čtvrtek 27. dubna 2017

Váš život není jen o problémech

"Když berete život příliš vážně a odmítáte se z čehokoli radovat, dokud určité problémy nezmizí nebo dokud něco nebude odpovídat vašim představám, můžete snadno upadnout do deprese, zoufalství nebo beznaděje. Spousta z vás bere zábavu, uvolnění a radost jako něco nedůležitého, co je ve srovnání s řešením vašich problémů naprosto zanedbatelné. Tím se však okrádáte o sílu, která by vám v řešení problémů mohla pomoci a která by vám během celého procesu napomáhala udržet si otevřenou mysl a klidné srdce. Někteří také býváte přesvědčeni, že radost je DŮSLEDEK toho, že nastanou nějaké podmínky, a odkládáte tak své dobré pocity na dobu, AŽ se tak stane. Jestliže svou radost, zábavu a uvolnění podmiňujete, stáváte se obětí vnějších podmínek a o to úzkostlivěji se je pak snažíte ovládat a kontrolovat a o to větší také máte strach, že se vám to nepodaří. Takový život v neustálém napětí, zda se to či ono stane nebo nestane a zda pak budete či nebudete spokojení, vás obírá o energii duševní i tělesnou a v obou rovinách také způsobuje mnoho problémů. I když je lidské cítit určité emoce jako reakci na určité události, je něco jiného, když se sami rozhodujete necítit se dobře, dokud to a to není tak, jak chcete, nebo dokud ten a ten problém není vyřešený. To je podmiňování a samo o sobě se stává vaším vnitřním vězením. Mnozí z vás si neumí představit, že by se měli cítit dobře, když je přece vaše situace tak špatná nebo když přece nemáte to, co chcete. Ale JE to možné a zcela reálné - když se místo toho, co nefunguje, zaměříte na to, co funguje, a začnete za to být rádi. Neznamená to ignorovat fakta, jak byste možná chtěli namítnout, ani utíkat před realitou, jde jen o to, že se místo věcí, které zatím přímo aktivně nemůžete ovlivnit, zaměříte na ty, které ovlivnit můžete; místo věcí, které nemáte, se soustředíte na ty, které máte; místo toho, co vás rozrušuje, se soustředíte na to, co vás těší. Není to tak těžké. To jen vaše ego vám namlouvá, že se musíte nutně stresovat, protože situace je přece vážná, a že tím dáváte najevo, jak jste zodpovědní. Skutečně zodpovědní budete, když si ke svým problémům nebudete ještě ničit vlastní zdraví stresem a ODMÍTNETE se cítit špatně. Jste to VY, kdo trpí vaším stresem! Na situaci to nemění vůbec nic! Když se uvolníte a dopřejete si skutečné potěšení i přesto, že něco není ideální, je to projev zdravé péče o svou duši i tělo, a to vám v konečném důsledku poskytne novou energii, sílu i nápady k vyřešení vašich problémů. Je to tedy nanejvýš zodpovědné!

Druhá věc, o kterou bychom vás chtěli požádat, je přehodnocení toho, jak moc času věnujete vztahům, kde JEN řešíte problémy. Je samozřejmé, že si se svými přáteli pomáháte, neměli byste však přitom zapomínat na zábavu a na čas strávený něčím příjemným, potěšujícím, co nemá s vašimi problémy nic společného. Často odsouváte stranou vztahy, ve kterých nemáte problémy, a dáváte přednost těm, kde je máte. Je jasné, že pomůžete, kdykoli to vaši přátelé potřebují, je pro vás však vyčerpávající dělat JENOM to. Pokud svůj čas věnovaný přátelům trávíte JEN řešením problémů, stávají se tyto vaše schůzky jen další prací a dalším vydáváním energie. Když neustále jen vydáváte energii, přirozeně vám pak začíná chybět a nakonec nikomu pořádně nepomůžete, protože dosáhnete na svou vlastní hranici a budete se muset začít starat o sebe a o to, abyste vůbec mohli fungovat. Skuteční přátelé pochopí, že potřebujete načerpat síly a že se jim nemůžete věnovat, když se na to necítíte. Nebojte se tedy odmítnout požadavky, které nejsou opravdu prioritní, a važte si svého času i energie. Ne všichni, kteří akutně žádají o pomoc, ji skutečně potřebují, zvlášť ti, kteří si vám chtějí pouze stěžovat a nikam se neposouvají, protože ve skutečnosti o pomoc nestojí. Dejte na svou intuici a na své pocity, které vám jasně řeknou, zda chcete a nebo nechcete danému člověku v dané době věnovat svůj čas a energii. Ať už to bude Ano nebo Ne, vždy to bude správně, rozhodnete-li se na základě své intuice a nebudete sobě ani druhým lhát jen proto, aby se na vás někdo nezlobil nebo si o vás něco špatného nemyslel. Snaha chovat se tak, aby se to líbilo ostatním, je ve skutečnosti forma manipulace, kdy se snažíte předvídat a ovládat chování druhých. Tím své skutečné já odstrkujete stranou a dáváte přednost ostatním a jejich názorům sami před sebou. Vaše vnitřní já toto ponížení a zanedbání vnímá, a tak potom v důsledku tohoto přístupu klesá vaše sebevědomí a sebedůvěra a pocit, že na vás nikomu nezáleží. Vy sami jste přitom ti, kteří na to mají vliv v první řadě.

