší tím nejlepším možným způsobem (přestože ne vždy podle našich očekávání - jak víme, někdy pro nás nemusí být nejlepší to, jak si to představujeme my). 

Tato karta nám také připomíná, že optimismus má vysokou energii, která podporuje naši přitažlivost, a pokud tedy upadáme do negativity a pesimismu, může se nám spousta věcí kazit, protože naše energie přitahuje ještě více negativity a podporuje ji v nás samých ještě více. Abychom se z toho dostali ven, potřebujeme se nabudit k dobré náladě. Může nám pomoci hezká hudba, obklopení se barevnými dekoracemi, předměty nebo si obléknout nějaké veselejší barvy, setkání s pozitivně naladěnými lidmi (zvlášť pokud máme ve zvyku pobývat většinu času s lidmi, kteří si stěžují, a nebo s těmi, kteří neustále řeší jen problémy a ani na chvíli se neuvolní) apod. Je to svým způsobem výzva k detoxikaci od dramat - včetně našeho vlastního dramatického myšlení a představ, jimiž si navozujeme negativní emoce.

Někteří lidé si myslí, že být "preventivně negativní" jim pomůže, aby je nepřekvapilo nic zlého a vyhnuli se tak zklamání. Mají dojem, že jim to pomáhá mít nad vším větší kontrolu. Ve skutečnosti si tím ale způsobujeme ještě více bolesti. Emoce otupené permanentním dramatem sice nevnímají nečekaná zklamání tak silně, přicházíme tím však i o prožitek každého možného dobra, které si přitom v životě tolik přejeme mít. Chceme-li tedy do svého života vpustit lásku a hezké věci, musíme se vzdát svého lpění na negativitě a přestat se snažit pořád chránit. Ve skutečnosti nám nehrozí ani zdaleka tolik špatného, kolik si naše dramatem nemocná mysl myslí, a i když nás v budoucnu potká něco nepříjemného, vždy to zvládneme mnohem lépe se srdcem plným lásky než se srdcem zatíženým strachem a spoutaným úzkostlivou snahou mít všechno pod kontrolou. Je to o prioritách a naší volbě: 
"Je pro mě důležitější láska nebo strach?" 
Když si to vyjasníme, snáze se rozhodneme a začneme podle svého rozhodnutí také měnit svůj život. 

Krásný víkend přeje
MagdaChcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)