Nesnižujte hodnotu vztahů a aktivit, které nejsou problematické a naléhavé. Dovolte si trávit čas i příjemnými věcmi a nedávejte neustále na první místo problémy. VAŠE ZDRAVÍ, DUŠEVNÍ I FYZICKÉ, JE NA PRVNÍM MÍSTĚ! Uvědomte si, co je opravdu důležité, a podle toho prosím přehodnoťte a upravte svůj rozvrh a plány. Není nic špatného na tom dobře se o sebe starat. NE, neztratíte hranice, nezačnete být bezohlední, nevykašlete se na všechny přátele, nestanete se hroznými sebestřednými sobci, ani se nestane nic jiného extrémního - jak vás možná straší vaše ego! Péče o sebe, včetně zábavy a uvolňujících činností, je nezbytná a rozhodně není závislá na tom, zda jsou podmínky ve vašem životě ideální. Těšit se z něčeho hezkého můžete i tak! Rádi vám s tím pomůžeme, požádáte-li nás o to a budete-li také ochotni svůj postoj a přesvědčení změnit. To za vás udělat nemůžeme. Pokud jste ochotni uznat, že věci mohou být i jinak, než jste si mysleli, brzy se budete cítit mnohem svobodnější a také zjistíte, že problémy ve vašem životě nemusejí být zdaleka taková katastrofa, jak jste je vnímali přes černé brýle vašeho života bez potěšení a bez radosti."

* * *

(Poselství andělů, Magda Techetová)


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

středa 26. dubna 2017

Od sebeobviňování k sebeúctě

Připadáte si bezcenní a nemilovaní a myslíte si, že vás ostatní odmítnou? To všechno jsou příznaky prodělaného traumatu. Platí to zejména v případě, že jste byli v raném dětství zneužíváni, zanedbáváni nebo odmítáni. 
Falešná domněnka, že jste museli udělat něco špatného, abyste si zasloužili trest, vede k sebeobviňování za trauma. To je samozřejmě nepravdivé a velmi smutné přesvědčení. Takto však lidé, kteří v životě prožili trauma, uspořádávají své vzpomínky na bolestivé zkušenosti.

Takové pocity mohou vést k naučené bezmoci, což je psychologický termín označující rozpoložení, kdy vzdáváte veškeré úsilí a nesnažíte se. Naučená bezmoc může vyvolat depresi, kdy vám přestane záležet na tom, co se vám stane. Chcete změnit svůj život, ale připadá vám to jako marné úsilí, protože pochybujete, že by se něco mohlo změnit.

Některé z následujících procesů by vám mohly pomoci:

Jeden krok za druhým
Představa, že toho musíte zvládnout hodně, může být ochromující, ale mnohem snadnější je představit si, že můžete udělat jednu věc právě teď. Soustřeďte se na to, co děláte v tomto okamžiku, a budoucnost se o sebe postará sama.

Léčení, ne stud
Vyléčit se můžete tehdy, pokud se svým problémům postavíte čelem, ne když se kvůli nim budete trápit. Je to stejné, jako když loupete cibuli - všichni pracujeme na nějakých problémech, ale hezky vrstvu za vrstvou. 

Pozor na diagnózy
Dejte pozor, abyste se nepovažovali za zlomeného člověka. Neříkejte "jsem zoufalý/á", raději použijte neosobní frázi "cítím se zoufalý/á". Použitím fráze jsem... se ztotožňujete s danou situací, což se mnohem hůř léčí; fráze cítím se... znamená dočasný stav, nikoliv vaši totožnost.

* * *

 - z knihy Nenechte pohasnout svou jiskru, Doreen Virtue

pondělí 24. dubna 2017

Důležité hodnoty ve vztazích spřízněných duší

Svoboda
Svoboda je jedním ze základních prvků partnerství dvou spřízněných duší. Každý se cítí být svobodný, cítí se být sám sebou a nic mu nebrání v rozvoji jeho potřeb a zájmů.

Osobní odpovědnost
Protože si je každý z partnerů vědom svého nejdůležitějšího vnitřního cíle, a sice dál se vyvíjet na své duchovní úrovni, udělá vše proto, aby tento cíl mohl vedle svých světských povinností na vlastní odpovědnost sledovat.

Seberozvoj
Každý partner má prostor pro svůj osobní rozvoj. Svůj život si utváří podle svých potřeb a svobodně rozhoduje o výkonu svého povolání, které odpovídá jeho sklonům a vlohám. Druhý partner respektuje zájmy toho druhého a ty ani nepodceňuje, ani nepřeceňuje. Toleruje, pokud chce druhý učinit určité zkušenosti, a nezaujatě se podílí.

Rovnost
Žádné majetky, sociální postavení či ekonomická výhoda nesmí partnerům bránit v tom, aby spolu jednali jako rovný s rovným. Každý sám za sebe bude beze strachu a nátlaku činit rozhodnutí, která považuje za správná a důležitá.

Upřímnost
Bez upřímnosti není svobody. Vzájemně si nelhat je jen jedna část, ta druhá je v životě zřejmě mnohem těžší, a sice vzájemně před sebou nic neskrývat. Od dětství je nám vštěpováno, abychom vždy ukazovali své nejlepší stránky. Své temné stránky, jako jsou tajné návyky a závislosti, neurózy a poruchy, jsou často i ve vztahu tabu. Ve světle nového vědomí bude stále obtížnější skrývat některé části naší osobnosti. Stejně jako mnohé temné intriky a machinace v církvi, ve světové politice a v ekonomice, které v současné době vyplouvají na povrch, nemůžeme ani my své stinné stránky déle skrývat.

Dokonalé přijetí
Bezvýhradné přijetí je základem upřímnosti. Člověk, který se cítí být zcela přijímán a milován, má odvahu ukázat své slabé stránky, integrovat je, a dosáhnout tak uzdravení.

Nezávislost
Milostné páry mívají tendenci stávat se na sobě závislými, pokud se na sebe silně upínají. Symbiózy, které přitom vznikají, se nesmí zaměňovat se symbolickým splynutím v božské lásce. Symbiózy jsou doprovázeny pocitem, že bez druhého nic neznamenáme nebo že bez druhého nemůžeme žít. Jak již nyní víme, byl by to do značné míry opak toho, co je podstatou páru spřízněných duší. Zachovat si vnitřní nezávislost a přesto se plně oddat partnerovi, je akt hodný artisty na vysokém laně, který vyžaduje velkou dávku uvědomění. Bezpodmínečná láska umožňuje vytvořit intimitu, aniž by byly narušeny hranice toho druhého, protože blízkost a vzdálenost se hravě střídají.

Pravda
V naplněném vztahu jsme schopni "vidět" toho druhého v jeho jedinečnosti, místo abychom do něj promítali to, co bychom v něm rádi viděli.

Spjatost
Cítit se se vším spojen představuje klíčový duševní postoj budoucnosti. Pocit, že jsou součástí vesmíru, je hlavním zdrojem energie nových párů. Ukazuje jim jejich místo na světě, dává jejich životu smysl a dělá z nich odpovědně jednající osoby.

Sexuální věrnost
Vím, že jste na tento bod čekali. Momentálně panuje jistý zmatek kolem toho, jak lze sloučit svobodu, seberozvoj a sexuální věrnost. Oživne snad znovu pojetí volné lásky ze 60. a 70.let? Myslím, že ne. Myšlenká té doby vznikla v reakci na samolibost tehdejšího establishmentu. Vše, co je reakcí na něco jiného, se nikdy nemůže dlouho udržet. Ve své podstatě však byla tehdejší myšlenka dobrá: Člověk žil tady a teď, láska byla všude, otevřená a svobodná. Přesto nadále říkám, že páry spřízněných duší nového věku si jsou sexuálně vzájemně věrny. Hluboká důvěra, která charakterizuje a utváří tento vztah, by jinak ani nemohla vzniknout. Jinak ani nelze prožívat vzájemnou oddanost, k níž se oba zavazují. Přiznávám, že to vyžaduje odvahu a důslednost vzdát se příjemného vzrušení a pocitů euforie, které takový mimomanželský románek přináší, zejména pokud jsme už takovým svodům někdy předtím podlehli. Nicméně bychom tak přišli o požitek z hloubky, niternosti a něhy, jež se mohou rozvinout pouze tehdy, budeme-li tělesnou lásku prožívat výhradně spolu. 

* * *

- z knihy Láska v nové době aneb Jak spřízněné duše mění dnešní svět, Gerti Samel 

neděle 23. dubna 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 24. do 30.4. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 24. do 30.dubna. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Kouzelných delfínů a mořských víl. Miluji mořské víly! Je tu 44 karet a já vyberu tři, které nám všem dají poselství pro následující týden. Už při míchání karet cítím mnoho energie lásky a ochrany pro tento týden. Cítím také, že projdeme mnoha duchovními lekcemi, a i když někdy mohou být lekce života kruté, z těchto mám nádherný, příjemný pocit. Ať už procházíme čímkoli nebo ať se cokoli děje, Bůh nám vždy pomáhá najít v tom něco dobrého. Ve všem, co temnota napáchá, existuje něco, co můžeme využít ve službě dobru, lásce a světlu. Můžeme to celé převrátit, ale nesmíme se utápět ve strachu, protože v takovém případě se zasekneme. 

První karta je Osvoboďte se. Co vás k tomu napadne jako první? Potřebujete něco změnit, nechat něco za sebou? Je normální cítit strach, když něco měníte. Máme to tak už od narození, když rosteme a některé naše změny mohou být i bolestivé. Ale to všechno nás nakonec vede ke svobodě. Karta vás vybízí k tomu, abyste se nebránili novým zkušenostem a zkoušeli nové věci. Umožňují vám růst a učit se. Pokud jste tedy vedeni nějakým novým směrem, vyzkoušejte to a uvidíte, jaké to bude. Vaše tělo vám dá zpětnou vazbu. Stejně tak vás povede i Bůh. Věnujte tedy pozornost zprávám, které k vám chodí.

Pro střed týdne vyšly dvě karty, a to jsou karty Mějte víru a Alchymie. Skvěle spolu ladí a vyjadřují můj pocit z tohoto týdne. Alchymie byla kdysi dávno o snaze přeměnit některé kovy ve zlato. Pro nás to znamená proměňovat negativní energii v pozitivní a měnit těžké situace v požehnání. Je to téma celého tohoto týdne. Karta Mějte víru říká, že odpovědi na vaše modlitby se zhmotňují, a tak zůstaňte pozitivní a následujte své vnitřní vedení. Bůh je jako navigační systém GPS, který máme v sobě my všichni, a stejně jako u toho klasického, ani tady se nestačí podívat jen jednou na celou trasu, která je před námi - je třeba průběžně kontrolovat, zda jedeme správně. A pokud se z vlastní vůle rozhodneme neposlouchat, nemůžeme z toho vinit Boha. Pro tento týden je tu opravdu silné poselství o tom, jak důležité je následovat své vnitřní vedení.

A pro konec týdne je tady karta Odpusťte si. To může znamenat, že jste se cítili zahanbeně nebo ne dost dobří. Tyto pocity mnoha lidem brání ve spojení s Bohem a s anděly. Mají pocit, že udělali něco špatně, bývají také členy církví, které je obviňují a zahanbují, nebo mohli být zahanbeni rodiči, jinou autoritou nebo i sami sebou. Tato karta vede všechny tyto osoby k očištění se od pocitů viny za to, co si myslí, že udělaly nebo neudělaly. Bůh vás miluje bez podmínek. Ví, jací jste, ví, co dokážete, a ví také přesně, co pro svou cestu potřebujete. Nemyslete si tedy, že by Bůh udělal chybu, když si vás pro něco vybral. Pokud vás vede k tomu, abyste podnikli něco, co pomůže vám a světu, pak ví, proč k tomu vede právě vás! Nezpochybňujte to!

Pojďme se nyní pomodlit. Zhluboka se nadechněte... Pro některé z vás dostávám poselství, že tento týden byl skoro nekonečný a že jste nyní velmi unavení. Máte si nyní odpočinout. Opřete se o své anděly, nechte se zahalit jejich křídly a být jimi podporováni a milováni. Tolik jste toho udělali, tolik jste toho dokázali a dostali jste se tak daleko! Hodně jste si také vytrpěli a my všichni s vámi velmi soucítíme. Nyní je načase, abyste si odpočinuli. Nezatěžujte se prosím vinou - to pochází z ega a temnoty, které se nás snaží odvádět z cesty tím, že nás zaměřují na to, co je špatně, ať už v nás nebo v druhých. Zaměřujte se na to DOBRÉ, co ve vás je! Bůh vás stvořil dokonale! A to specificky pro vaše vlastní životní poslání! 

"Drahý Bože, pomoz mi prosím se milovat stejně tak, jako mě miluješ Ty. Pomoz mi prosím se poučit z toho, co jsem ve svém životě považoval/a za omyl. Pomoz mi tyto zkušenosti využít k dobru, tak abych prosperoval/a, byl/a zdravý/á a šťastný/á, a mohl/a tak pomáhat i dalším, které potkalo něco podobného. Bože, prosím, pomoz mi si odpustit - ve všech směrech času, za všechno a pro všechny zúčastněné, za vše učiněné vědomě či nevědomě. Pomoz mi prosím přijmout Tvou lásku a vnímat Tvou přítomnost."

My všichni jsme v životě udělali věci, které, kdybychom měli na výběr, bychom znovu už neudělali. Ale buď se tím budeme ubíjet a nebo to využijeme k dobru. Vyberme si tedy to druhé. 

Posílám vám velké, silné modlitby. Ať máte krásný týden. Mnoho lásky a andělských požehnání.

* * *

zdroj: https://youtu.be/5KyeVMd8Urw
překlad: Magda Techetová


čtvrtek 20. dubna 2017

Nebojte se naplňovat svůj nejvyšší potenciál

"Mnozí z vás se bojíte žít naplno a dovolit si přijímat dobré věci, protože máte strach, že buď ztratíte pokoru, nebo že vám dané dobro doopravdy nenáleží. Chováte v sobě pocity viny a nepatřičnosti, které vám brání přijímat dobré věci, když k vám přichází, a které vám současně přitahují do života negativní zkušenosti, jež vám zrcadlí vaše sebepohrdání. Nikomu nikdy nepomůže, když budete trpět nebo si něco upírat, bez ohledu na to, jak 'správné' to připadá vašemu egu. Často jste tyto názory a pocity získali již v raném dětství, kdy jste se kvůli chování druhých cítili nemilovaní, nehodnotní a nedůležití, pochopili jste to jako "důkaz, že je s vámi něco špatně" a v dospělosti sami vůči sobě projevujete obdobné chování, jaké vůči vám dříve projevovali oni. Čím dříve se rozhodnete toto chování změnit, tím dříve začnete být skutečně šťastní a tím dříve také začnete světu dávat to, co jste mu dávat přišli - lásku, radost, štěstí a všechny ty krásné věci, po kterých tolik toužíte a které si přejete prožívat. Přestaňte si prosím bránit v přijímání dobra, protože být pokorní neznamená živořit, ponižovat se, shazovat svou hodnotu a žít v trýzni. Vaše utrpení nikomu nepomůže. Právě naplnění vašeho nejvyššího potenciálu a naplnění vašich snů bude mít ten největší přínos pro vás samé i pro všechny ostatní a pro svět. Vzdejte se prosím přesvědčení, že trpět je správné nebo že si utrpení zasloužíte, když nejste dokonalí a když se - zcela lidsky a přirozeně - dopouštíte omylů. Berte své stinné stránky jako příležitosti, ne jako něco špatného, co se musí eliminovat a schovávat a za co si zasloužíte být neustále trestáni. Je v pořádku milovat i své stinné stránky! Jsou vaší součástí stejně tak jako ty světlé! A vnesete-li světlo do svých stinných stránek, mohou se jednoho dne stát stejně světlými jako ty ostatní! Vaše sebepřijetí odemyká vaši sebeúctu a vaše sebeúcta k vám přitáhne hojnost všeho, co jste si dosud odpírali, ať už z jakéhokoli důvodu. Na týrání se a strádání není nic dobrého ani ušlechtilého - jen tím upíráte světu kus dobra, který byste mu místo toho mohli přinést svým vlastním štěstím. Kdykoli sami sebe trápíte, zvyšujete počet trápících se lidí ve světě. A naopak, když jste šťastní a plní lásky, zvyšujete počet šťastných a láskyplných lidí ve světě. Co bude lepší?"

* * *

(Poselství andělů, M.T.)


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 17. dubna 2017

Od pesimismu k optimismu

Být pesimistický a čekat to nejhorší je projevem posttraumatického syndromu. Nedoufáme, dokonce se ani nesnažíme, a tím se bláhově chráníme před budoucím zklamáním.
Pesimismus vám dává svolení, abyste se ani nepokoušeli o něco naplňujícího nebo prospěšného. Předem se rozhodujete, že nemá cenu snažit se zhubnout, napsat knihu, dostudovat nebo jít za svými sny. Oblíbená fráze pesimismu vlastně zní "Sni dál!" - jako kdyby bylo nesmyslné snít o lepším zítřku. Pokud byl včerejšek tak příšerný, proč byste vůbec měli čekat, že dnešek nebo zítřek bude lepší?

Je to uzavřený cyklus negativity, protože když se nesnažíte zlepšit svou situaci, nic se nezlepší... a protože se zanedbáváte, všechno bude pravděpodobně ještě horší.

Někteří lidé si myslí, že je skvělé být pesimističtí, neboť vyzařujete dojem, že si udržujete odstup a všechno je vám jedno. Jenže tito "skvělí" pesimisté zůstávají v zapomnění, zatímco optimisté jdou do světa, užívají si a zkoumají nepoznané. Řada studií potvrzuje prospěšnost optimismu včetně zvýšené pohody, větší schopnosti vypořádat se s nemocemi a lepší kvality života. 

Otočit pesimismus k lepšímu vyžaduje, abyste začali pečovat o sebe, své zdraví a štěstí. Představte si rostlinu, která ke svému růstu potřebuje živiny, vodu, slunce a milující péči. Totéž potřebujete vy. Mimochodem, péčí o pokojové rostliny si můžete vytvořit prospěšný zvyk, který se může odrazit i na tom, jak pečujete o sebe. 

Zde je několik způsobů, jak být více optimističtí:

  • Dívejte se na životopisné filmy o lidech, kteří uspěli navzdory všem překážkám.
  • Napište si seznam (nebo si ho udělejte v duchu) všeho, co se vám podařilo.
  • Vyvarujte se chemických látek s tlumivým účinkem, jako je například alkohol, které potlačují vaše nadšení pro to, zkusit něco pozitivního a nového.
  • Vyhýbejte se chronicky negativním lidem, protože negativita je nakažlivá.
  • Buďte kombinací "optimista/pesimista". Nemusíte být za všech okolností optimista. Pozitivní perspektiva pomůže vyvážit negativitu.
  • Pokuste se přáteli s člověkem, který vědomě zlepšuje svůj život. Stýkejte se s lidmi, kteří si plní své sny, a oni vás vezmou mezi sebe. Bojíte se, že vás nebudou chtít? Zamyslete se nad tím ještě jednou - úspěšní lidé rádi učí a provázejí ostatní za předpokladu, že se k nim tito lidé chovají slušně a dokážou je ocenit.
  • Začněte si vážit sami sebe za to, čeho jste dosáhli, ať už je to drobnost nebo významná věc. Optimisté to dělají automaticky a i vy si na to můžete zvyknout.

* * *

- z knihy Nenechte pohasnout svou jiskru aneb Jak se zbavit negativity a dramatu, Doreen Virtue


neděle 16. dubna 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 17. do 23.4. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 17. do 23.dubna. Dnes budu pracovat s kartami Magická poselství víl. Naprosto víly miluji! Vídala jsem je již od dětství. Jak víte, úzce nyní spolupraucuji s Ježíšem a spousta křesťanů se mě ptala, zda je v pořádku stýkat se s vílami, když jsou křesťané. Ale víly milují nás i Boha, samy jsou Božími stvořeními tak jako my, a tak je zcela v pořádku být s nimi ve spojení bez ohledu na vaši víru! Víly mají ego stejně jako my, ale jsou stvořeními světla. Samozřejmě existují také bytosti, s nimiž byste se stýkat neměli, ale požádáte-li Boha o ochranu a budete poslouchat svou intuici, budete vždy pod ochranou. 
Zeptám se tedy nyní Boha, co si přeje, abychom pro tento týden věděli. Zatímco sledujete můj výklad, věnujte prosím pozornost také vedení, které budete dostávat vy osobně - skrze vize, vnuknutí, nápady, pocity nebo znamení. 

První kartou pro začátek týdne je Vyjadřujte svou individualitu. Neztrácejte se v davu! A není to jen o tom, jak vypadáte, ale i o tom, jací jste uvnitř. Poselstvím této karty je BUĎTE SAMI SEBOU! Věřte si! Věřte sami sobě i poselstvím, která dostáváte. Pokud si nejste jisti, zda vaše vedení pochází od Boha a nebo nějaké nízké energie, pomodlete se za vyjasnění a požádejte o znamení, zda jste na té správné cestě. Dostanete velmi jasné znamení, a to velmi rychle. Často se to děje i skrze sny, a tak jim věnujte pozornost. Tato karta říká, že máte projevovat své jedinečné já, protože jste úžasní právě takoví! Bůh věděl, co dělá, když vás takové stvořil! Vše je na vás právě takové, jaké to být má, má to svůj účel a nic z toho není chyba! A i když ze své cesty sejdeme, vždy se na ni můžeme vrátit a být zase takoví, jací opravdu jsme. 

Zajímavé je, že pro střed týdne nám vyšla karta Síla květin. Na severní polokouli je nyní jaro - nový život, rozkvétající květiny, nové děti i zvířecí mláďata, která přicházejí na svět, odehrává se spousta změn a nacházíte nový směr - to vychází velmi silně. Pro některé lidi tato karta znamená doslova pracovat s květinami a jejich esencemi a léčit jimi. Květiny jsou pro nás dary, které můžeme používat k léčení sebe samých, druhých lidí, zvířat i světa. 
Obecně má pro nás tato karta význam toho, že si máme uvědomit, že i my rozkvétáme a kveteme, je to symbol obnovy, a protože máme ještě dozvuk Velikonoc, stále je tu duch vzkříšení. A pokud v sobě máte část, která dosud byla úzkostně uzavřená jako zimní pupen, dovolte jí nyní se otevřít a kvést. 

Na konec týdne je zde karta Duchovní učitel, která říká, že součástí vašeho poslání je učit druhé o léčení a duchovnu. Co vás napadne jako první, když se objevila tato karta? Pro některé to může být vybídnutí k tomu, aby začali, pro jiné to může znamenat postup na další úroveň, protože se vyučování už věnují. Tak či tak, nemůžeme nebýt učiteli, protože ať už žijeme v míru, v hrubosti, v lásce či ve stresu, to všechno samo o sobě učí druhé - ať už jsme dobrým a nebo špatným příkladem, který druhé učí, co jak NEdělat. Víte, stres cítí každý člověk - rozdíl je v tom, jakým způsobem se s ním vypořádáváte. V tomto světě je nemožné necítit stres, když se v něm děje tolik ošklivých věcí. Ale Bůh by nás sem neposílal, kdyby byl svět dokonale v míru. Přitom je ale on i naši andělé neustále s námi a se vším nám pomáhají. 
Pojďme se společně pomodlit:

"Drahý Bože, prosím, pomoz mi projít mou obnovou, mým vlastním jarem a rozkvětem, a novými začátky. Pomoz mi si věřit během těchto novot a pomoz mi cítit Tvou přítomnost a podporu. Také mi prosím pomoz si věřit, až budu vstupovat do neznáma, do něčeho, co jsem předtím neznal/a. Pomoz mi vědět, že je pro mě bezpečné udělat tyto božsky vedené změny a že budeš se mnou na každém kroku mé cesty."

Říkají mi, že někteří z vás mění svůj životní styl, např. že přestávají kouřit. Chtějí, abych vám poslala energii navíc, protože je to opravdu skvělé, děláte správnou věc a prosím, nebojte se toho, že budete strádat nebo trpět - budete dokonale vedeni na každém kroky cesty k vašemu zdraví! 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/VBHH5nsa5aE
překlad: Magda Techetová